Poselství Českému národu

11.06.2013 09:25
 
 
„Já Diana, dříve princezna z Walesu, předávám Tobě národe Český, toto své Poselství, skrze svého vyvoleného duchovního pisatele. Toto Poselství je určeno všem Vám, kteří jste ochotni naslouchat – k povzbuzení,  i těm z Vás, kteří nejste ochotni naslouchat – k zamyšlení!
Přátelé v České zemi. Jsem ráda, že k Vám mohu takto promlouvat, neboť situace u Vás, ve Vaší malí zemi, je odrazem převratných změn, které se udály ve Vesmíru, jehož jste sice malou, ale důležitou součástí. Vaše země se stala vyvolenou v Plánu našeho Otce – Stvořitele, a to ne díky Vaší „ekonomické reformě“, snaze politiků Vaší zemičku celosvětově „zviditelnit“, ale díky malé skupině lidí u Vás zrozených, zde žijících a pracujících, kteří našli v sobě odvahu postavit se Pravdě vstříc, tak jak učil Váš tatíček Masaryk… Tato skupina jíž dnes není osamocena, neboť o sobě dala vědět a její cesty jsou řízeny a povedou k tomu jedinému, co je nutno na této planetě dělat – a to je:
 
UVÉST  PRAVDU  VE   VŠEOBECNOU  ZNÁMOST.
 
Slovo Pravda asi mnohému z Vás moc neřekne. Mnozí netuší ani co máte napsáno na prezidentské standartě a jaký význam se za těmito slovy – heslem – skrývá. Váš tatíček Masaryk pohleděl Pravdě do očí, ale zůstal v té době osamocen a jak ukázaly dějiny Vašich časů, také nepochopen! Lidé nechápali jeho dílo a odkaz citem, ale politicky nebo vědecky (filozoficky). Na svět, život v něm, život ve Vesmíru Boha – Otce, je však nutno pohlížet skrze svá srdce!
 
Mnozí u Vás již dříve kázali Pravdu, mnozí u Vás za ní umírali, a ti „šťastnější“ kvůli ní přišli o vše pozemské a byli nuceni se uchýlit do zahraničí, do ústraní. Jiní ve svém oboru (a době) vynikli, ale jejich snažení vyznělo do prázdna. Jejich odkaz byl glorifikován a současně znevážen, plodů jejich práce se ujali ti, kteří o ně neměli pražádnou zásluhu, zcizili však nejen plod hmotný, ale i dobrou myšlenku, aby ji přetvořili, znetvořili, nebo aby dali zapomenout na Pravdu o skutečnosti, o lidství, utrpení, lásce, citu…
 
Vše dobré se pak časem propadlo do prázdných obalů církevních majestátů, vládních a ekonomických struktur, tahanic a sporů o zřízení, rodová práva; a lidské vědomí bylo otročeno násilím, válkami, vražděním, aby bylo na dlouhý čas zapomenuto dosaženého národního ducha = pozdvižení, obrody, citovosti, vzájemnosti a porozumění = lásky k bližnímu!
Tatam byla vždy předsevzetí všech vůdců, kteří bijíce se v prsa volali po pravdě a spravedlnosti a vše se rychle měnilo v bezohlednost a tužbu po odvetě. Český národ se v dobách zlých dovedl bít za Pravdu, ale více než mečem je nutno bojovat svým srdcem!
 
Současné dění Vám naznačuje, že došlo k nějakému zásadnímu zlomu, kdy každý „nahoře i dole“ cítí, že takto to již nejde dál! Nikdo si přitom neuvědomuje, jak křehká je ta větévka pod národem, který kdyby praskla, národ se propadne až na samé dno (myšleno obrazně). Je nutno, aby se u Vás nyní vše, tak jako před léty, odehrálo pokojnou cestou, aby se národ nezatížil jako celek karmicky. To, že jsou u Vás hříšníci, je evidentní. Že jich je mnoho, je také evidentní. Ale na druhé straně jsou zde síly a silní jedinci, kteří nevystupují na veřejnost, ale kteří drží morální kredit a prosvěcují své okolí láskou – Láskou všemilující, všetvořící, vše prosvětlující. O jakou sílu zde jde? Je to síla tvořící, ne destruktivní; je to síla, která pomáhá druhým – slabším jedincům, nastoupit si svou správnou cestu a urychlit tak postup vpřed nejen jednotlivcům, kteří po svém lepším Já zatoužili již dříve, ale otevírá brány i  těm, kteří dosud váhali,  i těm,  kteří o této cestě dosud ještě pochybovali.
 
