Návrat k rovnováhe – odkaz od Féwy

05.02.2014 17:47

 

Sme v zlatej vibrácii zvuku a svetla. Emočne liečení všetkými vibráciami zelenej energie, ktorou sa za pomoci krištálov, flóry i fauny Zeme rekalibrujeme. Očistou planéty i človeka sa mení diametrálny rozdiel medzi pravou a ľavou hemisférou. Individuálne sa mohutným tokom energií dopĺňa v ľavej hemisfére deficit citu a na druhej strane /v pravej hemisfére/ pribúda racionálne myslenie.

Sú to zmeny zvukových vibrácií /diapazonálne – rozpätie zvukov/. Najvýraznejšie sa táto zmena prejavuje u extrémneho deficitu rácia a citu. Tým sa ženské a mužské energie vracajú k rovnováhe.

Mení sa organický i anorganický svet. Vracajúci nás k prirodzenosti, tým i k prírode. Ale súčasne sa stráca pre človeka nepotrebná, nepodstatná umelosť. Ako slnečnica otáča kvet k Slnku – i my začíname myslieť na Zem, ktorá nás bezpodmienečne obdarováva. Zameriavajúc pozornosť nie na syntetickosť, ktorá sa žiarením Centrálneho Slnka rozpúšťa, ale na skutočné hodnoty človeka. Mení sa naše myslenie. Frekvencia /mohutné energie lásky/ modeluje očistnou kúrou tvár Zeme. A mnohí z tých ľudí, ktorí si doposiaľ neuvedomovali, že sa transformácia týka i ich fyzična – začínajú hľadať odpovede na otázniky, ktoré majú v hlave.

fewa4

Prechádzame individuálne viac /menej/ náročným procesom prerodu – návratu ku synchronicite, rovnováhe. Človeka a Zeme. Sme svetelné častice. Každý z nás má svoju úlohu a predstavuje vibráciu tej farby, ku ktorej najviac inklinuje. Toho zvuku, ktorý jeho vedomie oslovuje. To znamená, že sme ako farebné krištály. Taktiež nesieme svoje genetické kódy. Aby sme tou energiou, ktorá je pre nás prirodzená /individuálne a kolektívne/ aktivovali diamantové svetlo – duchovný chrám – Mer-Ka-Bu. A empatiou, citom ju roztočili. Čiže tým majstrovstvom ducha, ku ktorému nás cesta duše priviedla. Duše, s ktorou mnohí začali komunikovať. So svojím Ja, ale i s bytosťami z frekvenčne nám vzdialených a pritom tak blízkych duchovných realít, ktorých energetický obal niektorí periférne vidia.

Galaktické kódy, ktoré k nám “pritekajú” sú chvíľu racionálnym vstupom do našich sfér /ja im hovorím technické :)/…. a keď to kolektívne vedomie potrebuje – sú harmonizujúcimi obrázkami plnými nehy, lásky. Pretože niekedy pohladkať potrebujú nielen deti, ale i dospelí. Bez rozdielu. Je dôležité pre nás všetkých, aby sme vibráciu, ktorú sme dosiahli, udržali.

Temnotu v “podpalubí”, ktorá neviditeľne gniavila ľudí, rozptýlilo svetlo. Tým všetky energie parazitujúce na povrchu planéty už nemajú z čoho čerpať svoju “výživu”. Temná inervácia odumiera a mohutne sa na fyzickej úrovni zviditeľňuje skutočná pravda. Veľa bolo tabuizovaného…..i zvukov /chorál/, i fyzicky viditeľných indícií, ktorých zámerom bolo – pomáhať pochopiť, porozumieť, uchopiť pre nás zatiaľ neviditeľný svet. Znovu svojou silou lásky nájsť stratený harmonický svet.
Poznáme film “Tri oriešky pre……Vo fyzickej frekvencii rozprávka, ktorá je v reáli ťažko predstaviteľná. V nefyzickej frekvencii realita…..

Ilona /Féwa/ – 3.2.2014

 

—————

Zpět