Poselství na křídlech Andělů - 28.1.2013

28.01.2013 21:19

 

 

 

 
 
 
Milovaní,
 
je čas bílých dní, dní kdy z nebe slétají zářivé vločky sněhu. Již dopadly na tuto zemi, aby opět vnesly čistotu k lidským obydlím a duším v nich sídlících. Jejich vláha a světlo prosakuje do země a nadcházející teplo ovzduší odnese vše nepotřebné, skrze vody sněhu tajícího.
 
 
Stejně tak i vy, snažně vás prosíme, usedněte v poklidu svých Vyšších Já a udělejte bílou čáru za vaší minulostí. Minulost je prach, neexistuje a je čas ji nechat z vašich myslí odejít. Uvolněte všechny staré a nezdravé vazby aodpusťte všem, včetně vás samých. Je čas opustit a odpustit. Skrze toto uvolnění pak můžete vstoupit do další fáze vašeho života. Pouta, jenž vás svazují s minulostí vám nedovolují jít vpřed. Bílá čára znamená, že opouštíte minulost s čistým štítem. Odhoďte tedy všechny zátěže a ukončete vše staré. Přijměte ji. Byla přesně taková, jaká být měla, je v pořádku, skrze ní se učíte. Poděkujte ji. Poděkujte a postavte se na práh nového života, jenž před vámi Světlo rozprostírá.
 
 
Odevzdejte sebe sama do rukou Božích. Pokora je v tyto dny nejdůležitějším tématem. Je uvnitř vás samých. Věřte Bohu a všemu, co se ve vašich životech děje. Není potřeba dělit události na špatné a dobré, včasné a pozdní, černé a bílé. Vystupte z tohoto dělení a veřte, že jste dokonale vedeni. Každičký váš krok, každé vaše slovo má smysl. Nemusíte všemu rozumět. Nechtějte to, není to potřeba. Odpovědi na nepochopené vždy příjdou, v ten nejsprávější okamžik. Odevzdejte se, vzdejte se životu a plujte vším, co se v něm odehrává, bez potřeby hodnotit.Přijměte sebe a druhé takové jací jsou. Všechno a všichni jsou pouze vašim zrcadlem. Buďte pozorovateli a milujte vše bezdpodmínečně. Nic není špatně, vše je naprosto dokonalé. Uvažujte o tom prosím.
 
 
Napojte se na vůli Boží. Požádejte nás, Anděly, abychom vnesli více Světla do vašich těl. A vždy jen buďte spojeni se slovy: "Ne má, ale Tvá vůle Bože se staň."
Je nyní ten správný čas dozrát, dozrát do stavu svobody. Osvoboďte sami sebe od starých programů, tím, že je obejmete a s Láskou je odevzdáte do našich Andělských náručí. Je skutečně velkou radostí proměňovat tyto energie ve Světlo. Poté jen v tichosti proneste: "Já jsem Božsky svobodná/ý". A vnímejte následný pocit uvolnění, pocit lehkosti ve vás a okolo vás. Z lásky k sobě samým nechejte ze svých životů odejít vše nepotřebné. Stará přesvědčení, staré programy, iluze, obavy a předsudky. Jste svobodnou a nezávislou bytostí. Pusťte to! Archanděl Uriel s Láskou svého zlato-žlutého paprsku rád sestoupí do dosahu vašeho aurického těla a pomůže vám osvobodit se od pout, jenž vás tíží.
 
 
Pamatujte, že sebelítost nad vlastním životem není na místě. Vše, co žijete, jste si do posledního kousíčku stvořili sami. Nezlobte se na nikoho, ale ani na sebe. Zloby také není zapotřebí. Zlost a sebelítost pak ve svém zpětném nárazu stvoří opět stejné energie.
Spaste vše, co k vám přichází láskou. Jakmile přijde do dosahu vašeho vědomí jakákoliv negativně nabitá událost, nebraňte se ji, nevytvářejte odpor a jen ji s pokorou přijměte. Bez hodnocení, zlosti a sebelítosti. Jen ji pozorujte a poděkujte, přijměte informace, jenž vám přinesla a na jejich základě učiňte změny.
V této chvíli nechte sebou projít myšlenku: "Přijímám a miluji změny ve svém životě a žití." Vykročte kupředu, tam kde cítíte, že se vám nechce, ale vaše duše vám stále s láskou a trpělivě našeptává, aby jste tento krok vpřed učinili. Uvolněte se a vejděte do nových začátků. Změňte myšlenky a přístupy. Překročte svá omezení a začněte si se svým životem hrát. Vpusťe do svého života světelnou energii, která klepe na dveře vašeho vědomí. Spojte se s Láskou v sobě a nebojte se učinit potřebné kroky. Nebojte se žít.
 
 
Vaše duše zde přišla zakoušet, přišla se učit, přišla žít a radovat se. Ona je tím, kdo vás vede. Vejděte do svého posvátného středu a ptejte se jí. Pozvěte ji do svého každodenního bytí a požádejte ji o vedení. Následně pak věnujte pozornost vašim myšlenkám a vše nápadům a cítíte-li radost a povznesení, jste na správné cestě. Nepodceňujte vracející se nápady a myšlenky a učiňte všechny potřebné kroky ke změně. Vaše prosby jsou vždy vyslyšeny. Přinášíme vám velké množství odpovědí, ale vaše mysl je odmítá přijmout. Buďte proto, prosím, pozorní a přijměte je.
 
Přinášíme k vašim srdcím pomocná slova - afirmace, které můžete pronášet mnohokráte za den. Vnesou vibrace víry, světla, hojnosti a svobody do vašich životů.
 
 
JÁ LEHCE PŘEKRAČUJI VLASTNÍ HRANICE.
JÁ SI DÁVÁM SVOBODU.
DÁVÁM SI PŘEDNOST.
 
 
Budou-li tato slova pronesena před usnutím, budou jejich pozitivní vibrace ve vašem energetickém poli po celu noc a jejich Světlo prostoupí k vám mocněji. Vnášejte je do svého nového dne také ihned po probuzení a sami brzy poznáte, že se cítíte radostnější a klidnější.
 
 
Milovaní, Láska je všude okolo vás, naučte se ji vidět. Přepólujte své vnímaní a změňte program. Nehledejte chyby, ale viďte vše, co okolo vás je jako lásky-hodné. Buďte Světlem a plujte s lehkostí a bez námahy na vlnách života.
 
 
Láska vás ochraňuje a obklopuje svým nekonečným Světlem.
Přijměte ji a šiřte v každém okamžiku svého života dále.
 
 
Jen tak může růst, jen tak se může dle Vesmírného zákona opět vrátit k vám zpět.
 
 
Jsme s vámi, jsme Jedno, jsme všichni čistým Světlem a tak to je.
 
 
S láskou a vírou do písmenek přepsala
 
 
Vlaďka Rafeyllea
www.tredoxe.blog.cz

—————

Zpět