Plýtváme časem? - Jennifer Hoffman

30.10.2013 19:41

Před několika měsíci jsem se rozhodla, že je čas se pohnout odtud pryč, takže jsem nabídla svůj dům k prodeji. Během dvou dnů jsem měla vážného zájemce. Den předtím, než měl přijít smlouvu podepsat, jsem skončila v nemocnici. Pak mi bylo příliš spatně na to, abych se mohla stěhovat, takže jsem prodej musela zastavit.  Přemýšlela jsem, proč to byl takový propadák, když všechno tak hezky plynulo a byla jsem si jistá, že je na to správný čas. Byla jsem koneckonců zcela připravena svůj dům opustit a rozhodla jsem se přestěhovat. Byla to jen ztráta času? Udělala jsem něco špatně?

Je snadné se takto cítit, když výsledky se nedostavují tak, jak bychom rádi, avlastně nejde vůbec o čas, jde o pohyb energie tím nejlepším, nejvíce naplňujícím a nejhezčím způsobem – od záměru k výsledku – nenuceným plynutím načasování.

Je možné ,,plýtvat časem“, vložit soustředění, energii a záměr do nesprávného výsledku nebo něčeho, co se nemanifestuje tak, jak by se to dle našeho domnění manifestovat mělo či mohlo? Jak máme poznat, že používáme svou energii správným způsobem, pokud si nemůžeme být jisti výsledkem? Jak dlouho na to máme čekat a kdy je to už moc dlouho – anebo ještě ne dost dlouho? Je ztrátou času se tím směrem i byť jen vydat?  Připadá mi zajímavé, že si myslíme, že jsme plýtvali svým časem, když se věci nevyvíjejí tak, jak jsme si mysleli, že budou nebo by měly. Když se tak vyvíjejí, pak si myslíme, že jsme svůj čas věnovali dobře. Rozdíl spočívá mezi časem a načasováním.

Ve 3D prostoru měříme tok energie podle toho, jak dlouho trvá, než se něco stane, ale mimo 3D  čas v této podobě neexistuje. To, co zdánlivě trvá hodiny, dny, týdny nebo měsíce, je vlastně záležitostí energie, která vytváří určitou linii, abychom se dostali do proudu toho nejlepšího, nejbáječnějšího výsledku, který je plně v souladu s námi a naším záměrem. A když  tyto dva aspekty nejsou spolu vyrovnány, začínáme cítit běh času. Jestliže chceme vytvořit určitý výsledek, s nímž nejsme v souladu, proud energie se zastaví, neboť nemá kam vtékat. Tehdy se výsledek začíná rozpadat, ne proto, že se mýlíme nebo ztrácíme svůj čas, nýbrž proto, že jsme nevědomky vytvořili nesoulad, který musíme napravit dříve, než bude moci být vytvořen dokonalý výsledek.

Není možné plýtvat časem, protože je to věc na jedno použití… Energie, kterou vynaložíme v jedné oblasti, následuje určitý účel, a jakmile tento účel změníme, použijeme energii jiným způsobem. A vzhledem k tomu, že jinou cestu ,,nevidíme“, dokud si neuvědomíme, že cesta, po níž kráčíme, nefunguje (nebo že prostě trvá moc dlouho), představuje sama myšlenka plýtvání nebo ztrácení času pouhopouhé negativní odsouzení nás samotných.

Pokud si dáme opravdu silný záměr a použijeme svých rozlišovacích schopností namísto toho, abychom to posuzovali či odsuzovali, čas se stane naším přítelem – nikoliv protivníkem. Z této perspektivy pak vidíme, jakým způsobem využíváme času buď k přijetí změny nebo k odporu proti ní, k sabotáži nebo podpoře našich úmyslů, k motivaci nebo omezení nás samotných. Nejsme vlastně schopni časem plýtvat, ale můžeme ho používat způsobem, jenž nám ukáže, ve které oblasti  se bojíme a pochybujeme. Poté můžeme změnit svůj úhel pohledu, abychom přijali načasování událostí a zjistili, jak změnit čas v načasování, zatímco se sladíme se svým záměrem a těmi nejvíce žádoucími výsledky.

Myslíte, že ve svém životě ztrácíte čas? Jakým výsledkům se snažíte zabránit nebo jejich uskutečnění zpozdit? S jakými kroky kupředu váháte? Co byste si přáli, aby se stalo místo toho? Doufáte, že budete zachráněni, že někdo přijde a udělá pro vás či za vás něco, co nechcete učinit sami? Jste ochotni vidět a znát sebe sama jako silnou, mocnou a ničím neomezovanou bytost, která ovládá všechny aspekty svého života?

To je velká odpovědnost, což je přesně to, čemu teď všichni čelíme – onomu poznání, že  to my řídíme sami sebe, své životy, svou realitu a svět, pokud jsme schopni přestoupit  z omezení času  do rozlehlého prostoru našeho vesmíru bez hranic a jeho božského načasování.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 29. 10. 2013

—————

Zpět