POSELSTVÍ PRŮVODCŮ

11.05.2014 13:24
 
 
 
Poselství průvodců

Grál je esence moudrosti, světla a lásky. Je potřeba naplnit tento kalich právě touto esencí a až bude naplněn (znovuobjeven) a přijde čas, tak bude nesen jako vzácný dar bytostem Země.

Já jsem nekonečné Světlo v Jednotě, jsem čistá nepopsaná deska, jsem ryzí krása a čistota.
Zrody na planetě Zemi jsou procházkou časoprostorem, je to poznání a poznávání žití skrze sebe. Toť vše.
Není třeba se ztotožňovat s jednotlivými příběhy. Příběhy prožitých životů jsou knihami v knihovně věků.
Můžeme přečíst, prožít, pochopit, vzít si ponaučení.
Ale neztotožňovat se s hrdinou, neboť jen tak se tvoří karma.
Jen se dívej a pozoruj - to je celé, co je potřeba.
Jakmile toto je pochopeno, pak karma přestává existovat, nejsou strachy, není nic, co by nás omezovalo - zůstává ryzí čistota, která je věčná a mimo všechna omezení.
Strach je jen stín na Světle. Je to stín minulé zkušenosti.
Když se uvědomíš jen sám v sobě, v hloubi svého Já, tak objevíš pouze Světlo,
čistou nepopsanou desku,
stíny v tu chvíli mizí a Světlo tě osvítí
 
 
www.duhovenebe.blog.cz

—————

Zpět