Dnes je situace příznivá pro nastoupení své Cesty za Pravdou, osvobozující, povznášející, láskyplnou, všeobsahující, všeobjímající… PRAVDA u Vás ZVÍTĚZÍ, neboť i Vy, kteří tyto řádky čtete až nyní a netušili jste, k čemu dochází, jste příznivě nakloněni všem dlouho očekávaným změnám. Tyto změny nezasahují jenom Vaši rodinu, město, kraj, zemi, ale i celou modrou planetu a celý Vesmír. Proces se urychluje, proto i Vy nemůžete přešlapovat nerozhodně na místě! Dejte průnik svým citům a proveďte obrodu u sebe samých, aby posléze mohla býti provedena obroda celého národa.  Toto vzkříšení Ducha národa, bude sledovat celý svět a bude jím překvapen…(?!)
Nastoupíte zcela jinou Cestu, než která byla od Vás očekávána. Jde o Cestu poklidnou, zcela Novou, vůdčí… Stanete se vzorem pro ostatní. Nevyniknete zvyšováním průmyslové či zbrojní výroby, ale svým obratem k harmonické lidské společnosti.  Změníte názor na lidstvo, přírodu, a postavení člověka v ní. Změníte svůj přístup k rodině, dětem, starým lidem, morálním hodnotám…(?!)
Vaší „pýchou“ bude skromnost, šikovnost, domýšlení věcí do detailů v souladu s přírodními a kosmickými – dosud nepoznanými zákony. Naučíte se porozumět těmto zákonitostem, a naučíte se rozumět sobě samým i druhým. Ostatní ve Vás naleznou nejen oporu, ale skrze Vás i Cestu ke své záchraně…(?!)
 
Vše je připraveno, vše může začít, a na co a koho se čeká?
 
Ti, co již pracují, se neohlížejí na svůj prospěch. Neohlížejí se ani na své pohodlí. Pracují na sobě a pro druhé. V tom je veliký rozdíl oproti těm z Vás, kteří dosud pracují jen pro sebe. Ráda bych nyní byla s Vámi, ale není to možné. Vězte však, že jsem u Vás přítomna, aniž to jen tušíte. Vyhledávám si své další spolupracovníky a s těmi šikovnými naváži osobní kontakt. Práce je pro nás pro všechny dostatek. 
Ti co na mě nezapomněli a chtějí zachovat můj úsměv, ti budou pracovat dvojnásob. Čilých a pracovitých si velice vážím Já i další moji Přátelé z duchovních světů.
 
Nyní mám mnohem větší možnosti, než když jsem byla na Zemi ve hmotě. Ale to se můžete dočíst v knihách, které vydávají nyní mí pozemští Přátelé. Pravda je uvedena jen tam, kde budu promlouvat k Vám Já přímo! Jako duchovní sdělení (tzv. diktáty) budou označeny mé promluvy, neboť vždy se najdou jedinci, kteří dokáží příležitosti zneužít ve svůj prospěch a snaží se poškodit dobrou věc. Toto Poselství k Vám není poslední a budu se k němu vždy vracet podle potřeby. Do Vaší společné práce, kterou vykonáte pro našeho společného Otce, Vám přeji mnoho úspěchů. 
 
S Láskou v srdci se s Vámi loučí Diana, princezna Vašich českých srdcí.“
 
***
(Toto Poselství je nyní určeno duchovně spojeným národům, všem Čechům, Moravanům a Slovákům)
 
Duchovní sdělení přijal dne 5.12.1997
v době od 23.15 – 24.00 hod. JT
 

—————

Zpět