POSELSTVÍ MISTRA SRI CHINMOYE K ROKU 2014

11.02.2014 18:28
 
Moji milovaní, právě jste se ocitli na prahu období, ve kterém vstupujete do realizace svých vyšších cílů, do velkého střetu svého srdce a ega.
Energie, které právě postupují Vaší kosmickou bránou, dávají velmi rychle do pohybu děje a události směřující k ještě rychlejšímu pročištění vaší osobní karmy, zároveň ale také karmy jednotlivých národů.
Buďte opatrní, neboť věřte, že na cokoliv pomyslíte, řeknete nebo uděláte, dáváte tím do pohybu energii, a zároveň prakticky souhlas, aby se to stalo. Každý den stoupá vaše tvořivá síla a schopnost vnímat rady duchovních mistrů a čistých duchovních bytostí, které svým světlem obklopují celou vaši zemi. Je čas se ztišit a ještě více poslouchat svůj vnitřní hlas. Přestaňte se bát. Je stále více duší, které se probouzejí k životu. Země se už stala místem pro ty nejsilnější duše. Ty duše, které nejsou připraveny na přechod k vyšším vibracím a budou tvrdošíjně setrvávat ve svých postojích a ve své duchovní strnulosti, budou postupně odcházet. Proto se neobávejte a vypusťte ze své mysli strach, který je vám podsouvám všemi prostředky, především mediálně a také podprahovým vnímáním. Očista planety země je v plném proudu. Kolo dějin se rychleji a rychleji otáčí a síly, které nepřejí zlatému věku lidstva, slábnou. Přestaňte upínat svůj zrak k negativním událostem kolem sebe. Je čas jít, nesmíš zůstat stát a otáčet se. Nedívej se na ty, kdo zůstali stát za tebou, ale vezmi s sebou ty, kteří dokážou jít.
Není důležité prosadit se, ale sladit a sjednotit energetickou sílu dobra. Nauč se umění odpouštět. Použij ho nejprve sám na sebe. Pak bude snadné odpustit druhým. Nepoměřuj své dny na hodiny, ani na minuty. Dej si svou vlastní časovou míru a každý den se ptej sám sebe, jestli jsi dokázal sám sobě odpustit vše, co ještě tebou není odpuštěno. Dělej to tak dlouho a tak vytrvale, až sám sebe uvidíš, jako dokonalou Boží bytost. Jako schránku Božího světla. To převzácné světlo je ukryto ve tvém srdci. Kdo dokáže rozšířit a otevřít své srdce, prosvětluje tuto zemi. Každý den přemýšlej, koho tvé srdce přijme. Prosvětluj všechny lidi okolo sebe.
Pokud je ve tvé rodině člověk, se kterým nemáš dobré vztahy, věnuj se úkolu odpuštění, dokud alespoň pomyslně neskončí ve tvé náruči, jako nejvýše milující osoba. Neprosazuj svou vlastní pravdu, protože pravda je pouhý úhel pohledu. Co je důležitější? Pravda, nebo
láska? Pravda je ve všem, ale láska je VŠE. Buď laskavý, buď vším pochopením, neboť každá lidská bytost je nucena bojovat sama se sebou. Když pomlouváš druhé, v tu chvíli jsi světu odhalil svou vlastní vnitřní slabost. Svět nyní potřebuje sílu. Neplýtvej svou silou na pomluvy a hodnocení druhých. Svět potřebuje lásku, mír, toleranci a víru. Nenajdeš- li mír ve vlastním srdci a uprostřed své rodiny, nenajdeš ho nikde na světě. Oprosti se od jakéhokoliv nelaskavého projevu. Samou přirozeností laskavosti je šířit se. Budeš-li laskavý k druhým, budou dnes laskaví k tobě a zítra k někomu jinému. Moji drazí, využijte působení očistné energie ke znovuzrození vztahů ve vaší rodině. Mír je jako zrcadlo. Je to věrný obraz vyzařování vašich vlastních vztahů, jen v širší úrovni vnímání. Jako když hodíš kámen na vodní hladinu a on vytvoří kruhy, které se šíří a tvoří stejný obraz. Nezáleží na tom, jaký má kámen tvar. Hranatý kámen vytvoří stejné kruhy na vodní hladině, jako kulatý kámen. Nehledejte ve tvoření míru nic složitého. Tvořte mír kolem sebe, házejte kamínky smíření a odpuštění na vodní hladinu vaší rodiny. Nechť se kruhy lásky a smíření šíří na všech vodních hladinách.

—————

Zpět