Nové zemské energie prosinec 2013 / leden 2014

04.01.2014 12:46

FREKVENCE JE ZLATÁ

Nové zemské energie prosinec 2013 / leden 2014

ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FEN

 

Milovaná rodino světla, v tomto měsíci, v prosinci 2013 a v lednu 2014, vaše Země provádí hlavní posun a přizpůsobení frekvencí, neboť začíná ukotvovat frekvenci Zlatého paprsku. S tímto frekvenčním posunem pomáhalo Slunce, a zvýšená sluneční aktivita posledních šesti měsíců pomáhala překalibrovat tuto frekvenci na Zemi a umožnit jí, aby se usadila a ukotvila.

 

Milovaná rodino, my víme, jak těžké to pro vás až dosud bylo. Jako Světelná rodina jste museli pracovat, abyste udrželi světlo navzdory výzvám, se kterými jste byli konfrontováni na mnoha úrovních. Nyní, v tomto měsíci, dokončujete práci roku 2013 a začínáte novou cestu Zhmotňování a Hojnosti.

 

V tomto poselství budeme nejdříve mluvit o posunu z roku 2013 do roku 2014, mocné energii 12/12 i Slunovratu, a pak se podíváme na přicházející energie roku 2014 a roli Křišťálových dětí, které se stávají vašimi mladými dospělými.

 

2013: Rok (přesahující, transcendující) měnící se duality

 

Země se posunula do své časové linie 5 dimenze v prosinci 2011. V prosinci 2012 začala svůj Nový cyklus času jako „Nová Země“, a nyní v prosinci 2013 dostanete příležitost vstoupit do svého mistrovského světla změnou duality ve svém životě a ukotvením Zlatého paprsku vesmírného vědomí Krista.

 

Proto to byl tak těžký rok pro mnohé z vás. Na každé úrovni a v každém okamžiku jste byli žádáni, abyste konali volby vašeho života. Budete reagovat starými způsoby duality nebo to změníte a vyberete si najít cestu smíření, soucitu a lásky?

 

Pro mnohé z vás byla až dosud tato nová cesta těžká, protože cesta lásky často začíná láskou k sobě a tím, abychom se naučili říkat „ne“, když je to nezbytné. Tolik z vás se muselo naučit udělat si pro sebe prostor a říci „ne“ věcem, které již pro vás nefungují a možná nefungovaly doopravdy nikdy.

 

Bylo to nepohodlné, jak jste se pomalu učili přeměnit dualitu a konflikt a povznést se do frekvence integrace a komplementarity. Museli jste se naučit zvolit si a být za tyto volby odpovědní, jako praví Bojovníci Světla.

 

Ale odměny byly také veliké. Jak jste se dostali do sebe, do svých srdcí a duší, do lásky, přeměnili jste také bolest a utrpení a přesunuli jste se do Radosti a Míru.

 

Dlouhá cesta mnoha životů se chýli ke konci, tak jak se začínáte přizpůsobovat a usazovat v nové frekvenci Zlatého paprsku Kristova vědomí. Je to místo Harmonie, Jednoty a Míru a místo Hojnosti a Radosti. Je to frekvence, kdy víte, že vše je možné a pravděpodobné, a že máte sílu tvořit život, který si přejete.

 

Zlatá vlna 12/12 a 21/12

 

Konečný „posun“ do Zlaté frekvence je poháněn Vlnou Zlatého světla. Začíná to bránou 12/12 a  kulminuje to bránou 21/12 při prosincovém Slunovratu.

 

V těchto dnech bude světlo dále vzrůstat a vy dozajista pocítíte efekty tohoto nárůstu na všech úrovních své bytosti. Můžete se cítit naplněni Radostí a Světlem. Ale můžete se taky cítil divně a nepříjemně tělesně. Vaše buňky vibrují na zrychlené frekvenci a vy znovu můžete zjistit, že cítíte „symptomy vzestupu“,  které způsobují, že se cítíte fyzicky a citově nepříjemně.

 

Tento proces bude kulminovat a dosahovat svého vrcholu 21. prosince při Slunovratu, kdy bude energie Obnovy a Znovuzrození nejsilnější. Země se zarovná se s Středem galaxie a silná vlna Diamantového světla pomůže zvýšit frekvenci planety také.

 

Pak, od 21. do 31. prosince bude Země tyto nové frekvence integrovat. Může to být také výbušné a nestabilní období, jak se Nové Energie a Zlatý paprsek ukotvují v Zemské mřížce.

 

Pak, 1.1.2014, bude proces nakonec dokončen.

 

Přicházející energie roku 2014 a role Křišťálových dětí

 

V roce 2014 bude Země ukotvena v páté dimenzi a bude vibrovat na frekvenci Zlatého paprsku Kristova vědomí. (Kristus=osvobozený)

 

Tato frekvence Kristova vědomí započne mocný příval probuzení na Zemi. Lidé se budou probouzet velkou rychlostí a vy budete mít hodně práce s tím, abyste je vedli a pomáhali jim v v tomto procesu, pokud je to vaše poslání.

 

Ale, zjistíte také, že ti, kteří nemohou zvýšit své frekvence na Zlatou frekvenci budou ve stresu a strachu a zoufalství, a budou schopni vidět pouze chaos a rozpad staré energetické mřížky.

 

Ale, Milovaná rodino, tento rok budete mít mocné pomocníky, nejen v Andělských říších, ale také v Křišťálových dětech, které přišly na Zem se zvláštním posláním ukotvit na planetě Kristovo vědomí.

 

První Křišťálové děti začaly přicházet počátkem 90. let a je jim nyní kolem 20 let. Přišly se Světelnými těly plně „protkanými dráty“ a připravenými přijmout energii Kristova vědomí a Zlatého paprsku. V roce 2014 se „zapnou“ a budou pomáhat zvyšovat frekvenci a ukotvovat na Zemi Zlatý Paprsek. Tyto Křišťálové bytosti jsou mocnými Bojovníky srdce a narodily se pro tento okamžik? Jsou to mladí muži a ženy a jsou připraveni vykročit a nechat na Zemi zářit své Světlo.

 

A tak, Milovaná rodino světla, rok 2014 bude rokem, ve kterém bude Zlatá frekvence ukotvena na Zemi, bude přijímáno Diamantové Světlo a objeví se Křišťálové probuzení. Budou to pro vás všechny opravdu skvělé časy!

 

Přejeme vám v těchto časech Světla mnoho Radosti a Světla!

 

© Celia Fenn, https://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.

—————

Zpět