POMOC NA DUCHOVNÍ CESTĚ

11.10.2012 18:35

 

POMOC NA DUCHOVNÍ CESTĚ

            Ponořeni do sledu událostí svého života, prožíváme emoce a myšlenky s nimi spojené, a často se v nich ztrácíme a nevidíme směr a vyšší záměr těchto prožitků pro nás. Naše energie a pozornost jakoby byly chyceny do stále rychleji se točícího kruhu - někdy se necháme rádi unášet v radosti či bezstarostnosti, jindy zase toužíme spatřit konec některých životních situací. Avšak vše, čím procházíme, vše, co zažíváme, má skrytý hlubší význam pro naši duši, pro náš vývoj. Ať již se jedná o odzrcadlení skrytých částí v nás, jež potřebují být osvobozeny naším přijetím a uvědoměním, či o nutné prožití utrpení či radosti, pro hlubší poznání a následné nalezení cesty, která se stále více přibližuje tomu, co si naše duše dala za záměr. Je-li nám to příjemné či ne, pravdou je, že vše slouží našemu vývoji, ale klíčem ke všemu je naše hladina energie, naše energetické očištění a stav vědomí. Často je velmi složité povznést se nad naše životní situace a spatřit co nám sdělují za tajemství - co si máme uvědomit či jak směřovat náš život. Vědomí je rozhodujícím faktorem ve změně našeho života - jelikož zvýšením našeho vědomí získáváme vyšší rozhled a hlubší vnímání spojitostí mystérií života. Pro toto je důležité energetické očištění, posílení a práce na sobě - bdělost. I ti z nás, kteří na sobě takto pracují se mnohdy obrací s žádostí o radu a energetickou pomoc na ty, jež jsou na stejné cestě - jelikož dokázat se povznést nad situaci, jež nás energeticky svazuje skrze emoce a myšlenky je složité a přesto je to naším úkolem. Karmická napojení, tj.vztahy či situace, jež potřebují být naplněny, pochopeny a následně osvobozeny nám způsobují jakousi mlhu před naším vědomím a proto jsme lapeni do hry emocí a myšlenek, v níž ztrácíme sami sebe, a spatření skrytého poselství tohoto nám uniká. 

            Energetické očistění, povznesení vědomí a vyjasnění náhledu na životní situaci prostřednictvím vedené diskuze, nám navrátí pocit, že jsme konečně “sami sebou”, pocítíme větší sílu, jasnost a nadšení pro harmonické vyřešení našich záležitostí, jež nás tížily a tím nám odčerpávaly energii a zabraňovaly tomu, abychom byly šťastní a vědomi si radosti v nás. Náhle pocítíme hlubokou vděčnost, že jsme prohlédly stíny a chápeme minulé utrpení, trápení či bolesti jako skryté požehnání, jež k nám přišly, abychom se staly více vědomými, “živějšími” a skutečně tím, kým ve skutečnosti jsme.

            Zajisté zde nejsme proto, abychom trpěli, ale těšili se z neustálého vývoje a stále se rozšiřujícího poznání - a to života pozemského i duchovního. Neboť tyto dva světy nejsou oddělené, ale naopak spolu úzce souvisí. Ať již se nacházíte kdekoliv na vaší cestě, ať již procházíte takzvaným “dobrem” či “zlem”, jak se tomu tak říká, ať již se ocitáte na jakékoliv straně kyvadla duality zdejšího světa, “radosti” či “smutku” - energetické posílení, nadhled zvýšeného vědomí a spojení s naším nitrem - naším vnitřním duchovním já - je jedinou cestou, jež nám zaručí vnitřní klid, mír, blaženost, poznání sebe sama... Ale spatřit, vnímat a chápat tuto vše-přesahující skutečnost - jež je nad hrami pozemského světa a přesto jeho součástí - je obtížné, když jsme přivázáni na kolo karmických situací, jež nám zabraňují se zastavit a pohlédnout v pravdě na “skutečnost”. Z tohoto důvodu je důležitá energetická pomoc a vedení, jež nám navrátí to, kým jsme. Zvýšením našeho energetického pole a také tím změnou v našem vědomí se promění i náš pozemský život a jeho události. Stáváme se vidoucími kormidelníky naší lodě života a naší bytosti - a již nejsme vláčeni rozbouřenými vlnami oceánu emocí, myšlenek a situací, jež nám dominovaly.

            Získáte schopnosti a techniky, jak proplouvat oceánem života a spatřit ta místa, jež si přejete - a to jak ve svém nitru, tak i ve vnějším světě. Vnitřní a vnější svět jsou odzrcadlením jeden druhého - a proto působením na to vnitřní měníme náš vnější svět. A tento, je zde pro nás k tomu, abychom si lépe uvědomily ten vnitřní.

            Totéž platí pro naše fyzické tělo a jeho zdraví - je vnějším nástrojem, jež nám sděluje, co nechceme přijmout za informaci z našeho nitra. Každá nemoc je projevem chyb - tedy nevědomí, kterého se dopouštíme na sobě či svém okolí. Odbornými energetickými technikami se odblokovávají zakódované informace každé nemoci, a je pak na nás, zda je přijmeme a tak řekneme ano našemu vyléčení. Skutečné vyléčení přichází z našeho uvědomění, ze změny v nás, v přijetí a poznání něčeho v nás. Léčení energií nám posílí naše energetické pole a tím zvýší naše vědomí nad naši běžnou úroveň, tím máme možnost přijmout sdělení z našeho nitra týkající se naší nemoci. Energie posílí imunitní systém a tím dá tělu větší sílu se s nemocí vypořádat, avšak skutečné a trvalé vyléčení nastává procitnutím z naší nevědomosti. Není tedy možné se nechat vyléčit léčitelem bez osobního rozhodnutí spolupracovat v práci na sobě a touhy se uzdravit na duši i na těle.

            Pokud cítíte, že Vám ve vašem životě cosi chybí, pokud stále hledáte sami sebe a svou cestu, pokud si připadáte vláčeni a zataženi do her pozemských zkušeností a nevidíte cestu ven, nechápete proč... pokud vás přepadla bolest duše či těla... pokud chcete rozzářit jiskru světla ve vás a cítit blaženost a radost nehledě na to, čím v životě procházíte, pokud chcete objevit tajné poklady mystérií bytí, jež jsou neustále v nás a kolem nás, avšak jsou viditelné jen pro málo které, jsem zde s radostí a pokorou pro vás, abych byla prostředníkem pro Síly Světla, jež vás prozáří, povznesou a projasní... a navedou na cestu, jež je Vaší...

www.reiky-centrum.cz

—————

Zpět