NOVÉ PARADIGMA VZTAHŮ

11.03.2017 15:20

Abyste dokázali rozpustit ve vašem mentálním, emočním těle a na všech úrovních veškeré kódy starého paradigma, je třeba procítit celou svou bytostí, co je to VNITŘNÍ SVOBODA A PROZKOUMAT všechna PODVĚDOMÁ A VĚDOMÁ PŘESVĚDČENÍ, většinou z rodové linie, která vám brání tuto vnitřní svobodu si dovolit.

Vnitřní svobodou je myšleno – projevit si svobodně všechny své myšlenky, pocity, emoce…… psychické a fyzické projevy.

Vnitřní svoboda je i to, že již vůbec neřešíte, jak to mají ostatní a nelpíte na tom, proč se rozhodli už neplout VEDLE VÁS. Již nepřebíráte zodpovědnost za žádných okolností za to, že oni něco nechápou nebo nevnímají. Přebíráte-li zodpovědnost za jiné, bráníte jim v jejich vnitřní svobodě a projevuje se pak pravý opak toho, co chcete ve skutečnosti žít. Oni zachycují tuto nesvobodu od vás a pak se to vrací jako agrese v různé podobě k vám.
Toto nevyžádané zasahování do plánu duše jiných se pak projevuje jako podvědomá agrese, která však byla spuštěna vámi, protože vaše nevyžádaná pomoc říká, …já nevěřím v tvé schopnosti a v tvůj plán duše. Jinými slovy spouštíte podvědomé ponižování druhého a to na něj energeticky dopadá často v podobě agrese. On oplácí vaši “pomoc” také jen agresí a dochází mnohdy ke katastrofálnímu nepochopení pro oba. Často viděný jev u žen s rakovinou prsu… zena se rozdává, aby “pomohla”, staví se na posledni místo a na oplátku dostavá jen ponižování a nevděk, což jí emočně natolik tíží, ze se jí nakonec udělá tumor přímo u srdce..[více v knize E.Kavkové, Žena, která toužila být silná…]

NEŘEŠTE NYNÍ NIKOHO jiného než SAMI SEBE. Uděláte tím největší službu nejen sobě, ale podpoříte tak i růst těch ostatních kolem vás.

Nejčastější přesvědčení v každém jedinci, co se týče vnitřní svobody je… DOVOLÍM-LI SI BÝT VNITŘNĚ SVOBODNÝ(Á) MOHU ZŮSTAT SÁM(A), PROTOŽE MĚ OSTATNÍ NEBUDOU CHÁPAT. Je to ovšem sebedestruktivní přesvědčení, které vytváří zacykleni v minulosti a nedovoluje vám žít nové svobodné vztahy.
Toto je proč tolik tlačíme ve svém vývoji na okolí a chceme, aby se “změnili” s námi . Je to strach, který má mnoho podob … jeden z nich je, že se naše cesty rozdělí. A přitom je tak důležité jen inspirovat a netlačit na druhé. Naše chtění je změnit pro ně znamená vždy jen “nebezpečí a nepřijetí” a přirozeně to vede kolikrát doslova k utrpení. Namísto toho je třeba vnímat, že každý máme svůj záměr a propuštění našeho strachu v důvěru, že je tam pro nás něco nového a totéž pro toho druhého, je samo o sobě OSVOBOZUJÍCÍ.

AKÁŠICKÉ AFIRMACE:

1. DOVOLUJI SI ŽÍT V SEBENAPLNĚNÍ BEZ JAKÉHOKOLIV OČEKÁVÁNÍ OD DRUHÝCH.

2. VŠECHNY VZTAHY V MÉM ŽIVOTĚ VIBRUJÍCÍ NA MOJÍ VNITŘNÍ SVOBODĚ SE MĚNÍ DO VZÁJEMNÉHO PŘIJETÍ LÁSKYPLNNÉ KOMUNIKACE A RESPEKTOVÁNÍ PLÁNU DUŠE DRUHÝCH.

3. NAVRACÍM SI ZCELA OSOBNÍ VNITŘNÍ SVOBODU A JEDINĚ TAK DOKÁŽI DÁT SVOBODU OSTATNÍM.

 

Zdroj: Planeta Armonia

—————

Zpět