POSELSTVÍ Z PLEJÁD

03.04.2014 20:48

Drazí přátelé,
Jsme posly Světla a přicházíme k vám ze světa Jednoty.Naše energie se opět společně setkávají. Ale nejdříve je vhodné se představit, drazí....
Jsme společenství vyšších bytostí ze souhvězdí Plejád = Hvězda Maia.
Naše drahá sestra Pleja, vám už předala některá naše sdělení a tak premiéru s vámi máme již za sebou. Ve spojení tedy nejsme poprvé. Naše předešlá sdělení, byla jen o tom podstatném, s čím jsme vás chtěli informovat. V tomto čase se tentokrát rozpovídáme rozsáhleji,dáváme svým slovům větší rozměr a také i hloubku. Naše energie laskají a dodávají potřebnou duchovní sílu.
A tak se pohodlně usaďte a s láskou a klidem vyslechněte naše poselství. Slova v něm obsažená si nesou plejádské světelné energie.

Drazí, jak moc cítíme vaše milující otevřená srdce, a také cítíme, jak k vám promlouvá vaše Duše, která vám stále více hlasitěji napovídá.
Mnozí z vás slyšíte její volání ale někteří, k ní zůstávate stále hluší.
Můžete to vždy ještě napravit a energie sladit na potřebnou úroveň. Když budete pozornými žáky, moudrosti Světla si k sobě přitáhnete svým vnitřním magnetem. Síla vašeho Ducha je magnet.
Víme, jak moc si přejete být už Jednotou a konečně se setkat s námi.
Vězte, kdyby to záleželo pouze na nás, dávno bychom vás už láskyplně objali a přívitali s radostí nám vlastní.
Uskuteční se to, až příjde ten vhodný okamžik a vše již bude utvořeno,tak jak má být dle projektu Nejvyššího Stvořitele, sami to pak poznáte.
Tu dostatečnou intenzitu světelné energie pocítíte svým srdcem.

Přátelé, a teď přejdeme k otázce Transformace a Vzestupu planety Země.
Pokud máte pocit, že vše kolem tohoto dění je v nedohlednu, nevěříte v úspěšnost Vzestupu a ztrácíte se v těchto energiích,tak je to skutečně jen váš pocit, kterému jste dali prostor aby se v něm usídlil a nahlodával vás.
Svatou trpělivostí se obklopte neboť transformační proces tohoto druhu nemá ve Vesmíru obdoby a je to i běh na dlouhou trať. Změny jsou postupné a v takovém tempu,aby cestu zvládli i ti, co se přišli učit na Zemi aby postoupili o stupínek výše.
Nepocházíte všichni ze stejných rovin bytí a tak ani nemůžete disponovat dostatečnými schopnostmi a nástroji k tomu.
Proto taky Vzestup Země probíhá pozvolna, v rytmu vašich navýšených vědomí a s velkým úsilím všech nositelů Světla, jak ve vaši sféře pozemské, tak i z těch našich sfér nejvyšších.
Jenže zásadní jste vy, a tu nejpodstanější práci "na vás samých " nikdo z nás, za vás neudělá.

Je potřebné, aby jste se sami osvobodili od svazujících pout iluzí a energií neladících s vaší Duší. Chce to od vás spoustu odvahy, ale nezapomínejte, že jste vzešli z té nejsilnější energie ve Vesmíru. Božské Lásky a Dobra. Jste tedy jen láskou a dobrem, a máte i dostatek sil vše zvládnou. A když začnete chybovat,držet nesprávných energií, prostě zlobit jako neposedné děti, Vesmír vám nastaví zrcadlo a na scénu vyšle potřebné energie, které vás mají naučit aby jste pochopili a dále už nezlobili. Když zlobí vaše dítě, co uděláte? Jako milující rodič se snažíte svému potomkovi domluvit a upozornit na případná nebezpečí, co je nesprávné a co mu ubližuje. Děláte to pro jeho dobro, pro jeho správný vývoj. Vesmír(Bůh) je takovým vašim milujícím rodičem, také vás vede k tomu správnému vývoji a dělá to jen pro vaše dobro
A tak, ve všech sděleních z Jednoty je vám stále připomínáno, že jen víra v Dobro vás přehodí na tu správnou kolej.

Máte být moudrými a ne chytří,máte k druhým přistupovat s velkým pochopením a nikoliv upřednostňovat své ego, máte se sdružovat a ne rozdělovat, máte se navzájem podporovat a ne mít mezi sebou sváry, máte rozsévat skutečnou lásku a nikoliv o ní jen mluvit. Mnoho, mnoho pokušení všude na vás číhá a je lehké tomu oddolat? My říkáme,že ano, ale za podmínek vhodně utvořených aby vaše energie zůstávaly v souladu s duchovnímy zákony. Pokud se veškerá naše poselství dostanou až k vám, jistě nebudete mít problém dostat se k učení duchovních Mistrů a ty pravé poznáte, podle jejich moudrosti a hlubokých pravd. A máte vskutku z čeho vybírat.

Nemáme v úmyslu vám kázat,co máte či nemáte udělat, nechceme aby to od nás vyznívalo že, to "musíte" učinit. Ukazujeme vám pouze směr, který vede k Jednotě kde se nacházíme my Plejáďané.Víme,jak moc toužíte po setkání s námi, světelnými bytostmi, ano záměrně říkáme, že "toužíte" protože vy se rádi oddáváte touhám, snům, ale těmito energiemi nic neutvoříte, tyto energie vás budou vždy tlačit do stavu snění, touhy a ne tam kde máte skutečně být. Použijte k tomu ty správné energie, kterými utvoříte reality Jednoty. Nesněte o tom jen, ale skutečně to tvořte.

