The PowerPath – BŘEZEN – Vytvoření vazeb a kroky k našim vizím

02.03.2014 17:51

Téma pro březen 2014 je: věrnost, oddanost (čemu jsme ochotni být věrní a oddaní), odevzdání se závazkům, vytvoření vazeb, které nás budou v budoucnu směřovat a posilovat, přísliby konkrétním podobám naší budoucnosti

Článek je mým překladem měsíční předpovědi šamanského webu The Powerpath a opět se naprosto trefuje do tématu, které vnímám poslední týdny jako jedno z prioritních a shrnuje vše, co považuji za podstatné. 

Sama si už delší dobu uvědomuju, jak frustrující může být stav nehybnosti způsobený neschopností se rozhodnout a naopak – jak osvobozující může být učinění obávaných rozhodnutí, která následně spouští obrovské energetické procesy podpory. Pokud se člověku v něčem nedaří, pravděpodobně se pro to nerozhodl na všech svých úrovních nebo pochybuje, že si úspěch v dané oblasti zaslouží. Merkur sice obrací do přímého směru, takže některé stagnující záležitosti se rozběhnou, ale nečekejte zázraky, bude nás zbržďovat (trhavá jízda typu spojka-plyn, spojka-plyn, u někoho víc spojen, u jiných víc plynu) dnes nastupující retrográdní Mars (do 19. 5), který se postará, abychom si svými kroky byli jisti, aby se vytvořil soulad na vědomích i podvědomých úrovních – Mars nás bude kalit jako ocel, teď se nám to nebude líbit, ale pak budeme příjemně překvapeni svojí pevností a základy všeho, co tvoříme. Překlad:

Toto je měsíc, kdy se plně postavíte za své volby a svá rozhodnutí. Bude to o nastavení nových pravidel, oddělování zrna od plev (co funguje a co nikoliv), o disciplíně a o tom, co je potřeba k uskutečnění vašich záměrů, a v neposlední řadě o činech. Celý měsíc bude o tom, že vezmeme všechny své velké sny a cíle a uzemníme je do praktického „to do“ listu – jednotlivých aktivit, které budeme následovat – a to i ve chvílích, kdy se na to nebudete cítit.

 

Tento měsíc uvidíme, z jakého těsta jsme stvořeni, a budeme inspirováni vlastní schopností vytrvat a přijmout daná akční opatření. To, jak se vypořádáte s tímto měsícem, vás připraví na zvládnutí jakýchkoliv výzev, které vám mohou přijít do cesty v budoucnu. Bude tu příležitost ve svém životě projevit více vlastní síly a najít řešení skrze vaše volby a rozhodnutí. To bude mít zásadní význam pro ukotvení vašich vazeb/závazků ve vašem srdci a z této perspektivy si pak ujasnit, za co jste ochotni se postavit a do čeho už v žádném případě nebudete vkládat svou energii.

V důsledku únorového propouštění a uvolňování, je tu spoustu emocionální, psychologické a energetické suti, která plave kolem a nemá kam jít. Všechny tyhle pozůstatky potřebují být buď vyčištěny, odstraněny nebo zabudovat do naší cesty, která slouží novému směru a novým snům. Praktičnost má své výhody tento měsíc, stejně jako schopnost vidět detaily a disciplína ( pozn. překladatele – zajímavý pohled na disciplínu jako sval, který můžete posilovat, nebo ho necháte oschabnout: https://dreamlife.cz/disciplina-zazracny-avsak-nevyuzity-nastroj/, mně osobně pomohla videa na Škola návyků, když člověk překousne způsob projevu autora a jeho pár marketingových tahů, najde přehledný souhrn všeho, co člověk potřebuje vědět k úspěšné sebe-aktivizaci).

Vezměte svou obrovskou vizi a uchopte jí tak, abyste byli schopni vidět, jak se váže k přítomnosti. Udělejte praktický akční plán plný dosažitelných dětských krůčků:

Pokud chcete zhubnout, k čemu se můžete zavázat každý den tak, aby to bylo v souladu s vaší současnou disciplínou? Pokud se chcete dostat do formy, jaký bude váš každodenní závazek, který vám pomůže dosáhnout cíle? Pokud chcete upsěv v novém podnikání, jaké (dosažitelné!) kroky můžete podniknout každý den? Pokud chcete zlepšit svou životní situaci, co můžete udělat nyní ve vašich podmínkách, abyste se postupně posunovali k takovému projevení.

Samozřejmě je tu ta záležitost s „čekáním na správné načasování“, ale taky existuje možnost ukázat Vyšší moci, že jste připraveni, aby se tento „správný čas“ projevil. A tomu se říká „vytvoření vazby“ – když vytvoříte vnitřní závazek (učiníte rozhodnutí), neexistujou zadní vrátka, není tam žádný prostor pro cestu zpět nebo nerozhodnost anebo určování si podmínek, ve kterých budete pokračovat a ve kterých nikoliv.

Dokud není utvořená vnitřní vazba (vlastní příslib), je zde vždy možnost změnit názor, rozhodnout se jinak. Někteří z vás jsou mistři v udržování stavu právě v tomto bodě „ne tak docela“ a „možná“. To je kvůli strachu, že se dostanete do pasti nebo obavy, že selžete v něčem, k čemu jste se už zavázali. Pravdou ale je, že přislíbit se něčemu obsahuje také skvělou svobodu. Takový závazek vám totiž dovoluje oprostit se od nerozhodnosti a odporu, které vám berou velké množství emocionální a psychické energie – a to dává vyšší moci něco, s čím už může pracovat. Vaše učiněná vazba k něčemu (práci, partnerovi, projektu atd.) bude odměněna, nerozhodnost nikoliv.

Součástí závazku je totiž aspekt, který podporuje cyklus dokončení. Jakmile projevíte energii směrem k naplnění závazku, pro který jste se rozhodli, ona bude směřovat k cíli.Potřebujete dát této energii šanci přistát na toto místo určení. Pokud jí budete svými pochybnostmi tahat stále zpět, nakonec skončíte s velkým množstvím nedokončených aktivit a otevřených konců.

Tento měsíc bude důležité zdržet se depresí, apatie a stavů odmítání. Tohle je čas akce, nikoliv „počkáme a uvidíme“. Všichni jsme čekali dost dlouho a teď je čas zaslíbit se tomu, co opravdu chceme, ze srdce, ne z mysli. Tak na co čekáte? Pokud se bude vaše mysl snažit sabotovat vaše činy, poslouchejte své srdce, které vám řekne, k čemu stojí za to se vázat.

Poznámka:

Působení energií v jednotlivých tématech (vy, vztahy, prostředí, tělo, práce) a charakteristika časových úseků tohoto měsíce – viz příští článek.

Celé březen zdá se se ponese ve smyslu mého loňského článků:

 “Každý je v otázce svého života právoplatnou pravou rukou boha. Jako jeho spolupracovníci uvádíme v pohyb všechny principy, jimiž se řídí naše životy.  Chceme-li snít, prý si stačí lehnout na gauč, chceme-li žít…“ více na Bůh pomáhá těm, kteří si pomůžou sami

„Nejsou to závazky (práce, partner, dítě, projekt, bydlení a majetek), co nás činí nesvobodnými, ale naše přijatá role v nich, které chybí flexibilnost, nadhled a schopnost opustit nefunkční postupy a pohledy.“ více na Od jistoty ke svobodě – strach ze závazků


Přeložila: Jana Anamel Mráčková

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na https://www.liveinspirit

—————

Zpět