Nová Země, její časová bezčasoprostorová brána - novým vstupem do vysokých frekvencí světla. Unikátní cesta v lidských dějinách - Féwa

14.11.2012 09:38

 

Nová Země, její časová bezpriestorová brána - novým vstupem do vysokých frekvencí světla. Unikátní cesta v lidských dějinách.
 
 
 
     Nepokoušejte se představit si průběh nového stvoření času. Je v rukou vesmíru, jeho - logikou a racionalitou této reality nepochopitelného - potenciálu. Je to zkouška, hra, nová motivace, zvuky, tóny, barevnost zákoutí bezpriestorového úseku dálnice evoluce. Její spirálovité ulity, která ví, kde je začátek a konec. Ne života, milovaní. Ten skutečný, reálný, plný aktivního tvoření teprve přijde. Nachází se přímo před Vámi.
 
     Toužíte .... touha je v mentální sféře Vašeho vědomí nyní mimořádně důležitá. Lekce, které máte za sebou a učili Vás zkoumat hmotnou realitu jsou v závěru. Mnohokrát jste měli pocit, že jejich už nezvládnete. Že je to nelidské, nespravedlivé, netaktní, nemožné, neřešitelné .... Všechny předpony "ne-" se v subrealite přechodu do nové časové spirály rozpustí. Odstraní negativní postoje, aby byl člověk schopen jednat jinak - už jen pozitivní. Pochopte, Vaše nízkofrekvenční realita je frekvencí hmotného prostoru. Hmotně Vás ohraničuje jako zátka, uzavírající nápoj nalitý do láhve. Hmotná hladina / nízká frekvence / je nastavením zrcadel člověku, aby věděl co všechno se v zrcadle odráží. Že existuje i hustá, pevná, logikou a racionalitou uchopitelná mřížka času, tomu odpovídající barevná škála zvuků a tónů, kde každý tón vlastní svou konkrétní podobu. Ať je to černá, červená, modrá, zelená, růžová, .... Každý jeden tón hmotné písně stoupá neustále na paty druhému, aby vzájemně zrcadlily všechny pocity, vhledy, vstupy, emoce. Prezentující tím terciální sféru.
 
     Je to právě odcházející pestrobarevná škála časoprostoru Vaší trojrozměrné sféry. Blížíte se k nule. Co Vás čeká? Zda se máte, nebo nemáte bát? Kolik času to potrvá? Chcete, nebo nechcete .... máte, nebo nemáte .... musíte, nemusíte .... odvážíte se vstoupit do lámající se času zrcadel? Do nepředstavitelně nového, jiného, ​​toužebně očekávaného, ​​nebo strašidelné vnímaného uzlíku času a jeho kosmického prostoru. To jsou emoce, které ve vás vrcholí, snažíc se nasměrovat Vás vnitřkem / přes srdce, duši / na Vaše správné místo.
 
     Vše se děje současně. Makro i mikrorealita. Všechno má svou posloupnost, následnost, je do puntíku přesně spirituální určeny. Aby nikde nebylo nic nazbyt, nebo nechybělo. Úžasný geometrický potenciál času zasvěceného lásce. Chápete, milovaní? LÁSCE. A s láskou není možné se zahrávat a není důvod její nedůvěřovat. Láska prostě ví co je správné, důležité, potřebné a nejlepší pro každou mikro-a makrobunku, která je součástí spirituální esence. Ona jen netuší - ona ví. Proto je tak velmi důležité, abyste byli klidní, vyrovnaní, nepochybovali, odstranili ze své cesty jakoukoliv zábranu nedůvěry vůči ní. Vůči tachyonovou energetickému potenciálu. Jeho manuskript je aureolou vesmíru - tak nekonečná, velkolepá a silná láska je. Vstupem do vysokých frekvencí světla si vše sami uvědomíte. Věřte, budete se mnohému smát. Vašim strašidelný dětským kombinacím, které Vás brzdily dlouho a hluboce zakořeněným lidským strachem.
 
