Očista Země

07.06.2016 19:23

 

Moji milovaní s velikou láskou bychom chtěli vám všem, kteří zde na planetě žijete a jste součástí celé vaší planety, vesmíru poděkovat, že jste a že pomáháte druhým, sami sobě a všem kolem vás a nejenom to, ale že pomáháte k harmonizaci celé planety. Nezapomínejte, že jste součástí celého celku a vaše planeta je zahrnuta do plné očisty vašich těl. Vaše planeta jste vy a vy jste vaše planeta a to je velmi důležité si uvědomit, že jakýmkoliv způsobem jí znečišťujete, ubližujete sami sobě, celé planetě, celému vesmíru.

Tomu je důležité zabránit a s velikou láskou si uvědomit, že jste jeden celek celého celku. Dne 6.6. 2016 vypukne plná očista vašich těl od všech nánosů neláskyplných energií, smutku, bolesti, krutosti, křivdy, zla, bolesti a je důležité si uvědomit, že tyto energie, které nese každý z vás ve svém vědomí, podvědomí, akášických záznamech, ve svém krystalu vědomí, nese i celá planeta a jsou uloženy v krystalickém vědomí celé planety. Je důležité s velikou láskou přijít na to, že jste láska, že jste světlo. Vaše uvědomění je silný a velký posun pro celou Zemi, pro celou galaxii, pro celý vesmír. Tímto pomůžete všem kolem vás a my všichni vás vyzýváme  s velikou láskou, abyste přestali skrývat tyto emoce beznaděje, které máte uložené hluboko ve svém nitru, v hlubinách vědomí a podvědomí. Prosím nechte je vyplout na povrch a posilte víru, sebeúctu, lásku sami k sobě. Protože tímto posilujete i víru v Boha, světlo pro váš posun a energie bytostí světla a lásky. My všichni čekáme na váš vzestup mezi nás, celou galaxii a vesmír.

Přijdou pohromy, katastrofy, vylezou strachy a bolesti na povrch zemský vaší planety. Pohne se Zem, proběhne zemětřesení, ale moji milovaní i takto se čistí planeta Země od všech nánosů zla a bolesti, které jsou uloženy po celá staletí v jádru vědomí vaší planety. Je důležité si uvědomit, že je tam uloženo i vědomí celého lidstva a velkou silou a plnou očistou proběhnou tyto očistné energie celé planety v plném rozsahu i ve vašem bytí. Moc bychom si přáli, abyste si uvědomili, že tato očista je nezbytně nutná k vašemu posunu do vyšších vibrací světla a lásky. Je potřeba vyzvednout tyto nenávisti, které ve vás kolují a posilují je strachy vůči vám samotným a druhým. Proměňte je na lásku a světlo, vždyť vy jste síla, vy jste tvorba vašich bytí vaší planety a vaší svobodnou vůlí, která vám byla dána, můžete tvořit lásku a světlo kolem vás. Máte na výběr, máte volbu mezi láskou a strachem a věřte, že strach slábne a slábne, až nakonec úplně zmizí, ale proto je třeba si uvědomit a vyjmout vše a propustit ze svých těl a načerpat lásku a světlo. My všichni jsme tu pro vás. Stojíme nad vámi, propojujeme se a spojujeme v jedno, jednu sílu, která skrze vás plně proudí, je nádherná, láskyplná, plná očisty, regenerace a léčení. Prosím přijměte do svých těl tyto nádherné energie a nechte je plout až tam, kam se bojíte vkročit, odemknout. Veškeré tyto záznamy budou smazány touto nádhernou láskyplnou energií, kterou přijímáte právě teď do svých srdcí vědomí i podvědomí na fyzické i duchovní úrovni i celého aurického pole.

Vaše DNA se plně čistí a projde celou očistou. Ve všech vláknech DNA proběhne očista vašich těl na fyzické i duchovní úrovni. I ve vašich nádherných neviditelných vláknech DNA, které nejdou spatřit lidským okem, proběhne plná očista, zapojí se energie světla a lásky a propojí vaše těla v jedno, jeden celek, jednu jednotu. Otevřete prosím brány vašeho vědomí a vpusťte do svých srdcí tyto energie. Tím, že propouštíte energie lásky, propouštíte je i skrze vaše kořeny k matičce Zemi, k samotnému zemskému jádru a pomáháte celé planetě očistit veškeré nánosy, stejné jako nesete i vy v sobě. Prosím pomozte. Tím, že se zvedne vaše vědomí, vaše očista proběhne v nádherných láskyplných energiích, proběhne v lásce, klidu a včistotě. Vaše zvýšení vědomí pomůže očistit vaší planetu matičku Zemi a vše co náleží vám všem. Nebojte se přijmout tyto energie, které k vám vysíláme my všichni na pomoc. Tím napomůžete k lepšímu průběhu této očisty. Vaše vědomí se zvedne a zvedne se i vědomí celé planety a vzpomenete si, kdo jste a proč tu jste. Že jste sem přišli se plně očistit a přijmout světlo a lásku a posílat tyto energie dál, aby i ostatní mohli přijmout plnou očistu plného záměru božího slova, lásky a světla, plného uvědomění. Že i vy jste kousek Boha, že i vy jste světlo a láska, že i vy dokážete tvořit kolem sebe, že vy jste jeden celek celého celku.

S nesmírnou láskou vám děkujeme.

Milujeme vás, váš Bůh

Zdroj: https://www.prozreniandelu.cz/clanky/channeling-poselstvi/buh/ocista-zeme.html

Moji milovaní s velikou láskou bychom chtěli vám všem, kteří zde na planetě žijete a jste součástí celé vaší planety, vesmíru poděkovat, že jste a že pomáháte druhým, sami sobě a všem kolem vás a nejenom to, ale že pomáháte k harmonizaci celé planety. Nezapomínejte, že jste součástí celého celku a vaše planeta je zahrnuta do plné očisty vašich těl. Vaše planeta jste vy a vy jste vaše planeta a to je velmi důležité si uvědomit, že jakýmkoliv způsobem jí znečišťujete, ubližujete sami sobě, celé planetě, celému vesmíru.

Tomu je důležité zabránit a s velikou láskou si uvědomit, že jste jeden celek celého celku. Dne 6.6. 2016 vypukne plná očista vašich těl od všech nánosů neláskyplných energií, smutku, bolesti, krutosti, křivdy, zla, bolesti a je důležité si uvědomit, že tyto energie, které nese každý z vás ve svém vědomí, podvědomí, akášických záznamech, ve svém krystalu vědomí, nese i celá planeta a jsou uloženy v krystalickém vědomí celé planety. Je důležité s velikou láskou přijít na to, že jste láska, že jste světlo. Vaše uvědomění je silný a velký posun pro celou Zemi, pro celou galaxii, pro celý vesmír. Tímto pomůžete všem kolem vás a my všichni vás vyzýváme  s velikou láskou, abyste přestali skrývat tyto emoce beznaděje, které máte uložené hluboko ve svém nitru, v hlubinách vědomí a podvědomí. Prosím nechte je vyplout na povrch a posilte víru, sebeúctu, lásku sami k sobě. Protože tímto posilujete i víru v Boha, světlo pro váš posun a energie bytostí světla a lásky. My všichni čekáme na váš vzestup mezi nás, celou galaxii a vesmír.

Přijdou pohromy, katastrofy, vylezou strachy a bolesti na povrch zemský vaší planety. Pohne se Zem, proběhne zemětřesení, ale moji milovaní i takto se čistí planeta Země od všech nánosů zla a bolesti, které jsou uloženy po celá staletí v jádru vědomí vaší planety. Je důležité si uvědomit, že je tam uloženo i vědomí celého lidstva a velkou silou a plnou očistou proběhnou tyto očistné energie celé planety v plném rozsahu i ve vašem bytí. Moc bychom si přáli, abyste si uvědomili, že tato očista je nezbytně nutná k vašemu posunu do vyšších vibrací světla a lásky. Je potřeba vyzvednout tyto nenávisti, které ve vás kolují a posilují je strachy vůči vám samotným a druhým. Proměňte je na lásku a světlo, vždyť vy jste síla, vy jste tvorba vašich bytí vaší planety a vaší svobodnou vůlí, která vám byla dána, můžete tvořit lásku a světlo kolem vás. Máte na výběr, máte volbu mezi láskou a strachem a věřte, že strach slábne a slábne, až nakonec úplně zmizí, ale proto je třeba si uvědomit a vyjmout vše a propustit ze svých těl a načerpat lásku a světlo. My všichni jsme tu pro vás. Stojíme nad vámi, propojujeme se a spojujeme v jedno, jednu sílu, která skrze vás plně proudí, je nádherná, láskyplná, plná očisty, regenerace a léčení. Prosím přijměte do svých těl tyto nádherné energie a nechte je plout až tam, kam se bojíte vkročit, odemknout. Veškeré tyto záznamy budou smazány touto nádhernou láskyplnou energií, kterou přijímáte právě teď do svých srdcí vědomí i podvědomí na fyzické i duchovní úrovni i celého aurického pole.

Vaše DNA se plně čistí a projde celou očistou. Ve všech vláknech DNA proběhne očista vašich těl na fyzické i duchovní úrovni. I ve vašich nádherných neviditelných vláknech DNA, které nejdou spatřit lidským okem, proběhne plná očista, zapojí se energie světla a lásky a propojí vaše těla v jedno, jeden celek, jednu jednotu. Otevřete prosím brány vašeho vědomí a vpusťte do svých srdcí tyto energie. Tím, že propouštíte energie lásky, propouštíte je i skrze vaše kořeny k matičce Zemi, k samotnému zemskému jádru a pomáháte celé planetě očistit veškeré nánosy, stejné jako nesete i vy v sobě. Prosím pomozte. Tím, že se zvedne vaše vědomí, vaše očista proběhne v nádherných láskyplných energiích, proběhne v lásce, klidu a včistotě. Vaše zvýšení vědomí pomůže očistit vaší planetu matičku Zemi a vše co náleží vám všem. Nebojte se přijmout tyto energie, které k vám vysíláme my všichni na pomoc. Tím napomůžete k lepšímu průběhu této očisty. Vaše vědomí se zvedne a zvedne se i vědomí celé planety a vzpomenete si, kdo jste a proč tu jste. Že jste sem přišli se plně očistit a přijmout světlo a lásku a posílat tyto energie dál, aby i ostatní mohli přijmout plnou očistu plného záměru božího slova, lásky a světla, plného uvědomění. Že i vy jste kousek Boha, že i vy jste světlo a láska, že i vy dokážete tvořit kolem sebe, že vy jste jeden celek celého celku.

S nesmírnou láskou vám děkujeme.

Milujeme vás, váš Bůh

Zdroj: https://www.prozreniandelu.cz/clanky/channeling-poselstvi/buh/ocista-zeme.html

 

—————

Zpět