Osvoboďte se od ovládání mysli

10.12.2012 21:26

 

 

Hezký den všem,
rád bych s vámi podělil o sdělení, které mi bylo osobně předáno v meditačním stavu při léčení léčitelkou. Podle mého poznání odhaluje další část informací lidem.

 

Tady je, co jsem si zapsal, když jsem procitl:

Následující důležité sdělení bylo předáno mým duchovním a láskyplným průvodcem v léčebné meditaci, za pomocí léčení léčitelky, která předtím harmonizovala se Stvořitelem energetická místa a pomohla mi tak vejít do hlubšího kontaktu s mým průvodcem.
Tato komunikace proběhla zcela spontánně, dopředu jsem vůbec nevěděl, že budu mít kontakt. Při tomto telepatickém a pocitovém kontaktu jsem jasně cítil (neslyšel jsem halas v mysli, ale vše jsem cítil v srdci, uvnitř mne), že bytost, která ke mne hovoří a vysvětluje mě odpovědi na mé otázky, je se mnou velice duchovně spojena a já z ní cítil lásku a přátelství a také to, že ji dávno znám a mohu jí důvěřovat.

VĚDOMÍ VŠECH LIDÍ I DĚTÍ NA ZEMI JE NEUSTÁLE MONITOROVÁNO A HLÍDÁNO

Tedy v tomto stavu vědomí mi bylo ukázáno, že všichni lidé, i děti, jsou monitorováni bytostmi (ne-pozitivními). Tyto bytosti (ne-pozitivní) hlídají stav vědomí každého člověka i dítěte na Zemi.

Pokud se jeho vědomí otevírá (posouvá se na své duchovní cestě) a je schopen pochopit skutečnost, že existuje ovládání mysli, nejen skrze tento fyzický svět, ale i skrze jiné bytosti, potom takového člověka, nebo dítě zaměřují (mají na to přístroje) a konají patřičné kroky, aby se jeho vědomí dále nerozšiřovalo. (Snaží se v něm vyvolat chaos i skrze jimi naprogramované životně těžké situace, které mají za cíl daného člověka vibračně rozhodit a přivodit mu tak nejen snížení vibrací, ale hlavně ho odvést od jeho spojení z nitrem a láskou v něm, která mu pomáhá rozšiřovat vědomí.)

Protože by dotyčný byl schopen potom odhalit celoplanetární ovládání těmito bytostmi a udělat nápravu ve svém životě, tak aby nebyl ovládán.

ČEHO SE NEJVÍCE BOJÍ A BRÁNÍ, JE SDĚLIT TUTO INFORMACI LIDEM.

To, že mysli lidí jsou denně ovládány jimi programovanými impulsy a energiemi, které ovládají jejich život a nedovolí jim prozřít pravdu a žít ve svém životě lásku.

Dále mi ukázal můj duchovní průvodce, jak to ovládání dělají.

Ukázal mi, že používají černé krystaly, které mají ostny, ty jsou zavedeny do jemnohmotného těla člověka, aury, jsou tedy v blízkosti těla. Okolo ostnů krystalu vedou provázky různě zamotané – jimi uchycují vědomí, aby pozemšťan neprohlédl.

Jimi jsou dodávány do mysli, i odváděcí myšlenky na nepodstatná témata v jeho životě, nebo na nízké ovládací energie.

Zde jsem pochopil, že pracují s dalšími vrstvami naší bytosti, které okem nevidíme, ale citliví lidé je mohou cítit, že k nim přišly jiné nízké energie, které jsou bez lásky a necítí se v nich dobře.

Těmito provázky, které vedou i kolem čaker, rozvádí jejich nízkovibrační energii a tak se snaží člověka na jiné úrovni ovládat.

PTAL JSEM SE, ODKUD JSOU, JESTLI JSOU FYZIČTÍ ?

Duchovní průvodce mě řekl, ano, ale my je nevidíme, naše oko nevidí více frekvencí, záměrně – geneticky bylo o tuto schopnost ochuzeno, právě těmi, co vás tady takto ovládají.

Dále mi sdělil, že mají také vesmírné lodě kolem Země i na planetě Zemi v jejich podzemních i podmořských úkrytech, ale také na vašem Měsíci a jinde.

ZEPTAL JSEM SE JAK SE BRÁNIT TOMUTO OVLÁDÁNÍ ?

ŘEKL MNĚ, ŽE POKUD POCÍTÍM – TEDY SI UVĚDOMÍM TOTO OVLÁDÁNÍ, POTOM MÁM JÍT DO SEBE, DO SVÉHO NITRA – TICHA A KLIDU, KDE MOHU POZOROVAT OVLÁDACÍ IMPULSY A UDĚLAT OPATŘENÍ MÝM VLASTNÍM ROZHODNUTÍM A ODMÍTNOUT JEJICH OVLÁDACÍ ENERGIE, ALE NE TÍM ŽE SE TOHO BUDU BÁT, TÍM BYCH JIM PŘIHRÁL, ALE MOJI SKUTEČNOU A JEDINOU PRAVOU VNITŘNÍ SILOU LÁSKY A SILNÝM ROZHODNUTÍM, ŽE TOTO NENÍ MŮJ ZÁMĚR PROŽÍVAT. JE TO BOŽÍ SÍLA V NÁS A SVĚTLO STVOŘITELOVI LÁSKY, KTEROU MÁME V SOBĚ A KTEROU DOKÁŽEME ZAHNAT KAŽDÝ NEGATIVNÍ ÚTOK A KAŽDOU NEGATIVNÍ SITUACI.

Je třeba si to uvědomit, že nástroje jsou uvnitř vás.

Dále mi vysvětlil, že je třeba v tu chvíli nebýt v mysli, protože ona je právě nástrojem toho, že nejsme ve svém srdci a lásce, ale jsme a můžeme být zamotaní právě v jejich ovládacích programech.

Toho se snaží docílit, abychom byli stále v mysli a stále na něco mysleli a analyzovali z okolního světa. Potom jsme snadno ovladatelní jejími energiemi.

Pokud dosáhnete svého srdce a jeho světla a lásky a budete jej neustále prociťovat – prožívat, budete schopni proplouvat mezi těmito ovládacími energiemi s lehkostí a hlavně nadhledem a budete schopni o to více pomáhat lidem kolem vás a jejím duším.

Tento bod, kdy jste ve svém srdci, klidu a tichu, je velmi pro vás důležitý. Dá vám to potřebný prostor nereagovat hned emotivně a zvážit co se děje.

VYUŽÍVAJÍ SLABÁ VĚDOMÍ NĚKTERÝCH KONTAKTÉRŮ PRO SVÉ ZÁMĚRY DEZINFORMACÍ MEZI PROBOUZEJÍCÍMI SE LIDMI

Dále mi duchovní průvodce ukázal, že využívají slabá vědomí lidí, co se snaží kontaktovat, a používají různé metody telepatických kontaktů a tyto lidi, co nemají dostatečné rozvinuté vědomí, používají tyto negativní bytosti pro své účely šíření dezinformací mezi ostatní lidi, kteří se probouzejí.

Potřebují, aby se ti lidi a jejich vědomí, co se probouzejí, neuvědomili, že existuje ovládání jimi, a aby zbaštili jejich vlastní plán, který mají pro lidstvo již dávno připravený a připravují si tak příchod na Zemi a přijetí lidmi.

Jak jsem pochopil, používají tedy lidi, co jakoby přijímají telepatické kontakty od falešných světelných bytostí, co se za ně vydávají a říkají jim jimi podsunuté polopravdy, tak aby zmátli na svoji stranu co nejvíce lidí.

Dále mě bylo ukázáno, že tyto bytosti analyzují vědomí celé populace a vědí, co chtějí lidé slyšet, aby lidé na to skočili. Mají vysoké IQ.

Tedy, aby lidé sami nehledali pravdu uvnitř sebe, ale aby četli ze zdrojů – jimi připravených informací – tím myslím, aby četli ze sdělení z webů, filmů, knihách, které jsou jimi připraveny (nadiktovány).

Dále mě můj duchovní průvodce sdělil, že u tebe si dávají pozor !

Dobře ví, že už jsi vědomý o jejich manipulaci a ovládání, proto používají jiné odváděcí techniky, aby tyto informace nebyly lidem odhaleny.

