Povahy žen podle dne v datu narození

30.11.2013 11:32
Povahy žen podle dne v datu narození
 
 
1 - NEZÁVISLOST
Žena narozená první den v měsíci je nezávislá a schopná hluboké lásky . Je vnímavá, čestná a přímá . Má tvůrčí dar myšlení, schopnost prosadit své cíle a vůdčí sílu s jasným pohledem do budoucna . Je sebevědomá , ctižádostivá , dynamická a vynalézavá . Spoléhá se na sebe . Nedostatky : zahleděnost do sebe , žárlivost, panovačnost , neústupnost . Prosazuje si své " ego " , nesnáší kritiku . V honbě za sebe - uplatněním přehlíží druhých. V partnerském vztahu je tvrdohlavá . Při neúspěchu propadá smutku a pesimismu .
 
2 - družnost
Numerology - 01
Je ohleduplná , empatická , oddaná a citově založená . Pracuje pro druhé a je rodinně založena . Je to romantička s uměleckými sklony . Má jemnou povahu, řídí se intuicí . Rada dává i dostává . Vážně rozhodnutí dělá až po důkladném promyšlení . Nedostatky : Přecitlivělost , zranitelnost, sklony obviňovat druhé , citová manipulace či závislost na nich , hlavně od partnera . Chybí jí odvaha, ctižádost a rozhodnost .
 
3 - kamarádství
Tato žena je společenská , kamarádská a činorodá . Má plno nápadů. V milostném vztahu chce být nezávislá. Je smělá , aktivní a iniciativní . Zbožňuje úspěch. Má dobrý vkus . Umí dělat najednou více činností . Nedostatky : Povrchnost , výstřednost , přílišná ctižádostivost ,
žárlivost, výbušnost . Když je nervózní, vyčítá, kritizuje a působí na city druhého. Má diktátorské sklony .
 
4 - VYROVNANOST
Je praktická , vyrovnaná , rozhodná a konzervativní. Má vynikající organizační schopnosti . V partnerském vztahu je srdečná , štědrá a věrná . Tvrdě pracuje, aby dosáhla jistotu. Potřebuje vášnivého , stálého a tolerantního partnera . Nedostatky : útočnost , hrubost , sobeckost , sklon všechno kritizovat . Měla by si dát pozor na melancholické nálady .
 
5 - Vnímavost
Je vnímavá, otevřená , odvážná a energická . Má ráda pokrok , nesnáší omezování , změny jejího nedělají problém. Má pozitivní vliv na lidi, umí s nimi komunikovat . Je srdečná , veselá a pohotová . Dokáže riskovat . Potrpí si na úspěch a ocenění . Nedostatky : Neurotickosť , náladovost , nedotknutelnost a konfliktnost . Lže a podvádí . Vnucuje své názory druhým. Snadno podléhá stresu . Je nestálá a ve vztahu potřebuje svobodu.
 
6 - HARMONIE
Potřebuje lásku a teplo domova. Hledá partnera na celý život . Je laskavá , citlivá a ohleduplná . Miluje rodinu a lidi ak životu potřebuje harmonický partnerský vztah. Umí si najít čas na sebe i na druhých. Je spravedlivá , vnímavá, romantická a oddaná . Důležitá je pro ni práce v týmu a je to domácký typ . Nedostatky : Lenost , pomstychtivost . Při nedostatku pochopení a lásky se u ní projeví sklony k závislosti na alkoholu a drog.
 
7 - ZKUŠENOST
Má dar poslouchat svůj vnitřní hlas a má léčitelské schopnosti. Je to citlivá, vstřícná a vnímavá osoba . Věří hlavně sama sobě . Často se ocitá tváří v tvář výzvám, které jsou hybnou silou osobního růstu . Dokáže dobře analyzovat vzniklé situace . Je dobrosrdečná . Nedostatky : úzkostlivost , naivita ve vztazích - často vnímá partnera nerealisticky . Má sklon k závislosti na alkoholu a drog. Neodpouští a mívá trýznivé pocity .
 
