Na nikoho se nespoléhej

28.04.2013 10:20

 

 

 

Na nikoho se nespoléhej. Nepotřebuješ žádnou podporu a duševní jistotu z vnějšku, neboť to všechno máš hluboko v sobě. Všichni touží po vnitřním klidu a naleznou ho, najdou-li si čas, aby ho hledali. Uděláš si čas, abys poznal pravdu, anebo přijímáš doslova vše, co uslyšíš, uvidíš a přečteš? Jestliže něco vnitřně víš, nic nebo nikdo z vnějšku tím nemůže otřást. Je to pro tebe tak skutečné, že by se nemohlo nic stát, ani kdyby proti tobě šel celý svět a prohlašoval, že nemáš pravdu. Byl bys schopen jít tiše dál svou cestou, aniž bys byl znepokojen či vyveden z rovnováhy. To je radost a síla vnitřního poznání. To je to, co ti může dát mír, který přesahuje veškeré chápání. Nuže, kdykoli máš o něčem jakoukoli pochybnost, vejdi do sebe a hledej pravdu, a Já ti ji zjevím; pak jdi svou cestou v míru a důvěře.
 
Existuje mnoho maličkostí v každodenním životě, které mohou snadno způsobit roztržku či nesoulad. Povznes se nad ně a sjednoť se s tím, co je pro život důležité: se svou láskou ke Mně, se svou láskou k bližnímu, s tím, abys žil a pracoval pro dobro celku a zapomněl na sebe a všechny ty malicherné události, v nichž se nejvíce projevují osobní náklonnosti a antipatie. I když duše cítí silně, že její cesta je správná a rozhodně odmítá se této nebo jiné cesty vzdát, bude dříve či později donucena před něčím ustoupit. Napínáš-li gumu jak nejvíc to jde, buď se přetrhne, nebo se náhlým uvolněním smrští zpět a zraní tě. Ale uvolňuješ-li ji pozvolna, vrací s e do původní polohy, aniž by se porušila či způsobila zbytečnou bolest a utrpení. Proč neotevřít své srdce a napětí jemně neuvolňovat? Láska a porozumění vždy pomohou uhladit cestu.
 
Když začíná malé dítě chodit, udělá několik klopýtavých krůčků, než získá důvěru, a pak se jeho kroky stávají pevnějšími a jistějšími, až konečně může chodit bez klopýtání. Potom se učí běhat a skákat, ale každý z těchto stupňů musí být dosažen v pravý čas. Tak je tomu i s vírou. Musí být dotvářena postupně; nepřichází najednou. Začneš-li svou víru podrobovat zkouškám, poroste natolik, že podle ní budeš schopen plně žít, protože tvá jistota je zakořeněna a tkví ve Mně. Víš, že se Mnou můžeš učinit vše, protože Já pracuji v tobě a tvým prostřednictvím ku prospěchu všech kolem, ale ty sám svým úsilím bys to pro ně nebyl schopen udělat. Vždy rozpoznávej zdroj své pomoci, síly a inspirace a nikdy nezapomeň vzdát za vše díky. Nepovažuj nic za samozřejmé, ale poznávej ve všem Mou ruku.
 
 
El. Cadyová

—————

Zpět