     Nezapomínejte, že nikdo Vás na Vaší cestě nemůže nutit, tlačit násilím dopředu, vyhrožovat, útočit, přesvědčovat o jiné než Vaší pravdě. Kreslit jiné než Vaším vědomím vybrané scénáře. Je čas představit se samému sobě. Dispozicemi kosmické zkoušky, zda je Vaše víra dostatečně pevná v základech. Vaším snem i bděním, letem času přes závoje nicoty, které nejsou ničím jiným než bezparalelným světem vesmíru. To znamená skulinu, pásmy, vrstvami mezi jednotlivými frekvenčními sférami. Je to to samé jako pauza mezi slovy ve vyslovování větě. Jako stopka na silnici a pokračování v jízdě. Jak zamyšlení se během dne - odbehnutie mysli někam do prázdna a opětovné pokračování v aktivitě. Ale už jiným způsobem.
 
     Tento meziprostor, tma, kterou máte previbrovávať je současně tmou ve Vás. Zkrat, který nastartuje Váš vnitřní i vnější stupeň dalšího evolučního vývoje na cestě vesmírem. Možná si řeknete - ale co z toho, na co to všechno, já chci zůstat tam kde jsem. Mně se to nelíbí, nesouhlasím. Ano, i tato varianta je možností Vašeho výběru. Hodně bylo k tomuto tématu řečeno - více není co dodat. Už jen sledujete svůj čas. Vnímáte rozdíly mezi skutečným objektivním časem, který na Zemi proniká a hmotnými ručičkami prezentovaným časem 3D reality. Budíte se ze snu, něco se Vám nezdá, uvědomujete si, že se s vaším časem děje něco velmi významné. Někam skulinu uniká, vytéká a je postupně nahrazován novým objektivním časem. Jsou to časové skluzy, prolapsy, které se začaly a budou gradovat.
 
     Jste teď tady a současně teď tam. Ve dvou časových proudech, oknech, které ústí do nové dimenze světla. Je to láska, která tímto způsobem na Vás pomocí hodinových ručiček volá. Aby Vám na fyzické úrovni dosvědčila přicházející časovou změnu. Cítíte a už i sami vidíte časové vlivy mezi dimenzemi. Je čas, milovaní. Čas vrátit se a znovu začít žít plní pochopení a lásky. Vnitřně už rezonuje s novou dimenzí. Exteriér vašeho těla Vás výrazně láme fyzickou únavou a nedovoluje Vám být příliš aktivní. I to je záměr. Zpomalování, posouvání do nulté pozice. Brní Vám tělo, bolí Vás kříže, pociťujete křeče ve svalech, třes, křečovité stahy v chodidlech, pálí Vás dlaně, celé Vaše vnitřek je klesající elektro - magnetickou frekvencí a současně vysokou frekvencí jako v ohni. Láme se dosavadní čas fyzických těl. Tělo jako barometr vzestupu populace. Chvění, gradujúca třes, výpadky paměti, husí kůži, tlak v hlavě, páteři, jejíž obratle se rozžiarujúcimi se čakrami roztáčejí. A vy nevíte jak si lehnout, na kterou stranu se otočit. Jakou pozici zaujmout když stojíte, sedíte, pracujete - aby Vás to tak výrazně nebolelo. Páteř jako centrální kanál - momentálně už rozbouřená vlnobitím čakrálnych světel.
 
