Nanebevzatý Mistr Kuthumi - Kvantový skok víry – Poselství k oslavě přestupného roku

15.07.2012 15:30

 


Channeling proběhl v Johannesburgu, Jižní Africe, 29. února 2008

Upozorňujeme, že čtení této informace na vás bude působit. Budete energeticky propojeni s channelující bytostí a bude vám umožněn a vás podporovat podobný proces, který je stejně tak silný. Nesoustřeďujte se příliš na časové linie dané účastníkům v živém channelingu. Budete provedeni podobnými liniemi podle svého Božského plánu, načasování a záměru.

Jsem Kuthumi a přicházím na Paprscích lásky a moudrosti, abych Vás nyní pozdravil a přinesl vám požehnání pravdy, uvolnění a inovace. Buďte pozdraveni, milovaní. 

S velkou radostí a potěšením ve svých srdcích, že smíme být v tento den s vámi, zatímco vás držíme pevně v srdci Krista a bezpečně v rukách Božích. 

Toto je čas ve vývoji vaší psychologie a fyziologie, který si od Vás žádá jinou úroveň vnímání v tom ohledu, jak vnímáte sebe sama; čímž je vnitřní Já. Jakmile se změní vnímání sebe sama, uvidíte, jak se jako přímým důsledkem začne rychle měnit okolní svět kolem vás a jednou z oblastí, ve které proběhne obrovská  změna, je v systému "nálepek" a "šuplíků", který jste vytvořili,abyste se mohli stát silnějšími skrze své vnímání. Všechny tyto formy se musejí rozbít, abyste prožili širší stránky sebe sama; širokou přirozenost lidského já, vaše smysly a vše ostatní uvnitř vás připravené prozkoumat kvality života, které vám doposud unikaly. 

Vnímání a představy jsou tím, co ovlivňuje schopnost společenství obsáhnout plný prožitek života. Moc je něco, co je vyvolané jako důsledek vnímání, perspektiv, projekcí, postojů a systému víry. Kolektivní forma zbavující moci, kterou společnost vytvořila, bude otřesena a zbudou z ní trosky dříve než si myslíte, a vy tomu přispíváte. Kolektivní forma není něco, co právě teď potřebujete, protože je ze starého paradigmatu a už nadále nebude sloužit ve směru, který jste si vybrali. Tím, jak rozšiřujete porozumění rozměrů sama sebe, a mám na mysli rozšířené kvality svého já, které jste až doposud skutečně neobjevili, začnete poznávat, že život je omezen pouze vaším vnímáním. Hranice jsou tím, co jste si určili na základě toho, co vnímáte jako správné nebo špatné, dobré nebo zlé. To neznamená, že bych mohl říci, že člověk nemusí mít hranice nebo být soudný. Znamená to, že teď je váš čas, abyste doopravdy objevili to, co funguje, co nefunguje, brzdí a limituje vás, a kolektivně i společný projev života. Kolektivní projev, o kterém hovořím, je ty, kolektivní ty, které je součástí všeho.  

Dnes se Mistr Světla těší z vaší přítomnosti a nabízí vám možnost zakódovat do vaší DNA specifické popisné kódy. To znamená, že tak, jak promlouvá, budete vzati na některé jejich kvality, které povedou k urychlenému čištění, jež je Vám dnes představeno. Protože integrujete frekvence držené uvnitř struktury DNA dávných Mistrů; Učitelů velké moudrosti, vzpomenete si na to, co jste ovládali. Vzpomenete si, že jste si zvolili "pád" do třetí dimenze, což nebyl pád z milosti, protože jste hříšníci; "zamilovali jste se", zvolili jste si, že osvobodíte mnoho duší, protože je tak moc milujete. Pokročení do Lásky je vaší "cestou ke svobodě"; návrat do vnitřního smyslu a jsou to vnitřní smysly, které  vás vedou směrem posíleného autentického Já, jenž je za parametry toho, co vytvořilo vaše mylné chápání. 

Takže nám dovolte, abychom vás vzali do říší, kde sídlí tato energie. Proto se soustřeďte na to, abyste se nadechovali zhluboka do svého těla a plně vydechovali, přivedli svoji pozornost do sebe, soustředili se na tady a teď, světlo, které je uvnitř vás a sílu, která jediná je s vámi. Prociťte, jak se uvnitř vás mísí všechna moudrost věků. Odevzdejte se tomuto okamžiku a dovolte svým původním vzpomínkám, aby se vynořily, pronikly podvědomím a s lehkostí a milostí se přesunuly do vědomé mysli. 

