POSVÁTNÁ CHVÍLE

13.12.2012 11:03

 

 

 
 
V posvátnou chvíli posvátná slova říkám
V posvátnou chvíli posvátnou moudrost otvírám
V posvátnou chvíli posvátná srdce rozevírám
Z hlubin věků zdroj posvátný se otevírá
Z hlubin věku hlas posvátný se rozeznívá
Z hlubin věků pramen pravý se světlem rozlévá
Tak povstaňte bojovníci praví
Tak povstaňte služebníci světla a pravdy
Tak povstaňte poslové lásky a strážci moudrosti věků
Nový věk a zlaté časy nastávají
Nový věk a dávná proroctví se otevírají
Nový věk a moudrost dávných věků zemi a vesmír zaplavují.
V posvátnou chvíli svatou pravdu vám předám
Posvátnou chvíli svatou láskou vás zaplavím
V posvátnou chvíli svatým světlem vás zahalím
V posvátnou chvíli vás na cestu vlastní připravím
Posvátné posly s poselstvím k Vám posílám
Posvátné listiny Vám otvírám
Posvátná místa Vám ukážu
A posvátným světlem vše zahalím
A pravdu otevřu!
Tak v posvátnou chvíli se zastavte
A jemu posvátná srdce nastavte,
prameny vody posvátné,
paprsky ohně posvátné
Listiny pravdy posvátné
To vše Vás požehná a zžehne neznámé.
Tak v tuto chvíli matka svatá
Tak v tuto chvíli otec svatý
Tak v tuto chvíli jednota posvátná
Protne temnotu
A nový věk teď v posvátnosti
nastává!
Je čas velkých znamení
Je čas nových učení
Je čas duše otevřít
Je čas srdce projasnit
Je čas spojit se s neznámým
Je čas projít POSVÁTNÝM!
Jen čisté srdce cestu otevírá
Jen čistý úmysl k pravdě se dívá.
Jen čistá láska lásku rodí
Jen čistá mysl tě z temnoty vysvobodí
Jen čisté cesty, čisté srdce, čistá slova a čisté ruce,
Jen to v pravý čas
Brány otevře a klíčem v srdci domů se duše probuzeného dostane.
Jen čistotou, pravdou, vírou a nadějí pak brány se rozevřou
A nastane čas
POSVÁTNÝCH SPOJENÍ!
 
Védská moudrost.
S láskou , v lásce , pro lásku zapsala Ivana Batová
 
 
Přejeme Vám požehnaný den 12.12. 2012,
ale také dny následující,
nechť jen láska, světlo, dobro, radost, pokora, úcta a vděčnost
vládne v každém dni vašeho života.
Život je dar a je poctou ho tady teď i stále naplno žít, prožívat, radovat se.
Nic nekončí, jen vše nové začíná,
v každém okamžiku našeho života,
v každém momentě rozhodnutí něco změnit,
a to hlavně u sebe, o nic víc ani míň tady nejde,
život plyne dál, jaký bude, je jen na každém z nás co si připraví.
 
 
Přejeme Vám ze srdce jen to nejlepší
Ivana Batova
za OS Dajka Sýkorová
 
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

—————

Zpět