     4 dny tmy - pátý den vstup do plného osvícení. Dilema, polemizovanie, dohady jak to bude, co se bude dít. Je to tak jednoduché a přitom pro mnohé náročné přijmout. V tom je momentálně Váš problém. Když se uklidníte, nebudete přes emoce pochybovat, rozebírat, rozpitvávat každý detail - bude to pro vás snazší. Nedramatizujte, nezkresľujte, neubírejte ani nepřidávejte. Jděte zlatou střední cestou. Zatím žijete v racionální hmotné realitě. Čili racionálním, logickým myšlením vycházejícím z dané situace je vhodné mít nachystané potraviny na pár dní. Vodu, zápalky, svíčky, přírodní zdroj světla a tepla. A to z toho důvodu, že fyzické tělo bude fyzickým během 4 dnů. Dva dny se budete nacházet ve stavu utlumení, hibernace. Budete vnitřně levitovat, spát, dřímat - absolutně všichni. Budete jakoby v polo - snu jedné i druhé reality. Po uplynutí dvou dnů, které jsou součástí "doběhu" terciální sféry se začnete probouzet. Rozhýbává tělo, mysl. Jako po meditaci. Začnete být nabuzení, abyste přivykli vstupu do absolutního světla. Tato nabuzenost si bude žádat trochu jídla, vody i když míra potravin a tekutin bude nesrovnatelná s běžným stravováním. V žádném případě si nechystajte maso / masné výrobky /, které již nerezonují s novou realitou. Vaše tělo bude v přechodu dimenzemi.
 
     Co je důležité vědět je - potřeba ovládání emocí. Vaše city, emocionální rovina, se bude výrazně aktivovat ve smyslu pozitivní. Budou se odklánět všechny negativní preciťované stavy, které jsou v 3D realitě běžné. Neustále do poslední chvíle bude snaha tmavé strany Vás v temné hladině emocionální udržovat. To znamená v lidském strachu. A strach skutečně nemůžete potřebovat v procesu "precvaknutia" do nové reality. To znamená, že je velmi důležitý optimistický pohled. Že je venku tma? No a co? Tmu znáte, nemáte se čeho bát. Když se zahledíte svým vnitřním pohledem, budete vidět světelné scenérie. I v absolutní tmě, kdy se budete možná cítit sami a opuštění budete mít vedle sebe své blízké. Z některých informačních zdrojů přicházejí informace o zatemnění oken. Proč? Důvodem je právě strach. Směs vysokofrekvenčního záření / součást komplexu frekvencí nultého času /, která bude metamorfogeneticky sublimovat interdimenzionálním časoprostorem v Zemi a ve Vás původní realitu. Toto se bude dít. Jinými slovy se jedná o určitý tlak na emoce, které mohou zrakovým vjemem / pokud jim to dovolíte / vyvolávat strach. Velmi těžko se tyto jevy popisují. Explodující světla - podobně jako při elektrických zkratů. Měnící se nedefinovatelné tvary / symetrické i asymetrické /. Výboje dvou časů, které si absolutně nedokážete představit. Půda pod nohama se může chvět v momentech skluzové vln času. Je velmi důležité, abyste se nebáli. Nezaměřovaly se na jevy, které jsou kolem Vás. Jak přišli, tak i odejdou. Soustřeďte pozornost na sebe, na své blízké. Je to jev, který se rozplyne. Budete se nacházet v absolutním horizontálním a vertikálním středu - místě setkání - dvou energetických dimenzionálních polí / realit /. Věřte, že jste pod ochranou a nemusíte se bát. Strach je také jen iluze. Pokud nedovolíte, aby Vás ovládal - všechno bude v pořádku.
 
     Tají se ledy lidských pochybností. Pancíř kolem srdce praská, aby uvolnil světelnou esenci. To znamená všechen cit, který člověk v sobě má. Aby ho dokázal použít na pozitivní přesun do vyšší dimenze. Do sféry nového, dokonale tvůrčího a bezpodmínečně milujícího člověka. To znamená - člověka vracejícího se domů. Do jeho nikým a ničím omezován dokonalosti vědomí.
 
     Upozorňujeme, že data / data / jsou nepodstatné. Jsou to číselné záznamy platné v hmotné realitě, které jsou ve vyšší sféře bezpředmětné, nepoužitelné. Proces, který probíhá je spirituálním načtením. Zaměřte se na své vnitřní vidění i vedení. Vaše srdce zná cestu. Nová spirituální Země je ve Vás, milovaní. Ve Vašem objektivním vědomi. A Vy ji už tímto způsobem vidíte.
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-3-11-2012/

—————

Zpět