Vědomě se připojte ke Zdroji. Požádejte, aby vás Nekonečný zdroj naplnil energií se svojí vitální životní silou a představte si, že všechny čakry vašeho těla jsou oživeny. Některé jsou obnoveny, vše je uvedeno do perfektní rovnováhy, všechny hlavní i vedlejší čakry vibrují v perfektní harmonii. Tato vibrace vytváří frekvenci, která má schopnost pronikat formy starého paradigmatu, formy kolektivního vědomí, které položily omezení toho, kdo doopravdy jste. Jedinečné energie dneška se začínají vlévat vaší korunní čakrou a naplňují hlavní i vedlejší čakry uvnitř vašeho těla, přinášejí harmonii, mír a rovnováhu a všech aspektů vaší fyziologie i psychologie. 

Pamatujte, že se nadechujete zhluboka a plně vydechujete, to dovoluje energii proudit bez omezení vaším tělem a skrze vaše čakry. 

Dávní Mistři Moudrosti, Učitelé Pravdy a původní vůdci světla se shromáždili ve vašem nedotknutelném prostoru s vámi. Jejich energie vysílá frekvenci, která otevírá portály zpřístupňující čtyři nižší těla, které znáte jako své fyzické, emoční, mentální a duchovní tělo. 

Využijte svého dechu, abyste se uzemnili a soustředili v jádru této frekvence. Až se budete cítit připravení, dejte těmto Bytostem svolení, aby mohli začít vysílat pro vás posvátný kód jejich DNA a každým nádechem přijmete pojivo tajného symbolu do své DNA. Nadechujte ho v uvolnění a umožnění. 

Tři bohyně Jednoty, Máří Magdaléna, Lady Guinevra a bohyně Jezabel, vstupují do vašeho posvátného prostoru a stojí za vámi. Začínají pět posvátné zvuky, které pronikají týlní oblastí vašeho mozku. Tyto zvuky automaticky otevírají vaše vědomé uvědomění do dimenzí, které leží mimo parametry, které vytvořily zákazy, negace a omezení.  

Chtěl bych, abyste teď použili svůj dech a energii, abyste zatlačili hranice, abyste posunuly omezující blokády kolem vás. Tlačte je od sebe dokud nepovolí. S každým posunem energie tak já, Kuthumi, přenastavím pole kolem vás a magnetické pole uvnitř vás a zahájím urychlení času pro vás. Mějte však na mysli, že je to iluze, urychlení času je to, že vše, co dělám je ve skutečnosti otevření dveří do vaší DNA, což vám umožní zpracovat vaši vlastní energii, váš záměr a vy sami magneticky navrhnete všechny možnosti, které vám darují možnost vyčistit, zacelit a dát do zbytků to, co by vám původně trvalo pět let, než byste to vyřešili. Dýchejte do hloubky a plně vydechujte. 

Ladění tónů od Jednoty Bohyní začíná vytvářet nové nervové dráhy, které jsou jednoduché, ve skutečnosti však jsou to částí starověkých aspektů sebe sama, toho, kdo zná původní plán; božský plán naprosté a bezvýhradné svobody ve sférách třídimenzionálního bytí. Příštích šest měsíců je dobou odhalování toho, že třetí dimenze je velmi manipulativní, a také dimenze, kterou můžeš snadno ovládat. Toto je uvnitř arény, kterou začneš uskutečňovat právě tím, kolik máš síly a energie, a kolik energie mají tvoje čtyři nižší těla, zejména, pokud víš, co děláš. Máš k dispozici všechny informace, které potřebuješ k tomu, abys ovládal tuto dimenzi a zajistil si, že to, co nejvíce potřebuješ se stane součástí tvého života. 

Kódy Mistrovské DNA a zvuky, které pějí Bohyně Jednoty vám dovolují cítit tuto energii uvnitř vás, což vám dovoluje zachytit záblesk toho, co leží mimo třetí dimenzi v jejím ovládaném, manipulovaném stavu. Poznej vše, co můžeš o kvantové vědě. To ti ukáže, jak ovladatelné tyto energie jsou, a že schopnost ovládat nemá nic společného se zklamáním nebo zneužíváním. Je to energie síly být Mistr Alchymista a plně obejmout Alchymistické vědomí a Alchymii, která leží uvnitř vašeho vědomí. Dovolte na chvíli svým čakrám expandovat. Jak se rozšiřují, každý dech, který nadechneš, absorbuje více světla, naplní vás větší energií z Nekonečného zdroje a vzpomenete si, že také vy jste nekonečným zdrojem lásky, potenciálu, moudrosti a světla. 

Soustřeďte se chvíli na stránky svého života, po kterých toužíte, aby se změnily nejvíce. 

Až budete připraveni, chci říci Mistrům, že jste připraveni předložit jim všechny rány, které leží uvnitř mřížek následujících pěti let vaší budoucnosti. Potvrďte, že vědomě chcete a jste schopni přijmout stlačenou energii a zapsat ji do své DNA, odevzdat se a dovolit si být.  

Kódy, které jste otiskli do své DNA z DNA těchto Mistrů Učitelů posilují vaše spojení s nimi, to znamená, že jste na pozici, kdy můžete s těmito Bytostmi pracovat na vyšší úrovni, a proto vás žádáme, abyste zůstali pozorní, bdělí a vědomí si toho, co se děje uvnitř vás. Naslouchejte a odpovídejte na vnitřní výzvy, které vás pošťuchují do různých směrů nebo vás nutí něco udělat, něco říci, něco vytvořit, což vám umožní poznat, že zde je toho pro vás mnohem více, než jste kdy dříve předtím postřehli, a že tím, jak se mění každá perspektiva, tak se rozšiřuje svět; rozšiřuje se ve svém potenciálu stejně tak, jak to děláte vy. 

Na chvíli zůstaňte jen tak tiše sedět, protože tyto vysoké Bytosti s vámi energeticky komunikují; telepaticky, a takto se s vámi spojují na úrovních, které jste doposud nezažili. 

Je na čase, abyste se spojili se svým budoucím Já, s budoucností příštích pěti let. Věnujte tomu pozornost touto částí sebe a začněte si vykreslovat své budoucí Já do Tady a Teď.

Stůjte sami tváří v tvář svému budoucímu Já, pozvedněte své ruce a nastavte dlaně jednu oproti druhé. Podívejte se do očí této vaší části a poděkujte svému budoucímu Já, že k vám nyní přišlo. Požádejte své budoucí Já, aby vás vedlo s moudrostí, soucitem a pravdou, aby vás vedlo do světla a do jádra základů všeho, co leží v následujících pěti letech Vašeho času, což bylo stlačeno do okna šesti měsíců, během kterých prožijete největší průlomy svého života. Vaše budoucí Já, již samo zvládlo těchto pět let, již ví, jaká jsou řešení a je si zcela vědomé toho, co se má změnit. Tato vaše část má možnosti, odpovědi a samozřejmě moudrost.  

Prociťte si energii svého budoucího Já, začínající splývat s Vámi do zde a nyní. Jakmile se tato energie ve vás rozprostře, automaticky převezmete vzpomínky, moudrost a znalosti toho, co máte během následujících šesti měsíců udělat, abyste zvládli to, co byste jinak udělali během následujících pěti let. 

Bohyně Jednoty nyní kolem vás vytváří platinové vejce světla, které symbolizuje ochranu přicházející k vám z Kosmické matky. Tato energie je automaticky připojená ke stříbrnému vláknu, které vás spojuje s Kosmickou matkou. Dávní mistři moudrosti teď kolem vás vytvoří zlatý štít, který symbolizuje ochranu Kosmického otce, a který je připojený ke zlatému vláknu, jenž leží v jádru srdeční čakry, a jakmile tato dvě posvátná vlákna pulsují v jednotě, tak pocítíte, že větší část z vás je v rovnováze a že chápete cestu, která leží před vámi, i cestu, kterou jste dokončili, jinými slovy jejich účel a směr.  

Znovu obraťte svoji pozornost k Nekonečnému zdroji. Vdechujte energii skrze svoji korunní čakru, táhněte ji dolů svojí páteři a do těla Matky Země. Pokaždé, když dýcháte do těla Matky Země, vyživujete ji Nekonečným zdrojem, který pak naplní vás. Během této doby je důležité být uzemnění, takže udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste zůstali uzemnění, soustředění a zaměření na svoji cestu. Neznepokojujte se malichernými podrážděními, neznepokojujte se tím, co potřebuje ego vyzkoušet a nenechejte se strhnout z cesty, po které teď jdete, protože se obává nové cesty. Neví, co je za hranicemi, ale vy máte dobrý pocit, vnímáte, že to je právě to, co právě teď potřebujete, proto jděte a získejte to. Proud Nekonečného zdroje je vždy přítomný, prostupuje vámi v každé době.  

Poděkujte nyní Bohyním Vědomí Jednoty, dávným Mistrům moudrosti a velkým Učitelům Světla. Požádejte je, aby zůstali s vámi. Poděkujte svému budoucímu Já, že vstoupilo do světla a do vás. Poděkujte sami sobě, že jste udělali volbu a přijali výhodu dnešního požehnání a za svoji odvahu přijmout tyto možnosti urychleného růstu a cítit jak se energie stávají jemnějšími, jak se usazují ve vašem fyzickém, emočním, mentálním a duchovním těle a rozlévají ve vás pocit klidu, pocit míru a pokoje, jakož i vnitřní vědomost, že vše je jak má být, takže je to dokonalé a i vy jste dokonalí právě teď.  

Jakmile se přesunete za to, co je správné a špatné, dobré a zlé a rozpoznáte své motivace, posílíte sami sebe, abyste mohli učinit volby, které jsou pro vás správné, bez ohledu na názor druhých lidí na to, co je pro vás správné nebo špatné, dobré nebo zlé. Čím více si vážíte toho, co je pro vás správné, co vás nejvíce podporuje, tak podpoříte plnou manifestaci proudu plynoucí energie, která přináší více z posvátných mřížek plynoucího vesmíru do paradigmatu nepohyblivého vědomí, pronikající skrze staré formy a dovolující světlu, aby se dotklo srdcí těch, kteří si myslí, že jsou polapeni uvnitř zaběhnutých způsobů života. 

Být propustný, vnímavý a otevřený všemu novému, být tajemný, divoký a nádherný vám dá nový kus života. Pohybujte se za tím, co vás omezuje, vyzývám vás, abyste udělali něco tajuplného, divokého a nádherného. Prolomte formy, buďte jako kůň, který se vytrhne, běžte divoce, dovolte sami sobě být nádherní, nádherně tajuplní, nádherně šílení, nádherně divocí a plni života. Staré formy osmirkují staré způsoby myšlení, že bytí a důvěra je to, co vás dusí. Všechny tyto perspektivy a chápaní toho, co je dobré a zlé, správné a špatné pro vás, je to, co vás změnilo na nabručené strachuplné lidi! Takže, rozesmějte se a uvolněte se! Vaším darem pro tento skokový rok je možnost se změnit; možnost, která se nikdy více nebude opakovat a já vám ji přeji všem.  

Poděkujte každé své stránce, která se odvážila být jinou, která přijala nějakou úroveň výstřednosti, zvláštnosti a být zcela divokou. Vzpomeňte si na tu dobu, kdy jste cítili, že vámi proudí životní síla. Být jiní, odlišní, není tak těžké, prostě jen být sám sebou. Každý z vás jste byl stvořen jinak, nesoustřeďujte se na to, co budou říkat druzí, neznepokojujte se jejich názory.Tím, že budete dávat energii vnímání, perspektivám, postojům a víře starého paradigmatu, dostanete sami sebe do starého způsobu bytí, starého způsobu žití a zabřednete v zakotvení, v neprůchodnosti těchto starých způsobů. Všichni jste viděli, jak vypadají vycpaná zvířata, že? Nejlepší bude, když se zbavíte nabručenosti, těch zatuhlostí starých způsobů a pospěšte si! (smích). 

Milovaní, naše přítomnost a energie, kterou jsme dnes aktivovali, zůstane uvnitř vašeho energetického pole následujících sedmdesát dva hodin, a dokončí to, co jsme nyní s vámi ukotvili. Během této doby se možná budete cítit jako divoké dítě čekající, aby bylo zcela "divoké". Objevte ho, hrajte si s ním, protože to je výzva vašeho vnitřního dítěte objevovat život z nové stránky, té, která má úrovně moudrosti, vědomí a sebe-uvědomění. 

