Poselství dnešní noci - 5.2.2014

05.02.2014 17:41
 
Moji milí,
 
dnes v noci mne z peřin ke klávesnici vytáhla tato slova:
 
 
Je poměrně těžké změnit se ve velmi krátké době, obzvláště v čase, který nám tvoří naše očekávání.
Pamatujte, že vše se z vašich životů odlupuje po vrstvách a proto každá část vás samých potřebuje k transformaci prostor a musí projít procesem proměny sebe sama.
 
Proto se prosím neznásilňujte a nemějte na sebe přehnané nároky.
 
Nepáchejte na sobě násilí a nechejte všemu potlačenému, aby vystoupilo k prožití ve správný okamžik.
Nesnažte se být "duchovními" s tím, že chcete hrát roli pozitivního a šťastného člověka, který sám sebe trápí přehnaným sebeovládáním a v podstatě popíráním své živelnosti, živočišnosti a šťavnatosti, která k životu patří.
Mnoho let jste odmítali své části, které jste nazvali "negativními". Ale ony jsou vámi. Nechejte je ožít, nechejte své emoce, aby vystoupily na světlo, protože jedině potom je můžete transformovat.
 
Nebojte se pravdy o sobě a dovolte si prožívat sebe sama.
 
K tomu, aby jste se mohli dostat ke svému středu, je potřeba prožít své potlačované emoce.
Jedině takto mohou být vybalancovány, vyneseny k vašemu vědomí a milovány.
Na vás je, aby jste se neodsuzovali za své projevy, na vás je, aby jste milovali každý stav smutku, zlosti, pláče, odporu a vzdoru.
Užívejte si je.
Poté bude moci být oživeno vaše vnitřní dítě, protože to žije, prožívá, křičí, směje se nahlas, říká, co cítí, zpívá, tančí, zuří, když má vztek. Vše prožívá naplno, je naprosto skutečné a nic nepopírá.
A je-li tento prožitek opravdový a nikdy není potlačen, pak není potřeba, aby byl v nechtěnou chvíli vašim pánem.
 
Buďte tedy opravdoví a nebojte se být živými.
 
Dovolte, aby vaše DNA byla přepsána pravdou toho, kým jste, i kdyby to nyní ještě stále byla labilita, nazlobenost, netrpělivost či nenávist.
Jedině poté se uvolní přetlak, odpadne vrstva vás samých, na které jste si hráli.
 
Spojte protiklady a dovolte oběma, aby existovaly.
Pak nad vámi nebudou mít moc a nebudou vás ovládat.
 
Nejprve je ale nutné dorovnat deficit potlačování, který jste tak dlouho na sobě páchali.
Proto máte pocit, že je špatné, když "nezvládnete" situaci, nebo tak často používané slovo "zkoušku".
 
Pamatujte, že jste svobodní a nikdo vás nezkouší.
 
Pak vaše mysl vytváří strach ze selhání, zklamání a k tomu ještě pocit, že vše vyslané se Vám vrátí zpět.
Prosím zapomeňte nyní i na tuto definici. Protože i zde se objevuje skrytý pocit viny, jenž na sebe přitahuje pocit trestu a brání Vám v prožitcích.
Milujte se i za své výbuchy, dovolte nyní, aby vše, co jste nechtěli vidět a odmítali jste, bylo milováno. A to vždy, když to vstoupí do Vaši reality.
A jakmile dojde k jakémukoliv projevu emocí, nechte je po prožití takové, jaké jsou a nevracejte se k tomu více způsobem sebeodsuzování.
 
Takto stále pobýváte v minulosti a míjíte přítomnost.
 
Přijměte tyto děje nyní jako proces vyrovnávání.
 
Tolik let jsme nežili, tolik let jsme neprožívali, tolik let jsme byli v nuceném sebepopírání.
Nebojte se a dovolte, aby se všechny vaše emoce staly živými, protože pak přestanou nad vámi mít moc.
Prožívejte sebe sama naplno a pravdivě, tak jak to dělají děti.
 
Spojte protiklady a milujte je.
 
Spojte meditaci a sexualitu, propojte klid a živočišnost, propojte duchovno a život.
 
Nevolte si, nevybírejte si to "správné".
 
Milujte vše co, právě nyní JE.
 
Buďte obojí a stanete se celistvými.
 
 
 
S láskou, díky, úctou k vám a hlubokým objetím.
 
Vlaďka :o)
 
 
P.S. Emoce nejsou špatné, špatnými jsou jedině tehdy, jsou-li potlačené.
www.tredoxe.blog.cz

 

—————

Zpět