Vy, nositelé Světla k tomu máte potřebné schopnosti, ať jste kdekoliv, a jste tam kde máte být. Sami jste si to tak,do vašeho života vybrali, víte to a mnozí si již uvědomujete kým skutečně jste. Cítíte to v sobě, neboť je ve vás vnesen silný energetický otisk vašeho původního domova. Jenže na Zemi platí jiná pravidla, které vás omezují a těžko si pak vzpomínáte na váš původ. Nemá smysl po tom pátrat, neboť nikdo jiný vám k tomu nemůže nic sdělit než-li vaše Duše. A tak ač jste boháčem či chudý majetkem, invalidou anebo známou osobností, máte rozličné životy a většina z vás má za sebou velmi pohnuté osudy, s nelehkými životními zkušenostmi a nezlomily vás. Právě naopak, vaše vědomí to spíše posílilo. Teď použijeme vaše rčení "I to zlé je vždy pro něco dobré"
A jak je možné, že vás ten pohnutý osud nezatlačil do kouta? 
Nezatlačil, protože jste těmi silnými, co dokážou statečně čelit všem životním zkouškám, síla vašeho Ducha nedovolí nepovoleným energiím, aby vás zlomily. Tak moc jste silní a jedineční, z vašich úspěšných postupů pokaždé cítíme obrovskou radost a tleskáme vám. Stálo by zato v ten okamžik s námi být, jak hodně to u nás radostně zaburácí, tak moc vám fandíme a milujeme vás. Nejsme jiní než-li vy,radujeme se, milujeme, vzděláváme, pracujeme s tím co je nám blízké, prostě žijeme si svými životy, ale jen ten náš svět je jiný, jednotný a v samé lásce. A takový svět čeká i vás, nový, krásnější, v míru a harmonii. Přišli jste si ho utvořit, jste takovými novodobými Tvůrci, jste součástí jedinečného experimentu a rozhodli jste se, že se na tom budete podílet.
A jak zní jedno další vaše známé rčení, "Bez práce nejsou koláče"
A tak si svůj svět vizualizujte jako koláč, který si chcete podle sebe udělat - utvořit, abyste si pak mohli s úlevou oddychnout po skvěle vykonané práci. Věříme, že to dokážete a pořád, pořád... vám "držíme světelné palce." Usmíváme se, neboť jsme teď použili opět z vašich rčení, jen jsme do něho vmísili Světlo. Silné energie Světla jsou v celém tomto našem předávaném poselství.

A takto to je, naši drazí pozemští přátelé. Nám přísluší sdělovat jen to, co je pro váš růst potřebné. Neočekávejte od nás "očekávané", my sdílíme spolu s vámi, co je právě Teď, v přítomnosti energií Lásky a Dobra. V těchto koupajících se energiích Světla není nic omezujícího a svazujícího, protože jenom v lásce sebe samých vždy naleznete svobodu. Nádherné, Boží lásky, bez podmínek a bez svazujícího ega. My všichni ze světelných dimenzí, si své svobody ceníme a proto s vámi tak moc soucítíme, podporujeme a pomáháme jak jen můžeme, pokud je nám dovoleno do vašich energií vstoupit. Ctíme a dodržujeme galaktické zákony, jsou pevným řádem Vesmíru. A když už vstoupíme, tak telepatickým kontaktem s vámi anebo jinou energií, která má za úkol Zemi chránit, energeticky pročisťovat.
Spolu s jinými světelnými druhy z hvězdných systémů, Síria, Arkturu, Lyry, Andromédy... jsme utvořili mnoho různých piktogramů a zakódovaných vzkazů ve vašich obilných lánech. Utváříme to energiemi pomocí zvukové frekvence. Spolupracujeme takto všichni mezi sebou a Galaktická Federace Světla v čele s velitelem Ashtarem má tu nejhlavnější misi a svými flotilami nepřetržitě chrání vaši krásnou planetu Zemi. A říkáme vám, že je vskutku co hlídat. Vaši mocnáři jsou tak šílení, že kdyby Země nebyla pod Ashtarovou ochranou, vaše civilizace by tu už dávno nebyla. Tak moc jste pro Vesmír zásadní. Proto nikdy nezasahujeme do dění vašeho světa, tím bychom ovlivňovali váš lidský vývoj. Vaše i naše mise jsou důležité a pomalu celý Vesmír "je na nohou" aby byl nápomocen při vašem Vzestupu společně s planetou Zemí, stali jste se svobodnými bytostmi a Země mohla zazářit mezi Hvězdami. To vše je zahrnuto do Transformace a je součástí velkolepého Stvořitelova plánu. Věříme v úspěšnost, věříme ve vás přátelé.
V tomto čase jsme vám přinesli hodně velké povídání a tak mnohokrát děkujeme za vaši milou pozornost a těšíme se na další setkání s vámi.

Milujeme vás.. 

S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia 

Poselství z Plejád - přijala Pleja Světlo Krystal 
dne 27.3. 2014 
Tento channeling je možné dál šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristalZobrazit více

 
 

—————

Zpět