Ať je světlo všeho, co je průvodcem vašich vizí, vašich úmyslů, vašich přání a vašich snů, a ať je svět, který si zvolíte objevovat, divoký a nádherný.

Já Jsem Kuthumi, Chohan Zlatého paprsku lásky a moudrosti a oslavuji čest toho, že mohu být zde a sloužit každému z vás, sloužit skrze vás a po boku s vámi. Adonai. 

Aktivity/otázky:
 • Nakolik se změnilo vaše chápání sama sebe za poslední dva roky a co přesně se změnilo?
 • Jak to změnilo váš život?
 • Byly tyto změny na vás vynuceny nebo jste sami učinili rozhodnutí změnit se vedoucí k vašem u novému chápání sami sebe?
 • Jaké strachy jste měli před změnou?
 • Naplnily se tyto strachy?
 • Která zastaralá chápání sama sebe si myslíte, že se musejí změnit nyní na základě všeho, co se od té doby posunulo ve vašem životě?
 • Jaké nálepky jste si přisoudili a do jakých škatulek jste se zařadili, které vás brzdí a omezují?
 • Co vás drží na nich a v nich a proč?
 • Můžete vidět jakékoliv obavy týkající se těchto změn jako bezdůvodné, protože byly v minulosti, kdy jste měli strach, ale v každém případě jste tyto změny udělali?
 • Dokážete sami sobě dovolit být napojeni na Nekonečný zdroj a spoléhat se na tento Zdroj, že vám poskytne vše, co potřebujete, abyste mohli učinit velmi potřebnou změnu a/nebo posun ve svém chápání sama sebe a svých okolností?
 • Jak toto zlepší váš život mnohem pozitivnějším způsobem?
 • Jak se cítíte, když jste propustní, otevření a přijímající, a děláte něco bláznivého, divokého, nádherného a zvláštního?
 • Co vám brání dělat toto častěji a proč?
 • Které malicherné nepříjemnosti vám lezou na nervy nejčastěji a jak se dokážete vypořádat s tím, abyste jim dávali méně energie, aby vás vyrušovaly? Např. vypnete svůj mobilní telefon, na dveře své kanceláře dáte cedulku "nevyrušovat", atd.
 • Co se stane, když to uděláte?
 • Jak často jste si dovolili hovořit s lidmi o změnách, které jste chtěli udělat, protože jste to chápali pro vás jako "zlé", nebo špatný nápad na základě jejich vnímání?
 • Jak to ovlivnilo váš život jako výsledek toho, že dali na jejich obavy, stálo vám to za to?

Pokud máte přístup na Facebook, můžete se připojit k naší skupině Paláce míru  pro návod a podporu z komunity. Také se můžete připojit k našemu Mini kurzu postojů  Podpůrné skupinyMini kurzu stresů Podpůrné skupiny, Mini kurzu hojnosti a prosperity Podpůrné skupiny nebo navštívit naše webové stránky na www.palaceofpeace.net, abyste získali více možností výuky a poselství jako je toto, abychom vám společně pomohli.  
 
Tento přepis živého channelingu byl zdarma otištěn majitelkou Intelektuálního vlastnictví a značky  Palace of Peace, Michelle Manders,  na podporu lidí, kteří hledají čistotu, léčbu a mír. Proto oceňujeme, že je uznáván Zákon integrity, a žádáme, aby žádná osoba, skupina nebo organizace za žádných okolností neměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu ani nepublikovali jeho část nebo celek pro osobní obohacení. Jste vítáni, abyste publikovali výňatek s odkazem na plný přepis na   www.palaceofpeace.net. 

Všechna práva vyhrazena & Copyright: Michelle Manders, https://www.palaceofpeace.net/

Autorská práva - Prosíme vás, abyste ctili Zákony důvěry a poctivosti a vědomí, že žádná část této informace nesmí být určena ke komerčním účelům, ani pozměna, přeložena, kopírována, digitálně zaznamenána nebo vymazána z části ani jako celek nebo pozměněna jakýmkoliv jiným způsobem Společnost Palace of Peace má své překladatele channelingů a nesmí být překládány nikým jiným než těmito lidmi. Pokud chcete tento channeling v jiném jazyce, nebo pokud chcete překládat tento materiál do svého jazyka, prosíme kontaktujte nás na info@palaceofpeace. Tato informace zachovává výhradní autorské právo po celou dobu Michelle Manders. 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět