NALEZNĚTE SVOU ŽIVOUCÍ SVATYNI

17.04.2016 20:10
Během několika posledních dnů došlo k zpřístupnění nové úrovně rostoucí vědomé vibrace Bohyně. Je to jakoby molekuly pradávných vesmírných informací byly uvolněny do atmosféry – je to stále se rozšiřující otevírání pokladnice Velké Moudrosti přímo ze Srdce Posvátného Ženství.
Nyní začínáte mít větší jasno v tom, jak znovu získat Moudrost Ženství a co to pro váš Život znamená.
 
To platí stejně jak pro ženy, tak i pro muže. Pokud čtete tato slova, poslal vás sem Duch. Poslala vás sem Velká Bohyně. Jste předurčeni ke vtělení, prožívání, šíření a vyzařování Jejího učení.
Co vám dnes říká je toto:
Učíte se neopouštět sami Sebe.
 
Rozpomínáte se, jak se stát svou vlastní Živoucí Svatyní.
Celistvost je uvnitř vás. Nemůže být nalezena v srdci někoho druhého bez ohledu na to, jak hluboce toužíte po splynutí s těly, srdci, myslí a duší druhých.
 
Skrze strach ze ztráty a skrze strach uvidět svou vlastní spirituální sílu – její rozvíjení, používání, odhalování, čas strávený s jejím praktikováním – velmi často opouštíme sami sebe.
 
Ve vztazích se často dopouštíme velkého sebe-ubližování. Nyní musíme být extra vědomí ve všech našich vztazích a ptát se sami sebe: Jsem k sobě upřímný/á? Odsunuji sebe abych uspokojil/a svou potřebu ega po pozornosti, ujištění se nebo potěšení stejné části druhého člověka?
 
Kde ve vztazích opouštím sám/a sebe?
Bohyně má Velký Plán pro vibraci vztahu a způsoby jak představit intimnosti na Zemi.
Mnoho toxicity, která byla vyvolána a živena prostřednictvím vztahů založených na potřebách ega zklidnit nízké energie strachu, musí být hluboce očištěny z vědomí.
 
Posvátné Ženství nás učí, že žena musí požadovat samu Sebe, musí se vrátit Domů k Sobě, zarýt se hluboko do země své duše a oddat se sama Sobě předtím, než může vstoupit do sfér intimity v tomto Novém Zlatém Věku.
 
Posvátné Ženství nás učí, že muž se musí oddat životu na své Hraně, prodrat se skrze vrstvy spirituální a emoční lenosti, riskovat odchod ze zóny pohodlí a opustit ubohé příklady modelů mužských rolí ve svém životě, nastoupit na stezku mužské autenticity a účelu. Musí si připustit strachy nebo lenost, které brání jeho službě Celku s jeho největším Já.
 
Bohyně říká, že nové Světlo nyní osvětluje každé místo v životě, kde opouštíme sami sebe ze strachu, že nejsme dostateční.
Bohyně vidí v nadcházejících měsících ohromný růst a masivní kroky vpřed u všech Nositelů Ženské Pochodně.
Toto se stane jen tehdy, pokud dojde k rozhodnutí přestat s opouštěním Sebe Samých.
 
Jste svou vlastní Svatyní. Najděte ji. Udělejte vše co je nezbytné k objevení svatyně uvnitř vás.
Až se zkontaktujete se svou vlastní svatyní, pak budete připraveni spojit se s druhými na hluboké úrovni. To proto že až najdete Sebe, už se neztratíte.
 
Je důležité, abyste zůstali spirituálně orientovaní, čistí, k Sobě pravdiví, hluboce srdeční, jisti si svých priorit, energeticky nezaplnění abyste slyšeli Zprávy a Vedení Bohyně.
 
Dávno jste se rozhodli přijmout tuto Cestu. Zvolili jste si znovu se zavázat svému Nejvyššímu Já a důležitá část této cesty zahrnuje zanikání starých vzorců sebe-opouštění.
 
Toto je obrovský krok k Celistvosti, Službě Světu, Životu ve Světle, Rozvoji, Růstu a Vtělení Lásky, kterou Jste.
 
Pouze z místa Žití ve své Vnitřní Svatyni můžete objevit Svatý Účel pro který dýcháte, intimitu pro kterou jste se narodili, abyste zažili v tomto životě, a ohromnou změnu, kterou jste se v tomto světě zavázali udělat.
 
 
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

—————

Zpět