Plejádská Vysoká Rada prostřednictvím Wes Annac

09.09.2013 15:55
 
 
 
Wes : Jak funguje , pro nedostatek lepších slov , hierarchie Galaktické Federace ? Slyšel jsem o tak mnoha vašich různých Radách že jsem zvědavý jaká je tam organizační struktura .
 
PVR : Naše hierarchie jako jsou vnímány jsou velmi podobné hierarchie Společnosti Nebe , kterých jsme opravdu také částí .
 
Pokud si přejete označit jak se organizujeme jako hierarchie , pak bychom upřednostnili aby byla viděna jako založena na duševním růstu každého jednotlivce , který je částí každé jednotlivé Rady . Duše , které teprve začínají růst do říší páté dimenze nebo duše , které se vyvinuly z jedné z nižších dimenzionálních nebeských těles v naší hvězdné soustavě , které z větší části lidstvo ještě neobjevilo , dostanou možnost být částí Rád Galaktické Federace a pracovat s námi aby sloužili ostatním a sloužili našemu Stvořiteli .
 
Někteří se rozhodnou přidat ke našim Radám , zatímco jiní si vyberou jiné cesty ; z nichž některé zahrnují přidání se ke jiným Radám a Organizacím nebo výcvik a aktivní členství v Radě jiné rasy , z nichž se skládá Galaktická Federace .
 
Každá duše dostává plnou volbu o tom co si přejí dělat a jejich činy nikdy nejsou kontrolovány . My žijeme ve svrchované a svobodné vyšší dimenzionální existenci , a absolutně nic nám to nemůže vzít . Ti , kteří se rozhodnou přidat ke našim Radám jsou nejprve vpuštěni do Rady začátečníky kde se učí jak pochopit činnosti a všeobecné doporučení a pokud si je tak přejete tak volat , pravidla .
 
Když provádíte určitou povinnost zatímco jste částí začátečnické Rady , jste cvičení jak se učíte a rostete do dalších postavení služby ostatním , které působí v souladu s vaším vyšším dimenzionálním růstem duše. Lekce , které dostáváte a služba druhým , kterou vykonáváte jako část Rady začátečníky , dláždí cestu pro nové porozumění a nové schopnosti sloužit druhým většími způsoby.
 
Když zjistíte , že jste dosloužily vaše postavení v Radě začátečníky , přesunete se nahoru do obecné Rady kde je práce , kterou vykonáváte zvýšená , aby se shodovala s vašimi novějšími úrovněmi schopnosti a pochopení.
 
Hierarchie pokračuje tímto způsobem a člověk roste dále do Vyšší Rady a naší Rada Devíti než se pohne ještě dále ve svém vyšším dimenzionálním růstu jako duše . My se skládáme způsobem , který pociťujeme za náležitý a způsobem, který umožňuje růst každého z nás a zvláštní lekce , které jsme si pro sebe naplánovali , že se jejich naučíme a jiné Galaktické a vzostúpené Organizace používají podobnou strukturu .
 
Wes : Chápu ! Nuž , i když vždy budou další otázky , jdu dál a uzavřu to tím , že vás chvíli nechám mluvit bez přerušení .
 
PVR : Budeme potěšeni pokud udělat , nejdražší Wesley , děkujeme ti velmi pěkně . Zvláštnosti nižší dimenzionality a hustoty , kterou jste si dovolili přijmout , a někteří z vás mohou mít pocit jakoby jsme si její náročnost nevšímali , je docela zaznamenána a ne jen vážená , ale ctěna .
 
Jste ctěni , vážení a Milovaní napříč všemi vyššími říšemi za situaci , do které jste se inkarnovali . Znovu jste zažehli Světlo , které je tak čiré ​​a skvělé , že kdybyste jen mohli vidět a cítit z něj byť jen zlomek , pochopili byste , že nejsou potřeba pochybnosti , negativita nebo smutek jakéhokoliv druhu. Pro mnohé z vás pochybnosti o vyšších říších způsobují a živí další blokádu mezi vámi a nimi a také mezi vámi a námi.
 
