Poselství pro tyto dny přijaté D.Č.

28.02.2013 15:25

 

 

 

 

Hodně lidiček se teď nalézá v největší zkoušce života - mezi dvěma světy, mezi Jednotou a dualitou, je to hra buď a nebo.....hodně lidí to tak v poslední době prožívá...

Bylo mi prostřednictvím vhledů ukázáno, že opravdu vše, veškeré naše konání je monitorováno a to nejen dobrými silami, včetně masových manipulací a podprahového ovládání jak jednotlivců, tak stále ještě i kolektivního vědomí......Dnes jsem velmi podrobně, pocitově i prostřednictvím Kristova vědomí vnímala, že vše jsou zkoušky, že naše každodenní chování, okamžité rozhodování, každý skutek i myšlenka, jsou jasnými ukazateli, zda je člověk pevně ukotven v Srdci, či ne...
Proto je tak důležité naprosté odpuštění, na všech úrovních, ve všech situacích, pro všechny zúčastněné...protože jedině plným a vědomým odpuštěním se definitivně posouváme vědomě a nezvratně do Nové Země, do Boží Přítomnosti...Plně probuzená bytost, která beze zbytku odpustila a bylo jí odpuštěno, která pochopila, prožila a jednoznačně zvolila LÁSKU se stává neotřesitelným sloupem mezi nebem a Zemí.
Tím, že si každým skutkem i myšlenkou neustále připomínáme, že jsme boží bytosti Lásky, i v těch nejtěžších chvílích, zejména v těch nejtěžších chvílích...to je ten bod zlomu, když stejnou situaci, kterou jsme většinu života řešili zlostí, vzdorem, bojem, lítostí, urážkami, posuzováním apod., tak pokud stejné a podobné situace řešíme vědomě jinak - skrze Srdce, zcela zásadně měníme poměr sil. Pokud začneme vědomě  proměňovat stejné životní situace světlem a láskou Božské Jiskry, pochopili jsme a jsme "vykoupeni". ZVÍTĚZÍ DUCH, PRAVDA A LÁSKA, NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ.....protože vše skrze Božství v nás integrujeme - proměníme do LÁSKY. DO VĚDOMÉHO BYTÍ. A toto nové chování a láskyplnější postoje, každý z nás světlonošů vyzařujeme a otiskujeme do nové, Kristovské planetární mřížky a tím tvoříme Novou Zemi, čím více z nás toto plně pochopí a každým okamžikem to vědomě začne žít, tím rychleji se jako celek povzneseme nad dualitu...za hranice 3D reality. Tak skrze Kristovo vědomí, jako rovnocenní spolutvůrci změníme realitu všedních dnů :-) Je to úžasný projekt, kterému stojí v cestě pouze lidský rozum. Srdce už dávno ví a cítí, co je pro nás všechny mnohem prospěšnější. Proto všechna poselství doporučují "BUĎTE V SRDCI"....ONO VÍ ! ONO JE KLÍČ! Čím víc nás přibývá, tím blíž jsme vytouženému domovu. Jako jdou ve vlnách velmi silné, světelné energie, stále ještě je střídají i ty těžké, destruktivní a chaotické, které se snaží dílo LÁSKY rozvrátit, aby neztratily moc a vládu nad světem. Nikdy nikdo ze zasvěcených neřekl, že přechod bude pro  všechny lehký. Ale kdo opravdu touží změnit způsob života a chce začít především sám  u sebe, má pomoc od Boha ze všech stran. Teď už je to jen a jen o pravdivosti a odhodlanosti našich srdcí. Hodně lidí se ještě nechá rozladit, zviklat, je to o velkém odhodlání a především o velkých SRDCÍCH naplněných bezpodmínečnou Láskou. Je to o přijetí Kristovského Vědomí , o souhlasu, o naprosté absenci strachu, o veliké víře a nejlépe jistotě. Uprostřed masového šílenství , často v bolesti, se rodí cosi nádherného, čistého a pravdivého, s trvalými hodnotami, které se nerozpadnou v prach. Které přetrvají na věky, protože jsou samotné JSOUCNO. Projdeme všichni ohněm a budeme přetaveni na nejryzejší zlato. Bez příměsí, které by ryzost snižovaly a oslabovaly. JSME LÁSKA, JSME BŮH V NEJKRÁSNĚJŠÍ PODOBĚ...
 

—————

Zpět