Takže u mne postupují potom tak, že se snaží vyvolat pochybnosti, slabou důvěru, potom nejsem schopen vědět, co je pravda – chaos v mysli. To má za následek, že člověk přestává věřit informacím, které již nabyl.

Dělají to různě, pomocí energie chaosu, kdy se tě snaží zaměřit na mysl, kde jsou jimi už připravená slova a celé věty o tom co si máš myslet.

Musí tě však udržet v mysli, jinak to nefunguje.

Nemají rádi hezkou klidnou hudbu, co otevírá srdcové centrum, protože ruší jejich ovládací vlny a PROJEVY LÁSKY.

Po tomto jsem opět procitl a kde mě bylo ještě mým duchovním přítelem, co mě tímto provázel, odkryt z mého života děj nezvládnuté situace, kde mě bylo ukázáno, jak toto ovládání fungovalo.

To vše pro moje poučení jak příště reagovat jinak a více pozitivněji.

Zdravím, Orgonete,
potvrzuji k článku ” Osvoboďte se od ovládání mysli! “, je to vše pravda. Medituji, očisťuji svou mysl meditacemi, prací na sobě a harmonizací svého okolí. Výsledky jsou úžasné, pomáhám svým bližním k cestě poznání sama sebe a daří se mi skrze harmonizaci sama sebe, i napomoci druhým.

Ale stalo se mi něco zlého, v noci 4.12.2012 mezi 2-3 ranní, jsem byl telepaticky spoután ve spánku a sotva jsem mohl mluvit i když jsem chtěl křičet. Díky svým schopnostem jsem se vymanil zhruba na 40 procent, stačilo to k tomu abych mohl vydával zvuky, velmi slabě. Musel jsem se hodně snažit – chtěl jsem křičet, volal jsem jméno své ženy, ale znělo to spíše jak mumlání. Probudilo to ženu a chytla mne za ruku. V ten moment jsem viděl se zavřenýma očima, jako když se dostanu do vyššího stavu v meditaci. Skrze střechu jsem viděl hvězdy a nad námi prolétalo zhruba kolem stovky antigravitačních strojů. U naší postele jsem viděl to, co mě ovládalo. Vysoká bytost kolem 170 cm, velmi protáhlá hlava, velmi hubená postava, dlouhé ruce u těla a černě lesklý povrch. Vypadalo to jako nějaký oblek.
V momentě jakmile ztratil nade mnou moc rychle utekl, vypadalo to jako když se změnil ve šmouhu. Znovu jsem pohlédl na oblohu stále se zavřenými oči a viděl jsem jak tam stojí, už jen jedna loď. Měl jsem silné bolesti na pravé straně hlavy vrchní části, mírně z boku. Díval jsem se jaké to je centrum mozku a budete se divit, je tam centrum ovládání těla, čich a cit, centrum informací.
Píšu Vám to proto, protože jsem zjistil, že neustálou prací na sobě my všichni můžeme prohlédnout tuto šílenost a dokážeme se před nimi ubránit. Mají strach, že se prozradí, proto tak rychle zmizl, když zjistil, že ho vidím. Posílám lásku všem a sílu k tomu. Druhý den jsem prožil tak silný depresivní stav, že jsem to nebyl ani já. Ale skrze lásku svých bližních jsem se znovu našel. Přeji opravdu všem dostatek síly a klidu, v těchto dnech, kdy se o nás toliko snaží nějací, divní šedáci, jenž zřejmě už jsou leskle černí.
Přemýšlel jsem o tom se ženou, jestli je to náhoda ? že jsem prožil takovou zkušenost a najednou ty Orgonete a ten článek.
Bylo to hromadný, stovky lodí. Zorgan

Ahoj Orgonete a ostatní,

Chtěla bych reagovat na poslední příspěvek ohledně ovládání mysli a nedávnou příhodu čtenáře s temnou bytostí. To, co popsal, se mi děje už od dětství, zhruba kam sahá má paměť. Tyto příhody telepatického spoutání eskalovaly když mi bylo zhruba 16 let (teď je mi 31). V útlém dětství si dokonce pamatuji na nade mnou sklánějící se postavu v neonových obrysech s nějakým „batohem“ na zádech, která se dotkla mého pupíku (solar plexu), přičemž jsem začala neutišitelně křičet. Matka, která spala vedle, mi to samozřejmě nevěřila; teda interpretovala to jako zlý sen. To byl v mém životě zlom,kdy jsem pochopila, že jsem tu na něco sama (tehdy jsem ale nechápala, na co a proč se tak cítím).

