Náš svět

23.09.2013 17:51

Jsme tím ,jaké jsou naše myšlenky, naše slova a naše skutky
Jsme tím a také to, co myslíme, o čem mluvíme, co konáme
My sami vytváříme sobě svůj svět a tím ,co tvoříme sobě tvoříme také KOLEM SEBE A TVOŘÍME TÍM CELÝ SVĚT.
VŠE JE V NÁS, VŠE JE O NÁS, VŠE JSME MY!
 
Takový svět jaký si sami vytvoříme takový také sami žíjeme,
takové vztahy máme, takové situace prožíváme vše co sami tvoříme.
Vždy je třeba začínat u sebe, vždy je třeba hledat u sebe, vždy je třeba učit se u sebe.
Vždyt i dítě se učí mluvit samo ,chodit samo, do školy jde také samo za sebe,
jen na své cestě při svém učení všeho potkává pomoc blízkých.
A takto je to i když dospějeme, jen na to zapomeneme a místo u sebe začímáme hledat mimo sebe.
Oddálíme se sami sobě, své vlastní cestě vývoje, své vlastní cestě plnohodnotného žití.
Za to či ono může to a ten, sám nemůžu nic, musím to a ono, nikdo mě nemá rád, nikdo mi nepomůže, ten žije tak a onak, ten má to a ono a mnohé ostaní blokády si stavíme také sami do své cesty.
Je čas pochopit a přijmout opět sami za sebe svou zodpovědnost, svou svobodu, svou sílu, svou víru a svou lásku.
Sám za sebe jít svým vlastním životem a prožívat ho za sebe pro sebe a lidi kolem sebe ale jen v dobrém!
Uchopit svůj život v tom dobrém v sobě!
Být zase dětmi! Milujícími, radujícími, zkoušející znovu chodit, učit se, hrát si, uživat život radostně a prostě.
Jen tak být, žít, pustit zbytečné starosti druhých a vícejim pomoci než je hodnotit,
více se radovat než smutit
více naslouchat než mluvit a pomlouvat
více objímat, hladit ,chlácholit, než ničit, zlobit se a urážet,házet viny na druhé a vysílat zlobu k nim
více být v Jednotě a více být jen lidskými!
 
A NE JEN O TOM VŠEM MLUVIT, ALE ŽÍT TO!
TANČIT ŽIVOTEM, ŽÍT A DÝCHAT SLOVA,
KTERÁ MAJÍ PRAVOU HODNOTU
A PAK BUDE NÁŠ SVĚT PRO VŠECHNY JEN SVĚTEM LÁSKY, RADOSTI, DOBRA,POMOCI, KRÁSY
BUDE NÁŠ V JEDNOTĚ JEDINÉ ENERGIE A TOU JE LÁSKA!
 
S přáním láskyplných dní plných radostoi a všeho dobrého Ivana Batová 11.9.2013
 
 

Můj svět - Jitřenka

Jsem svobodný a nezávislý.

Jsem nezávislý na vnějším světě, jsem nezávislý na lidech, jsem nezávislý na všech věcech vnějšího světa.
Nepotřebuji žádnou cizí energii. Nepotřebuji žádnou energii z vnějšího světa.
Nepotřebuji energii od jiných lidí.
Má radost se neodvíjí od vnějšího světa.
Mé štěstí a láska nezávisí na ničem vnějším.
Vyjadřuji své vnitřní božské já. Můj svět je vyjádřením mé pravdy.
Má energie je nevyčerpatelná.
Svůj vnitřní svět miluji a naplňuji láskou, světlem a harmonií.
Svůj vnitřní svět vyjadřuji ve vnějším světě.
Své vnitřní já promítám do svého vnějšího světa.
Vyzařuji své světlo a svou lásku do celého stvoření. Vyzařuji sám sebe do všeho, co je.
Můj svět je otevřený každému, kdo mne miluje a touží po mém světle.
Můj svět je otevřený každému, kdo si do něj přeje vstoupit.
Nabízím a vysílám své světlo každému, kdo si přeje jej přijmout.
Otevírám svůj svět každému, kdo si jej přeje sdílet a žít.
Jsem zdrojem své síly, lásky, radosti a pravdy.
Mé štěstí je můj vnitřní stav nezávisející na ničem vnějším.
Svými slovy vyjadřuji svou vnitřní pravdu.
Nic nepotřebuji. Nic nechci. Nic nepožaduji. Nic nemusím, nemám
žádné povinnosti. Nejsem na ničem závislý. Nemám z ničeho strach. Nic neodsuzuji.
Vše miluji. Respektuji svobodnou vůli každého. Respektuji svobodné rozhodnutí každého.
Respektuji právo každého na svobodný vývoj a vlastní osud. Přeji každému uskutečnění jeho přání a tužeb.
Každého a všechno miluji a přeji mu vše dobré.
Nic nepotřebuji, ale vše miluji.
Nepotřebuji cizí lásku, lásku však přijímám. Nepotřebuji lásku vnějšího světa,
ani nepotřebuji lásku od lidí.
Má síla, vůle a víra pramení z mého vnitřního zdroje.
Dávám každému svobodu, nikoho neomezuji, nikým nemanipuluji, nikoho do ničeho nenutím, nic nevnucuji.
Nikdo vůči mně nemá povinnosti. Nemám vůči nikomu nároky. Nikdo vůči mně nemá dluhy.
Všechny křivdy jsou odpuštěny. Všechny dluhy smazány.
Můj vnitřní stav se neodvíjí od vnějších věcí, událostí, osob a situací.
Nepotřebuji peníze. Nepotřebuji jídlo. Nikoho a nic nepotřebuji. Všechny a všechno však miluji.
Přeji všem dobré-lásku a štěstí. Též přeji každému splnění jeho tužeb a přání.
Mou touhou je prožívání svého já, projevování svého vnitřního světa, uskutečňování sebe samého.
Má láska pramení z mého vnitřního zdroje, je nevyčerpatelná a nezávislá na čemkoli vnějším.
Má radost pramení z prožívání svého pravého vnitřního já a z vyjadřování sebe.
Nic od nikoho nepotřebuji, toužím však sdílet sám sebe s druhými.
Nejsem sám, žiji ve společnosti milujících a milovaných bytostí.
Svou vnitřní podobu projevuji ve vnějším světě.
Ve svém vnitřním vesmíru prožívám vrcholné štěstí, nekonečnou lásku a blaženost.
Ve mne jsou všechny energie v lásce a harmonii.
Má radost je radostí ze svého vlastního života, který na ničem nezávisí.
Jsem zdrojem lásky, světla, síly a života ve svém světě.
Prožívám svůj vlastní svět a tvořím vlastní vesmír.
Prožívám svůj vlastní svět a nechávám ostatní prožívat své světy.
Projevuji své já a dovoluji ostatním projevovat svá vlastní já.
Dovoluji každému prožívat své touhy.
Každý přistupující s láskou může do mého vesmíru vstoupit.
Každý toužící po mém světle jej může přijmout.
Každý toužící po mé lásce ji může přijmout.
Každý, kdo chce žít v mém světle, do něj může vstoupit.
Každý toužící po mém vědomí jej může přijmout a sdílet.
Jsem stvořitelem svého světa. Jsem zdrojem svého světa.
Jsem světlem svého světa. Miluji svůj svět.
Jsem láska a síla tvořící vesmír.
Jitřenka
 

—————

Zpět