Neubližujme si navzájem aneb co vše je násilí

03.05.2012 17:54

 

1. stupeň rádžajógy

JAMA - KONTROLA

 

NENÁSILÍ, NEUBLIŽOVÁNÍ (Ahimsa)

První morální princip jamy je neubližování, nenásilí.

Nikdy nikomu neubližujme fyzicky, verbálně, citově nebo mentálně. Neubližujme ani sobě.


 

Nenásilí, neubližování se neodehrává jen na fyzické úrovni. Násilí už vzniká v mysli (v myšlenkách), a proto zkusme kontrolovat myšlenky již v zárodku. Ubližovat je možno i slovy. Rychleji se např. zapomíná facka než jedovatá slova, která jsou naplněna nenávistí. Kolikrát slyšíme, jak si lidé neustále mezi sebou ubližují tím, že se pomlouvají, hádají a podobně. Každé negativní slovo či negativní názor o někom je vlastně pokusem o ubližování.

Každá negativní zpráva, která přichází z médií – televize a různých časopisů, často narušuje náš mír, vyvolává strach, zoufalství a beznaděj. Takový způsob sdělování zpráv je také ubližování. Pozitivní, inspirativní a povzbuzující zprávy by měly být zastoupeny co nejvíce. Bohužel, opak je pravdou.


 

Při sdělování jakékoli informace a názoru bychom měli používat slova citlivě. Pokud lidi kolem sebe dusíme, odebíráme jim naději, optimizmus nebo nadšení, pak si buďme jisti, že ubližujeme. Veškeré duchovní touhy, které blokujeme v druhých, je násilí.

Hlubokým přijetím a pochopením tohoto principu můžeme změnit nepřítele v přítele, nenávist v lásku, zlo v dobro. K tomu je krásný příběh:

Přísaha

Kdysi dávno jeden čínský císař vyslovil slavnostní přísahu:

„Podrobím si všechny své nepřátele a zničím je.“

Po nějaké době ho překvapení poddaní uviděli, jak se prochází

po zahradách se svými hlavními nepřáteli a klidně si s nimi povídá a smějí se spolu.

„Copak jsi nepřísahal, že zničíš všechny své nepřátele?“ ptal se udiveně jeden z dvořanů.

„Vždyť jsem je také zničil,“ odpověděl císař. „Všechny jsem učinil svými přáteli.“


 

Ubližováním ve skutečnosti ubližujeme především sobě, protože vše, co z nás jde ven, co vyzařujeme, se nám podle zákona karmy vrací – dobro nebo zlo.


 

Nejznámější politik a duchovní osobnost propagující princip neubližování byl Mahátma Gándhí, jenž skutečně v praxi dokázal, jakou je princip ahimsy silnou zbraní. Politikou nenásilí osvobodil Indii a Britové více méně v míru opustili zem.


 

Pataňdžali říká, že nejlepší důkaz, že jsme princip neubližování

a nenásilí v sobě uskutečnili, je ten, když se v naší přítomnosti i nejdivočejší zvířata chovají mile anebo když dokážeme i největší zločince odzbrojit svou láskou.


 

Krijánanda vyprávěl, jak Jógánanda v Indii demonstroval princip ahimsy tím, že se postavil mezi stádo krav a tygra, jenž na krávy zaútočil. Mírně, hluboce a s láskou se zadíval do jeho očí. Tygr se před Jógánandou zastavil, trvalo to krátce, porozuměl, cítil a pak se pomalu a v klidu vrátil do džungle. Jsou to samozřejmě zázraky, které mohou předvést pouze Mistři. Jógánanda viděl v očích tygra jen manifestaci jednoho stejného Boha a přes Něho komunikoval s duší tygra.


 

Co v praxi znamená ahimsa?

Znamená to, že bychom se neměli hádat, ostře si vyměňovat názory a měli se vyhýbat konfliktům? Máme každému na to, co říká, kývat hlavou? Mlčet a být vždy zticha? Kde je hranice? Kde je hranice mé svobody? Kde začíná svoboda jiných? Hranici a míru určuje stupeň pochopení božího řádu a zákonů. Do tohoto procesu bohužel stále vstupuje naše ego.


 

Můžeme být tolik násilní, v jaké míře jsme v iluzi, v zajetí a klamu ega. Můžeme jednat, myslet, cítit, mluvit v lásce (tj. bez násilí) jen do té míry, jak hluboce chápeme a cítíme boží lásku, řád a spravedlnost v sobě.


 

V běžném životě se můžeme chovat stoprocentně laskavě, ale stejně se to jiným může zdát jako ubližování. Vzpomeňme si, kolik lidí nás obviňovalo, že jsme jim ublížili, i když jsme konali s nejlepším úmyslem a svědomím. Neměli bychom nikdy jednat podle představ a názorů druhých, ale jen podle stupně svého vlastního poznání. Jedině to je správné konání.  

—————

Zpět