POSELSTVÍ JESHUY"- Březen 2013

05.03.2013 18:02

 


Jsem Jeshua, víc známý jako Ježíš, jehož šat jsem si oblékl pro jednu zvláštní inkarnaci. Předtím jsem měl mnoho jiných jmen, stejně jako ty. Chtěl bych tobě a mnoha dalším, kdo se probouzejí, doporučit, abyste se zaměřili na jméno Jeshua. Obsahuje v sobě mnohé, co se nyní hodí do této doby. Ukazuje mou osobní cestu k mistrovství, cestu vzestupu, jak ji prožívala osobnost Jeshua, jež se později stala Ježíšem. Dnes k vám přicházím jako přítel, jako někdo, kdo vás chce podporovat na vaší cestě v této posvátné době. Podávám vám ruku, abyste mohli udělat důležité kroky. Uvažte, jdete mimořádnou cestou. Ve starých mysterijních školách v Egyptě ji naz&ya cute;vali cestou třetího oka. Nikoliv cestou pravého Horova oka, která je popisována jako mužská cesta, ani cestou levého Horova oka, která je považována za ženskou. Nyní kráčíš cestou k dokonalosti v každodenním životě. Často zdůrazňujeme, že je to ta nejtěžší cesta: v každém vyhledávat to nejlepší, volit to nejvyšší pro dobro všech, ve smyslu božském a lidském, a nenechat se rozčilovat vnějšími událostmi. I já jsem tehdy ve své inkarnaci Jeshuy zvolil tuto cestu. Chtěl jsem se učit přímo v průběhu života, i když jsem se na pár let stáhl do ústraní. Další období jsem prožil většinou jako žák východních mistrů ve velkých společenstvích. Studov al jsem lidské bytí, způsoby lidského chování, což byla dobrá příprava pro mou pozdější službu. V této době je velmi důležité zůstávat zcela ukotven ve svém nitru. Ve vnějším světě vás toho tolik rozptyluje. A věřte mi, ještě se bude i leccos hroutit. Ale musí to tak být, neboť jak by mohl nastat nový začátek?


Jsou to však lidé, kdo určují, jakou cestu si zvolí, zda totální zrušení starých dogmat nebo jemnější, spíš ženskou cestu nového uspořádání. Země se již delší dobu nachází pod ochranou nejvyšší ženské stvořitelské síly. To nové rodí tato síla ze svého srdce, což se projevuje tak, že síla srdce skutečně motivuje mnoho lidí a směřuje spíš k jemnějšímu převratu toho starého. Začnou se zvolna zavádět nové školní a vyučovací systémy, nová péče o duše vám svěřené. Ať už půjde o staré nebo mladé duše, péče a ochrana by měly být záležitostí srdce a ne se přiz působovat nějakým předpisům nebo finančním možnostem.

Jak by sis přál, aby s tebou zacházeli, kdybys dejme tomu byl teď mladý nebo později starý? Pohlédni na své dětství, co bys chtěl prožít jinak? Jak by sis přál, aby se k tobě chovali, až budeš starý? Zasej semínka novot do svého vlastního života, do svého okolí, do vztahu k přátelům i protivníkům. Jen láska, tato mohutná síla, je klíčem k jemné cestě transformace Země. Přijde čas a už se zlehka blíží, kdy lidé odloží zbraně. Prostě už spolu nebudou dál bojovat. A začne to na Blízkém východě. Stará zátěž náboženských válek se vyřeší, protože mladí lidé, zejména většina žen, už nebude chtít dál bojovat. Nevidí v tom už ž& aacute;dný smysl. Jsou to muži, kdo stále vyrábějí a rozšiřují zbraně. Proto důvěřujte své božské ženské síle, kterou má každý z vás v sobě. Stane se základním kamenem pro zlatý trůn skutečného krále, jímž jsi ty. Ty s otevřeným srdcem. A skupiny mnoha lidí, kteří kráčejí touto cestou, vytvoří království na Zemi. Skláním se před vámi a vyjadřuji vám svou úctu a lásku.


Jsem Jeshua, tvůj bratrPřijala Barbara Bessen v únoru 2013. Článek je určen k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/infobrief-12013-2/pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S."

 

—————

Zpět