8 - ROVNOVÁHA
Tato osoba má spoustu energie a vůdcovské sklony . Je inteligentní, bystrá, podnikavá , odhodlaná a pracovitá . Důležitou roli u ní hrají peníze , úspěch a postavení.
Nedostatky : Neústupnost , nenasytnost , zneužívání postavení. Rada kritizuje a lže . Chce získat výhody na úkor jiných . Je netolerantní , agresivní, panovačná a tvrdohlavá . Osmička je karmické číslo - co dělá druhým, vrátí se jí vícenásobně .
 
9 - uvážlivost
Žena narozená devátý den v měsíci je velmi citlivá a spolehlivá . pravdu
řekne až po důkladném uvážení . Chce být zachránkyní . Je přátelská a vážná. Hledá hlubší smysl života . Je ctižádostivá , tvůrčí , upřímná , nezávislá a současně odpovědná . Dokáže čelit těžkým situacím . Vychutnává si pocty a slávu . Má vynikající organizační schopnosti . Nedostatky : nesnesitelnost a nedotknutelnost . Dá se snadno vyprovokovat . Je impulzivní, agresivní, někdy až krutá . Měla by si dát pozor na vnitřní neklid a drogy . Chyby hledá v druhých.
 
10 - SÍLA
Tato osoba je emocionálně silná , nezávislá a sebevědomá . Hlídá si soukromí . Úspěchy dosahuje tvrdou prací , má vůdcovské sklony . Dokáže prosadit své cíle a zájmy . Nedostatky : Těžko jí rozumět . Bývá závislá od druhých lidí. Je nadřazená , neústupná , což způsobuje napětí ve vztazích.
 
11 - CITLIVOST
Je citlivá, intuitivní a charismatická . Má revoluční myšlení a autoritativní chování . Také je známá jako perfekcionistka . Nedostatky : Hněv a výbuchy emocí, tvrdohlavost , sobeckost , snaha manipulovat s druhými .
 
12 - VŠESTRANNOST
Tato osoba je činorodá a myšlenkově velmi bystrá, všestranná a profesionální schopná. Má smysl pro rodinu . Je otevřená, přátelská a společenská , cílevědomá a tvůrčí . Nedostatky : Rozhoduje se chaoticky , na poslední chvíli . Pociťuje stavy úzkosti a napětí . Žárlí a je majetnická . Pozor na hněv, pomstu a prudké emoce . Chyby hledá na druhých.
 
13 - ZRANITELNOST
Samostatná, ctižádostivá , věrná , otevřená a oddaná - takto lze charakterizovat ženu narozenou třináctého . Tvrdě pracuje na získání materiální jistoty. Je praktická, spolehlivá, s dobrými organizačními schopnostmi . Stále hledá nové příležitosti a cíle . Nedostatky : urážlivost a nedotknutelnost . Někdy dokáže velmi ublížit řečmi . Měla by si dát pozor na výbuchy hněvu a konflikty . Prosazuje si své cíle bez hledání kompromisu.
 
14 - Cílevědomost
Zařizuje si život podle vlastních představ . Tvrdě pracuje a dokáže vydělat peníze, je dobrá v podnikání a obchodě. Je ohleduplná , pozorná a pohotová . Změna jí přináší nové podněty v činnosti. Je samostatná , odpovědná a přizpůsobivá . Nedostatky : Impulzivnost , podceňování druhých. Těžko zapomíná na křivdy . Může se stát diktátorka .
 
15 - ODVAHA
Je vnímavá, citlivá a nezávislá. Ale také hrdá , pracovitá a tvůrčí . Touží po majetku a popularitě . Jako matka je pečlivá a laskavá , ale vyhovuje jí i volnost a nevázaný život. Nedostatky : Vzdorovitost , neústupnost , pomstychtivost . Měla by si dát větší pozor i na emocionální nevyrovnanost .
 
16 - přímočarost
Má jasný názor na to, co je v životě dobré a co špatné . Bouří se proti netoleranci . Má dobrou pozorovací schopnost . Je něžná a milá . Dobře vychází s druhými . Má léčitelské schopnosti a inklinuje k duchovnímu životu. Smysl života hledá v pomoci druhým . Dokáže na sebe převzít odpovědnost . Nedostatky : Nepriebojnosť , přecitlivělost . Trpí nejistotou , je opatrná a má obavu ze ztráty postavení. Má sklon k provokaci a rebelství .
 
17 - zdatnost
Tato osoba má sílu a odvahu . Je citlivá, ctižádostivá , výkonná a pracovitá , myslí logicky . Má vůdčí schopnosti , úspěch dosáhne ve zralém věku . Je také společenská a materiální založena . Velmi důležitý je pro ni milostný vztah. Nedostatky : Náchylnost k dramatické citové projevy , vztek, vrtošivost . Její postoj přináší vnitřní konflikty . Myslí jen na sebe . Nestrpí odpor . Měla by si také dát pozor na posedlost úspěchem a majetkem.
 
18 - ODPOVĚDNOST
Tato žena je silná a zdatná . Stále pátrá po moudrosti a pravdě . Dokáže překonat těžké situace. Je materialistka a vše dělá kvůli nabytí majetku. Touží po uznání . Je chytrá , ambiciózní , má organizační schopnosti a silnou vůli . Nedostatky : hněvivost , nedotknutelnost , žárlivost, hrubost , krutost . Její život je plný dramatických změn. Bývá také zlomyslná .
 
19 - sounáležitost
Má velkou sílu a elán . Je intelektuálně založená , trpělivá a snaží se vyhovět druhým. V milostných vztazích je oddaná . Vášnivě ochraňuje rodinu . Je úspěšná a majetná , vynalézavá a tvořivá . Věří sama sobě . Nedostatky : Nevyrovnanost , náladovost , nadřazenost , žárlivost , nedůvěra . Je také tvrdohlavá a výbušná a pozor by si měla dát na hněv a sebelítost . Jde bezhlavě za svým cílem .
 
20 - Intuice
Žena narozená dvacátého je citlivá, oddaná a laskavá . Partner a milostný vztah hrají v jejím životě důležitou roli . Potřebuje lásku, něhu a harmonii . Je trpělivá , otevřená , spory řeší dohodou . Nedostatky : Vztek , nervozita . Rychle mění názor a často trpí ztrátou sebevědomí .
 
21 - POROZUMěNÍ
Má velký potenciál . Snaží se pochopit druhých. Je společenská a diplomatická . Důležitá je pro ni komunikace , umí se prosadit. Má pozitivní přístup k životu . V milostném vztahu je ohleduplná a něžná . Nedostatky : Dokáže ublížit řečmi , má sklony k rozčilování . měla by
si dát pozor na střídání nálad, chamtivost a vyvolávání sporů.
 
22 - VYTRVALOST
Tato osoba je citlivá a laskavá . Potřebuje proto oporu partnera . Má organizační schopnosti, ve svém povolání je výkonná a přesná . Touží po dosažení svých snů . Důležitou roli v jejím životě hraje domů a materiální zabezpečení rodiny. Nedostatky : Pocity křivdy , výbuchy emocí, nedostatek sebedůvěry . Je necitlivá k potřebám druhých .
 
23 - Samostatnost
Rozhoduje se sama a nedá se ovlivnit . Žije svůj vlastní život . Někdy se zdá, že chce svobodu, ale ve skutečnosti potřebuje partnera . Je citlivá, něžná, milá a chce být milována . V
práci je pilná , v podnikání šikovná . Touží po realizaci svých představ . Nedostatky : přelétavost a nestálost. Těžko se s ní diskutuje o věcech, které neodpovídají její představě. Pokud nedokáže udržet rovnováhu ve vztahu, žije bez lásky , lásku věnuje majetku.
 
24 - PŘÍVĚTIVOST
Tato osoba je velmi kamarádská , ochotná , velkorysá , něžná a laskavá . má
ráda harmonii a krásu . Velmi důležitý je pro ni rodinný život. Má dobré srdce a snaží se pomáhat druhým . Je pilná a konstruktivní , vždy hledá dohodu a snaží se vyjednávat .
Nedostatky : Nejistota , nízké sebevědomí, tajnůstkářství . Nesnáší stres . Měla by si také dát pozor na deprese a výbuchy emocí .
 
25 - nenáročnost
Je to skromná a nenáročná osoba , tvořivá, zábavná , má umělecké sklony . Umí naslouchat druhým . Je také společenská , přitažlivá , praktická a trpělivá . Má analytické myšlení , dokáže využít příležitost. Pro život potřebuje citlivého partnera .
Nedostatky : Nerozhodnost , náladovost a podléhání emocím . Nedokáže čelit stresovým situacím v lásce, bývá závislá od druhých . Mívá pocity křivdy .
 
26 - průbojnost
Tato osoba je citlivá, laskavá a chápající . Má velkou vnitřní sílu , která jí pomáhá překonávat překážky. Má organizační a vůdčí schopnosti , je pracovitá , ctižádostivá , diplomatická a velkorysá . Dokáže motivovat druhé . Vztahy a kariéra jsou pro její život velmi důležité. Touží po bezpečí . Potřebuje udržet rovnováhu z hlediska plnění karmických úkolů. Nedostatky : Arogance , krutost, pomstychtivost , pýcha a přeceňování vlastních schopností .
 
27 - svědomitost
Citlivá, poctivá , pragmatická a konzervativní - taková je žena narozená v tento den . Je podnikavá , dokáže prosadit své plány a myšlenky . Důležité jsou pro ni rodina , domov a milostný vztah. Rozhoduje se po až důkladné úvaze . Nedostatky : Nevěří si , má sklony k sebezničení a nervovému zhroucení . Často kritizuje a obviňuje druhých.
 
28 - rozporuplnost
Je nezávislá a snaží se o úspěch. Řídí se nejprve citem , pak teprve rozumem . Rada má všechno pod kontrolou. Oceňuje spolupráci a dokáže motivovat. Partnerský vztah a rodinná pohoda jsou pro ni velmi důležité. Je něžná , milující , starostlivá , ale i dynamická, pokroková a ambiciózní. Nedostatky : konfliktnost , dominance , diktátorství . Někdy je nositelkou hněvu a nepřejícnosti .
 
29 - nepřehlednost
Je to citlivá a vnímavá osoba . Má velký potenciál mimosmyslového vnímání ,
silnou intuici, hledá pravdu . Je pracovitá a vynalézavá . snadno navazuje
kontakty a je přitažlivá. Nedostatky: Zranitelnost . Má snahu spíše otupovat své city nikotinem , alkoholem a drogami, než je řešit. Občas je výstřední . Nestálost přináší problémy v manželství
 
30 - ráznost
Tato osoba vyniká kreativitou a bystrostí . Je vynalézavá , má své kouzlo . Dokáže tvrdě pracovat, aby dosáhla pohodlí a komfort. Je přátelská , společenská , se smyslem pro humor. V milostném vztahu je pro ni důležitá komunikace . Nedostatky : Kritické , vypočítavost . Umí zneužít schopnosti na získání svých cílů. Má ostrý jazyk a sklony manipulovat s druhými . Měla by si dát pozor i na žárlivost a nepřejícnost .
 
31 - MOTIVACE
Tato osoba vyniká vysokou mentální energií. Je ochotna učinit vše k dosažení úspěchu. Vyhledává společnost inteligentních lidí. Je odvážná a má vůdcovské sklony . Důležitá je různorodost v její činnosti. Nedostatky : Povrchnost , neserióznost , sklon lhát podvádět . Je zlomyslná , panovačná a zneužívá bezbrannost druhých. Pozor na nadřazenost .
Zdroj : jasnovidka.estranky.sk
Převzato z :
https://clanky.ezofit.sk/
 
 

—————

Zpět