„Nikdy” může trvat hodně dlouho

15.08.2013 20:59

 

Jennifer Hoffman

Už jste si někdy řekli, že něco „už nikdy” znovu neuděláte (obvykle poté, co jste prošli situací, která příliš dobře nedopadla)? Možná vás někdo zradil či podvedl a vy jste si řekli, že se ,,už nikdy“ nechcete do takové situace dostat. Nebo vám možná někdo zlomil srdce a vy jste si řekli, že ,,nikdy“ nedopustíte, aby se to stalo znovu. Nebo jste snad učinili určité rozhodnutí, výsledek se vám nelíbil, takže jste si řekli, že to ,,už nikdy“ neuděláte. ,,Nikdy“ je hodně silné slovo, které blokuje proudění energie a jeho prostřednictvím vytváříme mnoho soudů ohledně sebe samotných, čímž energii omezujeme  ještě více.

Obvykle nás k takovým prohlášením, že ,,nikdy”, vede obtížná či bolestivá zkušenost nebo zážitek přinášející nám zklamání. A ačkoliv asi nechceme takovou událost nebo situaci opakovat, dlouhodobé účinky jsou velice mocné, protože„nikdy” je afirmací bránící proudění energie v té oblasti našeho života. Pokud jste například v minulosti prohlásili: „Už nikdy nedovolím, aby mi někdo znovu zlomil srdce”, jak dlouhý čas uběhl od té doby, kdy jste měli nějaký vztah? Jestliže jste řekli, že „už nikdy nebudete pracovat s tímto druhem lidí,” jak dlouho jste si pak hledali nebo hledáte práci? ,,Nikdy“ představuje zrcadlo našeho strachu a posuzování nás samotných a našich schopností.

Mnohý úsudek či soud je úzce spojen s našimi prohlášeními, že ,,nikdy”… Možná si myslíme, že jsme byli hloupí, naivní, bezmocní nebo jsme se špatně rozhodovali. To vše však představuje posuzování a naše prohlášení typu ,,nikdy“ odráží něco více než naši touhu neopakovat minulost – jsou prohlášeními vyjadřujícími přesvědčení, že se neumíme moc dobře rozhodovat, že nejsme chytřejší nebo schopnější nebo silnější. Vzpomeňte si na něco, u čeho jste prohlásili, že to ,,už nikdy“ neuděláte. Co si myslíte o sobě a rozhodnutích, která jste učinili a které tu situaci vytvořily?

,,Nikdy” vlastně znamená ,,už nikdy více“ a není omezeno na tento život.  Silné energetické otisky, které vznikají, když činíme prohlášení, že ,,nikdy“, se stávají součástí naší emocionální a energetické DNA. Tudíž se sami sebe ptejte, co jste mohli v minulých životech říci, že to způsobilo  určitý nedostatek pohybu, hnací síly nebo svobody ve vašem životě dnes?  Jaká prohlášení, že ,,nikdy“, jste učinili v tomto životě, která váš život podstatně a nevědomě ovlivňují? Vidíte, jaký dlouhodobý účinek může mít takové prohlášení?

Dalším aspektem prohlášení ,,nikdy“, je fakt, že energie následuje emoci a záměrČím silnější taková emoce a záměr jsou, tím účinněji čerpají energii. Mějte na paměti, že energie neposuzuje, takže rozpíná všechno, s čím se spojí, aniž by to posuzovala jako dobré nebo špatné. Představte si, jak silné máte pocity ohledně věcí, které ,,už nikdy“ neuděláte. A pouvažujte o tom, že všechny tak silné pocity k sobě přitahují energii.

O čem jste kdy řekli, že to už nikdy znovu neuděláte, a jak se to právě nyní projevuje ve vašem životě? Jaká energie je tím blokována nebo omezena?  Jiným způsobem,  jak zajistit, aby se minulost neopakovala, zatímco současně necháváme dveře otevřené radostné budoucí zkušenosti, je provést ,,test síly“. Často ty věci, které ,,nikdy“ znovu neuděláme, vzešly ze situací, kdy jste se vzdali své síly, kdy jsme ji nepoužívali ke svému prospěchu, nevěřili jsme, že jsme dost silní nebo jsme si mysleli, že pokud se ve svém jednání projevíme jako méně silní, než opravdu jsme, získáme od určitého člověka nebo situace to, co si přejeme.

Namísto prohlašování ,,nikdy“ buďte tedy otevření mnohem více naplňujícímu a radostnějšímu zakoušení oné situace,  a to novým a odlišným způsobem, s plným projevením vaší síly.  Namísto prohlašování, že ,,už nikdy nedovolíte, aby vám někdo znovu zlomil srdce“, zkuste do svého života pozvat láskyplného, uspokojivějšího  a oddanějšího partnera.  Kde můžete být silnější, mít větší sebedůvěru a víru v sebe sama a být otevřeni vůči šťastnému, naplňujícímu a rozvitému životu? Omezení jsou podporována vašimi strachy, vašimi prohlášeními, že ,,už nikdy“, takže pokud toto přestaneme říkat, začínáme říkat ,,ano“ sami sobě a svým možnostem…

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 14. 8. 2013

 

 

—————

Zpět