POŽADAVKEM VZESTUPU JE RADOST

08.04.2016 19:28
12890920_871979596261869_67166439613796889_o.jpg
K vašemu vzestupu dojde, až budete připraveni, ať už budete sami, či jako součást skupiny nebo jakou součást „planetárního posunu“, který má přijít. Pro vzestup neexistuje žádné časové období. Na individuální úrovni dochází k vzestupům denně. Od Harmonické konvergence je dostupný posun do vědomí páté dimenze, i když jste ve fyzickém těle.
Je mnoho bytostí, které se zde vtělují jako dobrovolníci, aby testovali experiment Světelného těla. Jsou mezi prvními, kteří dosáhnou vzestupu. Pro ostatní z vás bude program Světelného těla pokračovat, dokud nebudete připraveni, a pak dojde k vašemu posunu. Vzestup je velice prostá věc.
Je to změna, k níž dojde v okamžiku, ale stále zůstanete zde. Slunce bude stále svítit, a hvězdy se budou stále třpytit. Rozdíl je v radost, ve vaší schopnosti prožívat a cítit Radost. Nejsnadnějším způsobem, jak si ověřit, zda proběhl váš vzestup, je povšimnout si kvality radosti v osobním životě.
Začátkem vzestupu je, když člověk začne žít svůj život tak, že vytváří ze svých fantazií svou realitu. Já, Metatron, mohu definovat Radost jako Nirvánu – pocit blaha, Extázi neboli Vytržení.
Je to stav jednoty s Bohem. Může být také definována jako vaše centrum nebo bytí ve svém centru. Tohoto jasného prostoru můžete dosáhnout v meditaci, když vaše energie plyne a vy pocítíte absolutní kosmickou jednotu se vším. Cokoli vám přináší radost nebo pocity lehkosti, a cokoli můžete definovat jako radost, je cestou k tomuto stavu.
Jestliže pracujete jako součást duchovní skupiny, prožijete při svém vývoji řadu rychlejších posunů. Když některý člen vaší skupiny zjistí vtělení Merkaby, získáte ji všichni, a brzy si to také uvědomíte. Jednotliví členové si toho nemusejí všimnout, ale nejméně jeden člen skupiny bývá na to připraven, a ve výsledku z toho bude mít prospěch celá skupina.
Skupina pracující na vzestupu má obrovskou výhodu, protože vědomí páté dimenze je vědomí „jednoty“, neboli jinými slovy, skupina je Jedno. Práce se skupinou vytváří nesmírně velkou synergistickou energii, kdy je každý z vás mnohem silnější než kdybyste byli sami.
Také dává každému členu šanci naučit se jednat jak s jednotlivci, tak v rámci jednoty skupiny. To je základní posun vědomí do páté dimenze, který musí prodělat každý. Když se jednotlivci a skupiny soustřeďují na vzestup, měli by se soustředit na začátku na to, aby přetvořili své životy na absolutní umělecká díla radosti.
Až to učiní, začnou žít z radosti, a později se stanou radostí.
Kdokoli z vás to udělá, začne posunovat výše každého, s kým přijdete v denním životě do styku. Budete na ně vysílat energii radosti a probouzet je pro tuto frekvenci. K masovému vzestupu dojde, až většina vzestupujících lidí na planetě bude existovat v tomto stavu radosti, dříve ne. Důvodem k tomu je, že tento planetární experiment je experimentem svobodného rozhodnutí. V tomto multidimenzionálním vesmíru je svobodné rozhodnutí Božím zákonem.
Až bude většina z vás žít z radosti, planetární experiment se posune do světa lásky a jednoty. Až se většina z vás vzdá své hry na polaritu, protože se naučí vše, co může, a ze své vlastní volby se posune do radosti a jednoty, dojde k masovému vzestupu. Než přijde tato doba, a ta přijde, vývoj Světelného těla bude pokračovat.
Vzestup bude trvat tak dlouho, jak bude třeba, a o načasování této události nakonec rozhodne lidstvo jako kolektivní celek. Svobodné rozhodnutí nelze porušit, ani pro nejvyšší cíle, ani pro vytvoření vzestupu. Touto informací chci upozornit na to, že nejlepší cestou, jak sloužit Bohu, je sloužit celému lidstvu, sloužit planetě, a sloužit sobě samému k tomu, abyste ze svých životů utvořili mistrovská díla radosti.
Buďte nemilosrdní při hodnocení svých životů a odstraňte vše, co vám nepřináší radost. Propusťte staré emoce a staré problémy, protože ty spotřebovávají energii, kterou byste mohli použít k radosti. Jestliže se soustředíte na celý proces, a soustředíte se na to, abyste se naučili žít z radosti jako svou cestu iniciace, stanete se adeptem na duchovního mistra, kterým si tolik přejete být.
Pouhou svou přítomností budete pomáhat každému, koho potkáte, a budete ukotvovat energie radosti rovněž pro planetu, abyste jí pomohli zrodit novou úroveň zhmotňování všeho. Tento extatický stav spojení s Bohem je součástí potenciálu, který je otevřen pro všechny. Tato cesta radosti učiní vzestup naprosto snadným, protože vše, co je třeba udělat, je, aby se každý jednotlivec soustředil na svou odpovědnost za svůj život a plně ji převzal.
Žijte jako mistrovské dílo RADOSTI.
Poselství z roku 1994: Archanděl Metatron o vzestupu a změnách ve fyzickém těle Zdroj: https://www.pomoc-lidem.cz
Děkujeme za možnost sdílení: Informace odjinud
https://www.informaceodjinud.estranky.cz/

 

—————

Zpět