Poselství přijaté M.L. v roce 2003

16.11.2012 22:54

 

image

JAK OTEVŘÍT SRDCE?

Nejčastější otázka po „co bude?“, je v současných dnech „JAK OTEVŘÍT A VYČISTIT SRDCE?“
ZBAVME SE STRACHU.
Ale jak? Je tolik doporučovaných technik. Mnozí z nás je vyzkoušeli a stále přetrvávají obavy, zda VZESTUP zvládneme.
Je tolik učitelů a názorů....různých informací....
Jako je srdcí.
A jsme u podstaty celé situace. Je to o našich SRDCÍCH A O NAŠÍ VÍŘE....
To tak nějak už všichni chápeme, ale......
Podělím se s vámi o poselství přijaté přítelkyní M.L. o Velikonocích 2 003

Pán: „ Ptáte se začasté: „ Kdo vlastně k nám promlouvá skrze naše srdce?
Otec – Bůh, nebo Ježíš Kristus ?
JÁ a OTEC JEDNO JSME. ČLOVĚČENSTVÍ JSEM VZAL NA SVÁ RAMENA V PLNÉ MÍŘE.
MÉ BOŽSTVÍ JE V MÉM OTCI. PŘIŠEL JSEM ČLOVĚKU UKÁZAT KDO JE. 
PŘIŠEL JSEM ŘÍCI, ŽE JSTE MÍ BRATŘI, MÉ SESTRY, ŽE JSME SYNOVÉ A DCERY TÉHOŽ STVOŘITELE. PŘIŠEL JSEM OTEVŘÍT VAŠE DUCHOVNÍ I TĚLESNÉ OČI. ABY ČISTÝ DUCH, DUCH, KTERÝ JE PRAVICÍ OTCOVOU MOHL ZÁŘIT VAŠÍM HMOTNÝM TĚLEM, ABY I VAŠE TĚLO VSTALO Z MRTVÝCH.
DUCH LÁSKY PROSTOUPÍ HMOTU A BUDOU JEDNO V OTCI.
SÍLA SVĚTLA ROSTE. NEBOJTE SE! NA ROZBOUŘENÉM OCEÁNU JSEM S VÁMI NA LODI A KDE JSEM JÁ – NENÍ SMRT.
JDU S VÁMI HMOTOU SVĚTA. JDU S VÁMI PO CESTĚ, STEJNOU CESTOU JAKO VY. JSEM VE VAŠEM SRDCI, NEBOŤ MŮJ DUCH JE K R I S T U S.
AŽ DONESU S VÁMI KŘÍŽ HMOTY KE VZKŘÍŠENÍ, POZNÁTE MĚ. VSTANU S VÁMI Z MRTVÝCH VE VÁS SAMÝCH A SPOJÍM SE SE SVÝM BOŽSTVÍM A VŠECHNY VÁS VEZMU S SEBOU.
NEČEKEJTE ČLOVĚKA – UČITELE !
UČITELE MÁTE HLUBOKO VE SVÝCH SRDCÍCH, KE KAŽDÉMU PROMLOUVÁM, KAŽDÉHO VYUČUJI. JEN VAŠE SRDCE MĚ ZATÍM JEŠTĚ NESLYŠÍ. PROTO JSEM VÁM DAL TY, KTEŘÍ MĚ SLYŠÍ, ABY PROBUDILI MOU LÁSKOU UČITELE VE VÁS SAMÝCH. ZTIŠTE SE A NASLOUCHEJTE. MÁ PRAVDA JE TAM, KDE MÉ SVĚTLO SVÍTÍ JAKO SLUNCE NA NEBI. KDE JSOU MRAKY A MRÁČKY, JE MÉ SVĚTLO ZASTŘENO. PROTO ČISTĚTE SVÁ SRDCE. ZATÍM JEŠTĚ NEJSTE V PLNÉ JEDNOTĚ SE MNOU, I KDYŽ JSTE VELMI BLÍZKO. MLUVÍM K VÁM, ABYSTE ROZUMĚLI. PROTO JSOU VAŠI BRATŘI A SESTRY VAŠIMI PROSTŘEDNÍKY.
AŽ BUDETE JEDNÍM, NEBUDETE PROSTŘEDNÍKY, ANI UČITELE POTŘEBOVAT.
NAUČTE SE NASLOUCHAT MI – SVÉMU JEDINÉMU UČITELI – BOŽSTVÍ VE SVÉM SRDCI.
UČTE SE MILOVAT, JAKO MILUJI JÁ.
„HLEDEJTE NEJPRVE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ, VŠE OSTATNÍ VÁM BUDE PŘIDÁNO.“
AŽ NALEZNETE TOTO KRÁLOVSTVÍ. UŽ NEBUDETE NIC VÍC POTŘEBOVAT, PO NIČEM JINÉM TOUŽIT.
KDO MILUJE, BLÍŽÍ SE KE MNĚ A MÁ PRAVDA V NĚM SE SAMA OTEVÍRÁ. PLNOU PRAVDU POZNÁTE, AŽ VSTOUPÍTE SVÝM SRDCEM DO SRDCE MÉHO – OTEVŘE SE BRÁNA A SLUNCE PRAVDY A VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY ZALIJE VAŠE SRDCE .
NEHLEDEJTE UČITELE MEZI LIDMI- CO VÁM PLATNO, KDYŽ SLYŠÍTE ZPROSTŘEDKOVANÁ SLOVA, KDYŽ VAŠE SRDCE JE N E C Í TÍ ?
PROSTE O OTEVŘENÍ SRDCE, ABYSTE NESLYŠELI JEN SLOVA, ALE Ž I L I 
MOU PRAVDU A LÁSKU. AMEN“Naše ego není připravené na přijetí BOŽSTVÍ, ale BOŽÍ JISKRA V NAŠEM SRDCI ANO.
O tom je druhý příchod KRISTA.
Co bude?
Malý, ustrašený človíček nemůže být nikdy dost připravený na to, co přijde, ale BŮH v něm připravený je a čeká,až mu dáme souhlas a důvěru, máme přeci svobodnou vůli a tu teď můžeme vložit zpět do rukou Toho, který nám ji s Láskou dal pro experiment – hmota 3D –dualita.
Naše cesta temnotou končí, kdo se rozhodl pro tuto možnost.

„Z JEDNOHO BODU VŠE VYŠLO A NE UŽ DO STEJNÉHO BODU SE NAVRÁTÍ. V JEDNOTĚ LÁSKY VSTOUPÍ DO NEKONEČNÉ TVORBY SVĚTLA, NEVEZMU NIKOMU JEHO INDIVIDUALITU. VAŠE JÁ VŠAK ZBAVÍM EGA. EGO SE PROMĚNÍ VE VŠELÁSKU A VŠE – EXISTENCI. BUDETE ZÁROVEŇ SEBOU A VŠÍM. ŽÁDNÁ HRANICE NEBUDE OMEZOVAT BOŽSTVÍ VE VÁS I VŠEM, CO VEJDE DO KRÁLOVSTVÍ. V LÁSCE OTCOVĚ I MATČINĚ BUDE ZÁŘIT RADOST A ŠTĚSTÍ VŠECH SYNŮ A DCER V JEDNOSTI LÁSKY.“

Osobní prožítek:Už čtyřikrát jsem intenzivně prožila stejný zážitek....
Zážitek,který je zcela prostý strachu. Kdyby všichni věděli, jak je to nádherné, nikdo by se nebál a VŠICHNI by se modlili, aby už to tady bylo. Nejdůležitější postřeh je, že každý bude při "vzestupu" přesně vědět, co má dělat, je tolik LÁSKY přítomno, jako v mateřském lůně, v teple a pohodlí, ochraně a kráse přítomného okamžiku. Duše cítí blaženost, i když je ve Tmě, vnímá nekonečnou lásku a bezpečí.......je to jakoby jen okamžik...a pak....přijde rozbřesk...,, A Z TEMNOTY VZEJDE VELIKÉ SVĚTLO!" Je to obraz Ježíšových 3 dnů v hrobě a vzkříšení...Jeho druhý příchod VE SLÁVĚ.....vítej mezi námi SVĚTLO SRDCE, SVĚTLO SVĚTA, SVĚTLO ŽIVOTA,LÁSKO MILOVANÁ, TOUŽEBNĚ OČEKÁVANÁ NÁMI VŠEMI !!

S Láskou Drahomila Č.

—————

Zpět