Na konci větve a hluboko v údolí

26.01.2013 23:33

 


Jennifer Hoffman

Cítíte se v jedné chvíli blaženě a v příštím okamžiku jste k smrti vyděšeni? Vidíte svůj život jako nádherný proud potenciálů, a vzápětí přemýšlíte, jak se to všechno odehraje, nebo jste si jisti, že to nastat nemůže? Uvědomili jste si, že ve vašem životě není nic stabilní, jisté nebo se na to nedá spoléhat? Gratuluji, sedíte na konci větve  posledních pozůstatků energie starého paradigmatu a nacházíte se  v hlubokém údolí svých strachů a všeho, co odráží vaše současná omezeníDobrá zpráva: je to dočasné. Špatná zpráva: musíte (všichni musíme) projít tímto obdobím předtím, než se dostaneme na druhou stranu toho všeho.

Věřím, že když vidíme život na Zemi z jiných dimenzí, myslíme si, že bude snadný.Kdybychom si to nemysleli, nikdy bychom nesouhlasili s tím, že sem půjdeme. A pak, jakmile jsme v hustotě 3D a rozpomeneme se (nebo si uvědomíme), jak tvrdý život může být, a uvízneme v této hustotě – cíleně, protože právě to musíme překonat, transformovat a rozvíjet. Proces začíná touhou po změně, a pak se začneme posunovat od pevného kmene ke konci větve, tedy ubírat se cestou zahrnující určitá rizika, kdy se vzdalujeme od mnohem bezpečnějšího  či konzervativního přístupu, vzdalujeme se od toho, co dle našeho názoru způsobuje naši bolest či odpojení. Připadáme si sami, izolováni, jsme zmatení a máme dojem, že se nám nedostává žádné podpory. Ale tím celá ta legrace teprve začíná.

Jakmile se vzdálíme od toho známého, posunujeme se po oné pomyslné větvi a snažíme se dosáhnout k novým energiím, s nimiž chceme být v souladu. Jenže namísto toho, aby nám přinášely radost, klid, mír, pohodu a útěchu, ony  nejprve ozáří všechen strach, pochyby a omezení, která jsme až do toho okamžiku nebyli schopni spatřit.

Vyšší energie nám umožní poznat, kde jsme odděleni od síly  svého vlastního božství, a právě tam se propadneme do toho hlubokého údolí. Nyní bojujeme se strachem, s nímž jsme dosud byli spojeni, ale jenž jsme doposud nikdy nebyli schopni identifikovat nebo pochopit, že existuje a čeho se týká. Setrváváme v tomto údolí strachu tak dlouho, než  přijmeme nové energie a dovolíme

Tento proces je něčím, čím od této chvíle  budeme procházet stále znovu. Transformace, vzestup a vývoj  nikdy neměly být jednoduchým a jednorázovým kvantovým skokem do nové reality. Jde o proces osvícení, kdy si uvědomujeme nový potenciál, pak následuje očista, kdy odstraňujeme onen strach, dále vyrovnání, kdy uvolníme tolik strachu, že jsme schopni se vyrovnat či sladit s novou energií čili vyšší  frekvencí, pak integrace, kdy tuto energii včleňujeme do své bytosti, a nakonec vývoj, tam, kde se nová energie stane základem pro nové paradigma, jež se stává novou skutečností.

Kdekoliv se právě nacházíme v tomto  dění, můžeme nalézt klid, pokud si vzpomeneme, že jde o určitý cyklus, a budeme se stále snažit dosáhnout toho dalšího kroku. Strach je opravdový, avšak je jen představitelem našeho odpojení, kdy jsme dovolili, aby naše přesvědčení, že něčím ,,nejsme“, přehlušilo pravdu o tom, kým a čím ,,jsme“.

Zasloužíme si zázraky, báječný život, lásku, klid a mír, radost, hojnost, úspěch a všechno ostatní, po čem naše srdce touží – a připomíná  nám, že je to možné. Vývoj je naším posláním a naším právem od narození, a dokud zůstáváme na oné stezce a budeme se stále snažit dosáhnout ke světlu pravdy a lásky, dosáhneme všeho, co si přejeme a ještě více.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 26. 01. 2013

—————

Zpět