Tak mnozí zapomněli na svou podstatu jako duchovních bytostí a jen začínáte znovu zapalovat plameny uvědomí a odemykat výsledné vyšší dimenzionální porozumění a pohled v sobě . Strachy a pochybnosti o realitě vyšších říší a existenci nás duší ve vyšších říších mohou ve vás vzbudit pocit tak oddělen od čehokoliv pozitivního , šťastného nebo dobrého , že si dovlolíte potopit se do kalných vod skleslosti a nejistoty a husté vibrace , které přes sebe přenášíte když toto děláte způsobují že se zabrzdíte .
 
Avšak mnohé stahování , které přijímáte , které jsou takové silné čistoty , že jsou doručeny v mnoha případech ze stále čistších éterických říší , pomáhají odplavit bahno z vašich myslí a srdcí a pomáhají vám rozbít vaše řetězy ke pokřivením a iluzím mizející Zemské zkušenosti.
 
Máte s sebou zástupy Galaktických a Andělských bytostí a my neklameme ani nepřeháníme když řekneme , že tisíce našich lodí jsou neviditelně zahalené a rozmístěny na vašem nebi a spolu s mnoha dalšími Vzostúpení dušemi vysíláme naše energie a komunikace vložené do nich dolů z našich OLDI pro každého z vás abyste je osobně vstřebaly a cítili pokud si to přejete.
 
Konkrétně hovoříme s vámi v současnosti z mateřské lodi , která se nachází přímo mimo vaší planety . Nemohli bychom přinést tuto Mateřskou loď do vaší atmosféry , kvůli její velikosti , a když si přejeme , jednoduše odpojíme část této mateřské lodi ( velmi velkou část samozřejmě) aby slétl dolů a přistála , abyste ji vy drahé duše viděli a radovali se z ní .
 
Ó ano , bude tak hodně co dělat v našich lodích a pro ty , kteří by se stále mohly obávat v době kdy budeme otevřeně s vámi , že použijeme vaše zkoumání našich lodí jako prostředek , abychom vás " unesli " ​​nebo udělali něco jinak ohavné a negativní , s čím byl náš obraz spojen na vaší planetě ; budeme nejprve držet naše lodě pevně na vaší půdě , abyste je zkoumali a jen nabídneme vesmírné cestování těm , kteří mají zájem a nebojí se .
 
Zjistíte , že není důvod bát se o vaši bezprostřední budoucnost a nesčetné vzostúpené duše , které budou s vámi vám pomohou najít Světelné energie a pohledy , které vám pomohou plně si toto uvědomit a znát . Opravdu my všichni jsme s vámi a nadále budeme a žádáme vás , abyste se drželi pevně vaší vyšší dimenzionální víry a odhodlání , protože jste mnohem mocnější bytosti než jste věděli.
 
Přejeme si nabídnout vedení a inspiraci každímu z vás , abyste si vzali svou vlastní míru a vstřebaly , a děkujeme vám svrchovaně za účast v této komunikaci a že jste nám dovolili mluvit a odpovídat na otázky , které pro nás má náš písař , které v mnoha případech silně zastupují otázky kolektivu a dotazy týkající se nás a naší existence .
 
Budeme si dále užívat rozhovor s vámi v tomto formátu , a budeme s vámi mnohem přímějším a skutečnými způsoby tak velmi brzy , abychom vám pomohli vidět , cítit a znát realitu naší existence a přítomnosti na a kolem vaší Země .
 
Nejdražší Wesley , zeptej se na podzemní základny v našem následujícím " rozhovoru " jak si to nazval , protože máme spoustu informací a vhled , který chceme sdílet o nich ao zničení podzemních základen a bunkrů kabalisté , které jsou jiné než naše .
 
Wes : Děkuji vám Plejádskej Vysoká Rada . Určitě to příště udělám .
 
PVR : Posíláme ti naši co nejsrdečnější dík , drahý Wesley , za to , že nám nadále umožňuje hovořit tvým prostřednictvím a nabídnout naše pohledy na každou záležitost týkající se zvyšování vědomí.
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět