Poselství andělské pozitivní energie - Lenička Skačíková

25.09.2013 14:22

 

 

Fyzická těla a duše na této Zemi žijící,

do svých srdcí hledět konečně začněte a poté lépe se

cítiti budete.

Vy sami sebe uvidíte,

sami sebe pochopíte a své problémy pak rozuzlíte.

V sobě energie najdete,tu vy momentálně velmi málo cítíte,

protože jen ve zlobě,shonu ,stresu a pomluvách žijete.

Kolem nás velmi nemocných lidí je,

ale to vše způsobeno je tím jak my žijeme.

Naučit v lásce,čistotě,porozumění žíti se musíme a

poté vše co nás se týkat bude,lépe zvládat se bude.

My naučit bychom měli se,negace přijímat srdcem,

přeměnit je na enegie,které pro nás pozitivními budou a přijímat je jako posly,

kteří nám do života velkou zkušeností budou a

v dalším životě nám velmi pomohou.

Nás tyto zkoušky posilní a

nám po té další dveře otevřeny budou a

štěstí nám do dalších let vnésti mohou.

Každý máme v životě nastavenou zkušenost jinou a

úkolem naším nyní je,poučit a jít po naší cestě dále.

Andělé nám cestu ukazovat budou a

po té správné nás povedou.

Stačí jen vnímat tyto krásné energie,

Které nám oni před oči dávají a

vnímání se nám otevřít snažejí.

Těžké toto není,jen víru v sobě najít,

srdce svá lásce otevřít a svoji náruč k nebi nastavit,

to andělé po nás právě žádají.

Tento rok pro nás čištěním všechny velkým je,

Proto pro mnohé velmi náročným je,

ale my toto vše zvládneme,protože nám toto dáno je,

uvědomění pak v sobě ucítíme a tento krásný pocit,

který nepopsatelný je, my v sobě vnímat budeme.

Najednou v sobě klidnou hladinu uvidíme a

děkovat za toto uvědomění budeme.

Tento rok,přes všechny zkušenosti,

které mnohým příjemné nebyli,

se tito lidé čistili.

Někteří odejít z tohoto světa museli do krajů krásných,

kde energie květin krásně voněli a oni štěstí zde nalezli.

V těchto krajích my všichni se jednou setkáme a šťastni pak pospolu budeme.

V našich srdcích,ale my vždy všichni naše milované duše,

které odejít museli,stále ucítíme.

Oni nás hlídají a na našich cestách nás směřují.

Oni ochranu nám dávají.

Vy kteří v sobě pocit máte,

že smutek,splín a trápení ve vás je,

anděly o pomoc požádejte a

úleva k vám přijde,

protože k vám s úlevou uvědomění přijde.

Tento rok pro nás velmi čistícím a velmi naučným je,

My všichni pochopíme co dělat dále máme a

jakou cestou se dáme.

To záleží jen na našem přístupu,který k životu my máme.

Ke komu uvědomění nepřijde,

ještě na sobě i další rok pracovat bude,

ale určitě na tom již lépe psychicky bude a

 od toho se odvine stav,

který fyzický je a nemocí se projevuje.

Nemoc - ať už jakákoliv je,

nás vždy v něčem zastavuje,

nebo nás na něco upozorňuje,

to potřeba uvědomit si je,

pak se pozitivně naladit a zlepšení léčby zde poté je.

To potřeba velká je.

Víme,že toto dokázat,úkol těžký je,

ale on zvládnout opravdu jde.

Pozitivní efekt,dostaví se hned a posléze dobře opět je.

Toto poselství andělé předat chtějí,

více pozitivní energie mezi lidi posílají.

Zima se nám lépe zvládat bude,když pozitivní energie,zde mezi lidmi proudit bude.

 

Vaši andělé a Lenka

—————

Zpět