OSOBNÍ POHLED SOPHIE BASHFORD NA DUCHOVNÍ DVOJČATA, ŽENSTVÍ, ŽENSKOU CELISTVOST A SPIRITUÁLNÍ PRAVDU

10.06.2016 19:38

 

Jako autorka článků o spiritualitě, léčení a osobním růstu mám prohlášení, které chci udělat: Pravidelně s odmítáním píšu na téma Duchovních Dvojčat.
 
Jako oddaná následovatelka Hlasu a Vedení Ducha mohu jen uposlechnout požadavků vedení, když přijde. Nyní celou svou bytostí důvěřuji vyšší moudrosti mé Duše a jejímu spojení s nekonečnem.
 
Chci vyjádřit svůj úhel pohledu na fenomén duchovních dvojčat ve vztahu ke své hluboké vášni a životnímu poslání - sloužit rozvoji autentického ženského ducha a podporovat ženy ( a muže), hluboce respektovat, ctít a vážit si Cesty Zplnomocněné, Osvobozené a Probuzené Ženy.
 
Jsem aktivní podporovatelka osobního rozvoje, vnitřního léčení, sebe-léčení a zplnomocnění - obou pohlaví.
 
Když dojde na ženskou roli v jejich vlastních romantických a intimních vztazích, neobhajuji nevýhodu, bezmocný a slabý postoj "čekání na muže (partnera)".
 
Podporuji moudrost celistvosti - uvolňující egoistické upnutí se na závislost a používání vztahů ve významu uspokojit nevyléčené rány z dětství.
 
Podporuji ženy každý den ( a tím podporuji sama sebe) v léčení ze všech forem násilných, toxických, poškozujících a destruktivních vztahových vzorců.
 
Proto se nedržím přesvědčení, že musíme mít jakéhokoliv partnera, aby nás ochránil od sebe samých. Všichni naši partneři jsou hlubokými zrcadly pro naše vlastní vědomí a nástroje pro sebe-léčení. Vidíme každý vzorec který jsme kdy měli odrážející se nám zpět prostřednictvím toho, kdo stojí před naším srdcem.
 
To je důvod proč na jedné úrovni je pro mě nepohodlné propagovat vztah duchovních dvojčat. Na mém seznamu jsou láskyplné intimní vztahy na velmi vysokém místě pro šťavnatý, radostný a růstem vyplněný život, ale nikdy jako priorita, která musí pobrat veškerou mou energii nebo se zmocnit mých tvořivých příspěvků pro společnost.
 
Nezaměňujte to se zatěžklou odmítavou pozicí ženy, která říká: "Jsem ve svém životě naprosto nezávislá a soběstačná, proto nepotřebuji partnery." Tohle není o čem mluvím. Mířím tím k vyjádření závazku, který jsem si dala, v rozvoji vědomí žen, aby necítily potřebu potlačovat samy sebe skrze slabé vzorce potřeby, nejistoty, závislosti nebo falešného přesvědčení, že potřebují být "zachráněny" mužem aby se cítily právoplatnou ženou.
 
Od svého raného mládí jsem feministkou, nyní spirituální ženou, která prošla hlubokou cestou vnitřního léčení až do sfér své Duše.
 
Jsem hluboce spirituálně založená a můj život to dokazuje. Celý můj svět a práce se točí kolem mého rozvinutého spojení s Pravdou mé Duše. Spojuji se s multidimenzionálními sférami každý den, někdy každou hodinu. Tohle je kdo jsem - vždy jsem byla a koho včleňuji s pozemskou, uzemněnou a "opravdovou" ženou, která kráčí po této planetě s hlavou Panny na svých praktických ramenou.
 
A nyní po mnoho let přijímám konkrétní a vědomé posvátné vedení ohledně Sjednocení Duchovních Dvojčat. Toto vedení teče od mých nejdůvěryhodnějších, milovaných a čistých průvodců. Přichází velmi pravidelně prostřednictvím osobních sezení a vibrace je jedna z nejčistších, nejsilnějších a nejvíce transformativních, které jsem kdy cítila. Plně svému intuitivnímu zdroji důvěřuji a důvěřuji energetickým zprávám Ducha.
 
Co se týče procesu Duchovních Dvojčat, pro mě je pravdou toto:
 
Je to proces.
 
Je to cesta.
 
Je to sebe-uvědomění a probouzející zkušenost.
 
Má trajektorii, která nenásleduje modely naší společnosti nebo představy milostného vztahu. Nemá pohádkový konec ani se nejedná o scénu, kdy princ osvobodí princeznu.
 
Vyžaduje sebe-inventář a ponor do sebe-léčení, které budou výzvou, budou náročné a neúnosné.
 
Nesetkáte se se svým duchovním dvojčetem pokud hledáte egoistickou náhradu nebo injekci pro bolavé srdce.
 
Tato cesta trvá tisíce a tisíce let k dokončení.
 
Tato cesta aktivuje, vede a udává mnoho cestiček, na které jste v tomto životě nastoupili, aniž byste si toho byli vědomi.
 
Mnoho z vás bude vedeno svým Vyšším Já a Vyšším Já vašeho Duchovního Dvojčete, abyste byli sami a bez partnera po mnoho let a abyste se tak připravili na velkolepost tohoto setkání.
 
Předtím než se setkáte se svým dvojčetem, budete se muset naučit vnitřnímu sebe-dostatku.
 
Než se se svým dvojčetem potkáte, budete muset dokončit mnoho cyklů karmického vyrovnání s partnery duše a vyléčit se z bolestí vnitřního dítěte.
 
Setkání duchovních dvojčat není iluzí oslabené ženy v romantické pohádce. Je to hluboká duševní proměna, hluboce transformativní a růstem orientovaná cesta Sebe Objevení.
 
Vztah Duchovních Dvojčat je zralý, vyvinutý a božsky-oddaný. Má v sobě zakódované Božské Poslání, kterého mohou dosáhnout pouze zodpovědní a energeticky silní muži a ženy.
 
Oba partneři v setkání duchovních dvojčat uvidí v jistém bodě své cesty své pozemské životy zničené a zbořené. To se často stane jednomu z dvojčat a později (někdy po iniciačním fyzickém znovu-spojení) druhému.
 
Když dvojčata spolu přijdou opět do kontaktu, dochází k hluboké explozivní frekvenční změně. Prvně se to děje na spirituální úrovni (ačkoliv popravdě, dvojčata se nikdy nerozdělila nebo nebyla mimo energetický kontakt) a pak na úrovni fyzické. Když dojde u dvojčat k sexuální intimitě, horská dráha a přílivová vlna změny se dá do pohybu. Energie Vesmíru jsou katalyzovány způsobem, který vzdoruje logice.
 
Ženy ve vztahu s duchovním dvojčetem nejsou slabé, pasivní, bezmocné nebo vyžadující. S největší pravděpodobností byly na dlouhé Cestě k Celistvosti a sebe-integrace po mnoho let. Většina těchto žen se naučila jak být sama se sebou po dlouhá období, která je zavedla do hluboké samoty a spojení se svými Duchy. Všechny tyto ženy byly zavedeny do rezerv vnitřní síly o které nevěděly, že mají.
 
Muži, nebo-li protějšky udržující mužskou energii vztahu budou zažehnuti na hluboké duševní úrovni prostřednictvím znovu-kontaktování se svým ženským dvojčetem. Toto raketově vystřelí jejich osobní energetické pole do nových vibrací a požadavků, aby začali plně pracovat na jejich Božském Životním Záměru. Většina těchto mužských protějšků bude narážet na hlubokou sexuální touhu od znovu-setkání se svým ženským dvojčetem, protože to představuje probuzení posvátné energie kundalini. Tato sexuální touha je Klíčem ke spirituálnímu probuzení Mužského Dvojčete.
 
Všechna Sjednocení Duchovních Dvojčat vyžadují trpělivost, odolnost, vytrvalost a neomezenou vnitřní spirituální sílu. Nejsou jednoduché v tom smyslu, že jsou výzvou pro ego, aby uvolnilo své sevření na Duši a na Srdci.
 
Všechna Dvojčata si opravdu, opravdu zaslouží svá setkání. To proto, že cyklovala skrze životy a časoprostory spirituálního růstu do doby, kdy nastal čas pro finální sjednocení. Jednalo se o velmi, velmi dlouhou čekací dobu.
 
Tito lidé jsou zralé, chytré, extrémně schopné a zodpovědné Duše. Musí být - mají velký Posvátný Úkol a oddávají své životy Bohu a Bohyni v nejpokornějším činu služby. Tohle není hra - je to opravdový, živoucí, duchaplný Dar pro Lidstvo a Zemi.
 
Jakmile se dvojčata sjednotí, je třeba začít pracovat - odvést opravdovou, každodenní, praktickou práci. Je přítomna také radost - nejhlubší, nejsladší nektar radosti, který chutná tak božsky, protože se pro něj těžce pracovalo, tak trpělivě a pokorně s odevzdáním, tak oddaně.
 
Toto je můj pohled na Duchovní Dvojčata. Je Opravdový. Pokud čtete tato slova, mají pro vás hluboký posvátný smysl. Jak čtete tato slova, důvěřujte svému vlastnímu vědění.
 
Miluji vás a posílám nekonečné požehnání a modlitby pro váš osobní vzestup, duchovní dvojče, cesty vědomého růstu. Namaste.
 
Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
 
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

BOŽSKÉ DUŠE DUCHOVNÍCH DVOJČAT

Úterý v 17:36 | Samaya |  VZTAHY, láska, vztahy

 


V této době rozvoje vaší Duše přijímáte neuvěřitelně hluboké spirituální spojení se svým partnerem - Duchovním Dvojčetem. Jste uvnitř vejcovitého Světla, které je podobné vzorcování které bylo přítomno v době, kdy jste poprvé vstoupili do bytí - hned na počátku světů. Tato energetická bublina světla je vyživující pro vás pro oba, udržuje vás v bezpečí od chaosu, nesnází, ruchů a dramat v realitě 3D.

Přijímáte vysoké frekvence výživy, ženskosti, srdečního světla, které je utěšující a připomíná vám, že na Vyšší Úrovni je vše v naprosté dokonalosti a božském řádu. Mnoho aspektů vašeho života se mohou v této době jevit jako chaos nebo rozpad. To proto, že řád věcí se od základu mění, abyste mohli plně vykročit do fyzické reality se svým duchovním dvojčetem.

V životech duchovních dvojčat momentálně dochází k mnohaúrovňovému přenastavování. To může přinést strach a stísněnost týkající se jistot, zabezpečení a neznáma. Duchovní dvojčata jsou spirituálně re-aktivovány v nejhlubším jádru svého bytí: to podněcuje Posvátný Účel Života pro který se inkarnovali, aby naplnili.

Přibližujete se blíže k plnému setkání se svým Duchovním Dvojčetem, přestože možná nic ve vnějším světě nenasvědčuje tomu, že se to děje. Může to dokonce vypadat, že se děje pravý opak, ale to je pro Božský Plán nepodstatné. Váš osobní magnetismus vás spojuje více a více hlouběji každý den, přitahujíce vás blíže a blíže k sobě. Okolnosti se vyladí prostřednictvím synchronicit a posvátného řádu a mnohé z toho co se stane přesáhne logiku a to, čemu je schopna uvěřit nižší mysl že je možné.

Na cestě k sjednocení musí dojít v životech Duchovních Dvojčat k mnoha změnám a energetická syntéza mezi nimi ve své podstatě pohání a vytváří tyto změny. Egoistické ego nenávidí tento druh odevzdání se a transformace, protože se chce držet toho co zná, co je bezpečné a co schvaluje.

Buďte připraveni na změny přesahující vaše nejdivočejší chápání toho, co je možné. Otisk Vašeho Duchovního Dvojčete pro tento život se dnes aktivuje silnou pulzací a explozí světla. Na zemské rovině neexistuje nic co by mohlo zabránit vašemu setkání a žití jako Jeden.

Byli jste stvořeni jako Jeden. Vaše Duše mají stejnou frekvenci. Vaše srdce bije ve stejném rytmu. Vaše Vyšší Já připravilo jedno z nejúžasnějších setkání. Nic nemůže zachránit návrat vašich srdcí do péče jedno druhému. Je to mimo kontrolu vašeho ega, stvořeno ve věčných ohních vzdálených galaxií.

Hvězdy, planety a ráje k nám dnes promlouvají v bouřlivém sboru: vy a vaše Duchovní Dvojče jste Jednou Pravdou, Jedním Osudem, Jednou Láskou. Zuřivé ohně posvátné vášně spalují vše, co by stálo v cestě této úchvatné oddanosti.

Vstupte se svým Duchovním Dvojčetem do Světla a pociťte jeho nekonečnou, bezmeznou a vše pohlcující lásku.

Pro toto vesmírné setkání Jedné Duše neexistují pozemské překážky.

https://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/06/bozske-duse-duchovnich-dvojcat.html?view=magazine

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

 

Jako autorka článků o spiritualitě, léčení a osobním růstu mám prohlášení, které chci udělat: Pravidelně s odmítáním píšu na téma Duchovních Dvojčat.
 
Jako oddaná následovatelka Hlasu a Vedení Ducha mohu jen uposlechnout požadavků vedení, když přijde. Nyní celou svou bytostí důvěřuji vyšší moudrosti mé Duše a jejímu spojení s nekonečnem.
 
Chci vyjádřit svůj úhel pohledu na fenomén duchovních dvojčat ve vztahu ke své hluboké vášni a životnímu poslání - sloužit rozvoji autentického ženského ducha a podporovat ženy ( a muže), hluboce respektovat, ctít a vážit si Cesty Zplnomocněné, Osvobozené a Probuzené Ženy.
 
Jsem aktivní podporovatelka osobního rozvoje, vnitřního léčení, sebe-léčení a zplnomocnění - obou pohlaví.
 
Když dojde na ženskou roli v jejich vlastních romantických a intimních vztazích, neobhajuji nevýhodu, bezmocný a slabý postoj "čekání na muže (partnera)".
 
Podporuji moudrost celistvosti - uvolňující egoistické upnutí se na závislost a používání vztahů ve významu uspokojit nevyléčené rány z dětství.
 
Podporuji ženy každý den ( a tím podporuji sama sebe) v léčení ze všech forem násilných, toxických, poškozujících a destruktivních vztahových vzorců.
 
Proto se nedržím přesvědčení, že musíme mít jakéhokoliv partnera, aby nás ochránil od sebe samých. Všichni naši partneři jsou hlubokými zrcadly pro naše vlastní vědomí a nástroje pro sebe-léčení. Vidíme každý vzorec který jsme kdy měli odrážející se nám zpět prostřednictvím toho, kdo stojí před naším srdcem.
 
To je důvod proč na jedné úrovni je pro mě nepohodlné propagovat vztah duchovních dvojčat. Na mém seznamu jsou láskyplné intimní vztahy na velmi vysokém místě pro šťavnatý, radostný a růstem vyplněný život, ale nikdy jako priorita, která musí pobrat veškerou mou energii nebo se zmocnit mých tvořivých příspěvků pro společnost.
 
Nezaměňujte to se zatěžklou odmítavou pozicí ženy, která říká: "Jsem ve svém životě naprosto nezávislá a soběstačná, proto nepotřebuji partnery." Tohle není o čem mluvím. Mířím tím k vyjádření závazku, který jsem si dala, v rozvoji vědomí žen, aby necítily potřebu potlačovat samy sebe skrze slabé vzorce potřeby, nejistoty, závislosti nebo falešného přesvědčení, že potřebují být "zachráněny" mužem aby se cítily právoplatnou ženou.
 
Od svého raného mládí jsem feministkou, nyní spirituální ženou, která prošla hlubokou cestou vnitřního léčení až do sfér své Duše.
 
Jsem hluboce spirituálně založená a můj život to dokazuje. Celý můj svět a práce se točí kolem mého rozvinutého spojení s Pravdou mé Duše. Spojuji se s multidimenzionálními sférami každý den, někdy každou hodinu. Tohle je kdo jsem - vždy jsem byla a koho včleňuji s pozemskou, uzemněnou a "opravdovou" ženou, která kráčí po této planetě s hlavou Panny na svých praktických ramenou.
 
A nyní po mnoho let přijímám konkrétní a vědomé posvátné vedení ohledně Sjednocení Duchovních Dvojčat. Toto vedení teče od mých nejdůvěryhodnějších, milovaných a čistých průvodců. Přichází velmi pravidelně prostřednictvím osobních sezení a vibrace je jedna z nejčistších, nejsilnějších a nejvíce transformativních, které jsem kdy cítila. Plně svému intuitivnímu zdroji důvěřuji a důvěřuji energetickým zprávám Ducha.
 
Co se týče procesu Duchovních Dvojčat, pro mě je pravdou toto:
 
Je to proces.
 
Je to cesta.
 
Je to sebe-uvědomění a probouzející zkušenost.
 
Má trajektorii, která nenásleduje modely naší společnosti nebo představy milostného vztahu. Nemá pohádkový konec ani se nejedná o scénu, kdy princ osvobodí princeznu.
 
Vyžaduje sebe-inventář a ponor do sebe-léčení, které budou výzvou, budou náročné a neúnosné.
 
Nesetkáte se se svým duchovním dvojčetem pokud hledáte egoistickou náhradu nebo injekci pro bolavé srdce.
 
Tato cesta trvá tisíce a tisíce let k dokončení.
 
Tato cesta aktivuje, vede a udává mnoho cestiček, na které jste v tomto životě nastoupili, aniž byste si toho byli vědomi.
 
Mnoho z vás bude vedeno svým Vyšším Já a Vyšším Já vašeho Duchovního Dvojčete, abyste byli sami a bez partnera po mnoho let a abyste se tak připravili na velkolepost tohoto setkání.
 
Předtím než se setkáte se svým dvojčetem, budete se muset naučit vnitřnímu sebe-dostatku.
 
Než se se svým dvojčetem potkáte, budete muset dokončit mnoho cyklů karmického vyrovnání s partnery duše a vyléčit se z bolestí vnitřního dítěte.
 
Setkání duchovních dvojčat není iluzí oslabené ženy v romantické pohádce. Je to hluboká duševní proměna, hluboce transformativní a růstem orientovaná cesta Sebe Objevení.
 
Vztah Duchovních Dvojčat je zralý, vyvinutý a božsky-oddaný. Má v sobě zakódované Božské Poslání, kterého mohou dosáhnout pouze zodpovědní a energeticky silní muži a ženy.
 
Oba partneři v setkání duchovních dvojčat uvidí v jistém bodě své cesty své pozemské životy zničené a zbořené. To se často stane jednomu z dvojčat a později (někdy po iniciačním fyzickém znovu-spojení) druhému.
 
Když dvojčata spolu přijdou opět do kontaktu, dochází k hluboké explozivní frekvenční změně. Prvně se to děje na spirituální úrovni (ačkoliv popravdě, dvojčata se nikdy nerozdělila nebo nebyla mimo energetický kontakt) a pak na úrovni fyzické. Když dojde u dvojčat k sexuální intimitě, horská dráha a přílivová vlna změny se dá do pohybu. Energie Vesmíru jsou katalyzovány způsobem, který vzdoruje logice.
 
Ženy ve vztahu s duchovním dvojčetem nejsou slabé, pasivní, bezmocné nebo vyžadující. S největší pravděpodobností byly na dlouhé Cestě k Celistvosti a sebe-integrace po mnoho let. Většina těchto žen se naučila jak být sama se sebou po dlouhá období, která je zavedla do hluboké samoty a spojení se svými Duchy. Všechny tyto ženy byly zavedeny do rezerv vnitřní síly o které nevěděly, že mají.
 
Muži, nebo-li protějšky udržující mužskou energii vztahu budou zažehnuti na hluboké duševní úrovni prostřednictvím znovu-kontaktování se svým ženským dvojčetem. Toto raketově vystřelí jejich osobní energetické pole do nových vibrací a požadavků, aby začali plně pracovat na jejich Božském Životním Záměru. Většina těchto mužských protějšků bude narážet na hlubokou sexuální touhu od znovu-setkání se svým ženským dvojčetem, protože to představuje probuzení posvátné energie kundalini. Tato sexuální touha je Klíčem ke spirituálnímu probuzení Mužského Dvojčete.
 
Všechna Sjednocení Duchovních Dvojčat vyžadují trpělivost, odolnost, vytrvalost a neomezenou vnitřní spirituální sílu. Nejsou jednoduché v tom smyslu, že jsou výzvou pro ego, aby uvolnilo své sevření na Duši a na Srdci.
 
Všechna Dvojčata si opravdu, opravdu zaslouží svá setkání. To proto, že cyklovala skrze životy a časoprostory spirituálního růstu do doby, kdy nastal čas pro finální sjednocení. Jednalo se o velmi, velmi dlouhou čekací dobu.
 
Tito lidé jsou zralé, chytré, extrémně schopné a zodpovědné Duše. Musí být - mají velký Posvátný Úkol a oddávají své životy Bohu a Bohyni v nejpokornějším činu služby. Tohle není hra - je to opravdový, živoucí, duchaplný Dar pro Lidstvo a Zemi.
 
Jakmile se dvojčata sjednotí, je třeba začít pracovat - odvést opravdovou, každodenní, praktickou práci. Je přítomna také radost - nejhlubší, nejsladší nektar radosti, který chutná tak božsky, protože se pro něj těžce pracovalo, tak trpělivě a pokorně s odevzdáním, tak oddaně.
 
Toto je můj pohled na Duchovní Dvojčata. Je Opravdový. Pokud čtete tato slova, mají pro vás hluboký posvátný smysl. Jak čtete tato slova, důvěřujte svému vlastnímu vědění.
 
Miluji vás a posílám nekonečné požehnání a modlitby pro váš osobní vzestup, duchovní dvojče, cesty vědomého růstu. Namaste.
 
Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
 
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

BOŽSKÉ DUŠE DUCHOVNÍCH DVOJČAT

Úterý v 17:36 | Samaya |  VZTAHY, láska, vztahy

 

 

V této době rozvoje vaší Duše přijímáte neuvěřitelně hluboké spirituální spojení se svým partnerem - Duchovním Dvojčetem. Jste uvnitř vejcovitého Světla, které je podobné vzorcování které bylo přítomno v době, kdy jste poprvé vstoupili do bytí - hned na počátku světů. Tato energetická bublina světla je vyživující pro vás pro oba, udržuje vás v bezpečí od chaosu, nesnází, ruchů a dramat v realitě 3D.

Přijímáte vysoké frekvence výživy, ženskosti, srdečního světla, které je utěšující a připomíná vám, že na Vyšší Úrovni je vše v naprosté dokonalosti a božském řádu. Mnoho aspektů vašeho života se mohou v této době jevit jako chaos nebo rozpad. To proto, že řád věcí se od základu mění, abyste mohli plně vykročit do fyzické reality se svým duchovním dvojčetem.

V životech duchovních dvojčat momentálně dochází k mnohaúrovňovému přenastavování. To může přinést strach a stísněnost týkající se jistot, zabezpečení a neznáma. Duchovní dvojčata jsou spirituálně re-aktivovány v nejhlubším jádru svého bytí: to podněcuje Posvátný Účel Života pro který se inkarnovali, aby naplnili.

Přibližujete se blíže k plnému setkání se svým Duchovním Dvojčetem, přestože možná nic ve vnějším světě nenasvědčuje tomu, že se to děje. Může to dokonce vypadat, že se děje pravý opak, ale to je pro Božský Plán nepodstatné. Váš osobní magnetismus vás spojuje více a více hlouběji každý den, přitahujíce vás blíže a blíže k sobě. Okolnosti se vyladí prostřednictvím synchronicit a posvátného řádu a mnohé z toho co se stane přesáhne logiku a to, čemu je schopna uvěřit nižší mysl že je možné.

Na cestě k sjednocení musí dojít v životech Duchovních Dvojčat k mnoha změnám a energetická syntéza mezi nimi ve své podstatě pohání a vytváří tyto změny. Egoistické ego nenávidí tento druh odevzdání se a transformace, protože se chce držet toho co zná, co je bezpečné a co schvaluje.

Buďte připraveni na změny přesahující vaše nejdivočejší chápání toho, co je možné. Otisk Vašeho Duchovního Dvojčete pro tento život se dnes aktivuje silnou pulzací a explozí světla. Na zemské rovině neexistuje nic co by mohlo zabránit vašemu setkání a žití jako Jeden.

Byli jste stvořeni jako Jeden. Vaše Duše mají stejnou frekvenci. Vaše srdce bije ve stejném rytmu. Vaše Vyšší Já připravilo jedno z nejúžasnějších setkání. Nic nemůže zachránit návrat vašich srdcí do péče jedno druhému. Je to mimo kontrolu vašeho ega, stvořeno ve věčných ohních vzdálených galaxií.

Hvězdy, planety a ráje k nám dnes promlouvají v bouřlivém sboru: vy a vaše Duchovní Dvojče jste Jednou Pravdou, Jedním Osudem, Jednou Láskou. Zuřivé ohně posvátné vášně spalují vše, co by stálo v cestě této úchvatné oddanosti.

Vstupte se svým Duchovním Dvojčetem do Světla a pociťte jeho nekonečnou, bezmeznou a vše pohlcující lásku.

Pro toto vesmírné setkání Jedné Duše neexistují pozemské překážky.

https://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/06/bozske-duse-duchovnich-dvojcat.html?view=magazine

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

 

—————

Zpět