Nicméně ta hlavní spoutání ve spánku nastala kolem 16tého roku, kdy ke mně opětovně přicházela tatáž bytost, tmavě šedá, hustá, s jakousi kapucí a z pod jejíhož tlaku jsem nebyla schopna se vymanit. Dokonce se i stalo, že se mnou měla pohlavní styk (podotýkám, že ve spánku, kdy jsem se nemohla hýbat, myslím, že se tomu říká inkubus a je to teda opravdu humus a nikomu bych to nepřála zažít). Vždy to probíhalo tak, že přišel hodně silný tlak odkudsi shora a zatlačil mne do postele, pak jakoby se tato energie této bytosti snažila vstoupit do mého těla, vždy jsem se začala bránit a chtěla jsem se probudit, mozek pracoval naplno – slyšela jsem budíka, sousedy, auta venku – ale oživující síla, která by tělo probudila a oči otevřela se nemohla vrátit, trvalo to (dle mého chápání v onom stavu) strašně dlouho a když se to nakonec podařilo, probudila jsem se se silně tlukoucím srdcem a zpocená a přestože jsem byla hodně vyčerpaná, držela jsem se, abych znovu neusla. Dokonce jsem měla asi roční období, kdy jsem se bála chodit spát. Nevěděla jsem, komu to mám říct. Když přemýšlím, co bylo významné v té době v mém životě, a co mohlo tyto energie přilákat, tak zřejmě to, že jsem každý den meditovala a cvičila jogu, přešla jsem na veganství a začala číst Sokrata a knihy o šamanismu. Nevím, zda následkem těchto nočních návštěv bylo to, že jsem po roce tohoto hypnotického utrpení začala kouřit, pít alkohol, chodit za školu a přestala jsem se zajímat, stala jsem se na dva roky jakýmsi tupým konzumentem, který nechápal, co se s ním stalo. Jediné, co jsem věděla, bylo, že se něco stalo a že chci zpátky tu radost a slast života před tím. Relevantní je zřejmě i to, že jsem v té době (ach Bože) podstoupila očkování proti (nebo spíše na) klíšťovou encefalitidu, po kterém se mi zhoršil zrak a začaly srdeční arytmie. Entita se po roce působení tedy vytratila a já na to časem „zapomněla“.

Ale podobné zážitky se opěr vrátily, když mi bylo kolem 25 a začala jsem se cíleně detoxikovat, přešla jsem na makrobiotiku a začala jsem se opět hodně zajímat, cvičit a meditovat. Nicméně už nepřicházela bytost, už to byly jen čistě hypnotické útoky ve spánku s paralýzou. Společným prvkem tam bylo téměř vždy, že opět přišel silný tlak seshora, jakoby se vše zastavilo a nefungovala gravitace, nade mnou se objevila obrovská loď a já jsem jen zespodu viděla její spodek se spoustou nějakých částic (otvorů, spor, světýlek, součástek – nevím) a vždy jsem cítěla, že ta paralýza vychází z této lodi. Moje obrana už ale byla značně silnější než v 16ti a návrat do těla byl rychlejší, byť stále problematický. Několikrát mne napadlo, že pokud se to stane znovu, zkusím se nebránit, ale vyjdu s otevřeným srdcem vstříc; nicméně toto rozhodnutí se nikdy zatím nevyplnilo, neboť vždy z nějakého důvodu bylo prioritou postarat se o tělo a navrátit se. Takže nevím, zda je to ochrana proti mému rozhodnutí, které možná není bezpečné nebo ještě stále nedostatek dostatečného pochopení a přijetí těchto energií. Poslední takový útok se mi stal někdy pře rokem. Když se na to dívám zpětně, tak pokud je pravda, že je toto prováděno cíleně, tak mne tyto entity dokázali odklonit z cesty na nějakých 10 let…

Dlouho jsem si myslela, že jsem sama s těmito zkušenostmi a teď vidím, že se to děje i druhým. Ráda si přečtu vaše názory nebo další zkušenosti.

 

 

—————

Zpět