Páni bezčasovosti

11.10.2012 18:27

 

Páni bezčasovosti

Jennifer Hoffman

Koncept bezčasovosti je pro někoho možná poněkud děsivý, protože co bychom si počali bez času? Přišli bychom na schůzi prostě tehdy, kdy by se nám chtělo? Jak bychom koordinovali události a harmonogramy? Znamená to, že přestaneme oslavovat narozeniny?

Bezčasovost však neznamená, že se zbavíme času nebo koncepce času a načasování. Jde o přesun k jinému vnímání a zakoušení času, kdy přeneseme svou pozornost od času k výsledku, od načasování a toho, jak dlouho to trvá, než se projeví manifestace, k výsledkům proudění energií.  Je-li čas pohybem energie skrze hustotu, pak je bezčasovost plynutím energie skrze  lehkost božské dokonalosti.

Jakým způsobem se chová božská dokonalost k času? Jde o protnutí mezi přáním a záměrem a výsledkem a vzestupem. Každý aspekt naší životní cesty je měřen podle dosaženého poznání a přeměny. Nezáleží na tom, jak dlouho nám trvá, než se naučíme určitou lekci, ať už se ji naučíme za den, týden, deset let nebo celé století, podstatné je, že se ji naučíme. Pokud ne, můžeme se vrátit a pokračovat později. Vzestupujeme prostřednictvím osvícení, tím, že chápeme své zkušenosti jako stezku učení a poznání, léčení, růstu a transformace, která – z hmotného úhlu pohledu – zabírá určité množství času, nicméně z  pohledu duchovních aspektů naší bytosti, jde o záležitost výsledku a dokončení.

Spojujeme se s energií božské dokonalosti, abychom stvořili výsledek, jenž nejlépe odpovídá určitému prvku našeho léčení, poznání, růstu a cyklu vzestupu. A co to je? Je to něco, co neznáme, dokud nedovolíme, aby takovýto partnerský vztah vznikl, protože s každým novým poznáním vstupujeme do bezčasovostikde necháváme výsledek, aby k nám připlul.Pak měníme onu učební křivku, zkracujeme si cestu ke své přeměně a to též mění výsledek. Nyní se nacházíme na jiné cestě, což jsme umožnili změnou výsledku, a to tak, že jsme dovolili božské dokonalosti nahradit čas. Otázka tedy nezní, zda my jsme schopni být ,,bezčasí”, ale zda jsme připraveni dovolit sami sobě žít na takovémto rozlehlém, nekonečném a neznámém území.

Čas je provázán s našimi karmickými cykly, emocionální DNA, dynamikou skupiny duší a každým dalším aspektem naší životní cesty, protože to všechno jsou prvky hustoty. Nejsme-li tedy ukotveni v čase, dovolíme energetickému proudu, aby se stal součástí našeho učení, což odstraňuje hustotu a staví nás na stezku, kde se výsledky mění a plynou mnohem rychleji, a často jiným směrem.  Když jsme na této úrovni, můžeme vidět okamžité výsledky, a žít svůj život novým a odlišným způsobem, bez onoho  boje a úsilí, které jsou nedílnou součástí karmy a času. A v tomto plynutí bezčasovosti se přání našeho srdce a duše stanou jedním s naší životní stezkou…

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 05. 10. 2012

—————

Zpět