Pozvěte vůli Nejvyššího Zdroje do své reality

03.03.2013 10:04

 


Jennifer Hoffman

Po celé věky a mnoho životů byla povaha Zdroje chybně interpretována jako cosi, co je větší než lidstvo, takže právě Zdroj řídí nebo ovládá to, co se děje ve třetí dimenzi. Takovéto mylné chápání pravé přirozenosti vztahu člověk-Zdroj dovolilo celému lidstvu značně podcenit vlastní síly a povahu i účel své cesty na Zemi. Fráze ,,Buď vůle Tvá“ je tedy též nesprávně používána -  ve skutečnosti je modlitbou o opětovné spojení, nikoliv uznáním lidské křehkosti, slabosti, bezmoci či poddanství vůči  Božskému Zdroji.

Každá volba zahrnuje dva aspekty vůle. Vůli ega a Boží Vůli neboli Vůli Zdroje, avaší součástí jsou obě. Pokud se rozhodujete z ega, zapojíte jeho vůli, pokud se rozhodujete ze svého božství, aktivujete Vůli svého božského partnerského vztahu se Zdrojem. Neznamená to, že máte Zdroj žádat o svolení, jestli můžete určitou volbu udělat,  znamená to přizvat Zdroj k účasti při rozhodování, abyste  jednali z pozice té nejvyšší možné frekvence, neomezeného vědění a toho nejvyššího potenciálu.

Nepotřebujete svolení Zdroje v žádném z aspektů svého života, protože každý z vás je tu coby jiskra božského světla a jste na misi spočívající v léčení a uzdravení, vzestupu a vývoji. Jste vyslancem toho světla, jehož cílem je vnášet světlo do světa,  aby toto mohlo poznat sebe sama jako božské a aby mohlo vyjádřit svou božskou Vůli.

,,Buď Vůle Tvá“, je způsobem, jak Zdroji potvrdit, že vaše srdce i mysl jsou mu otevřeny, takže Zdroj může vstoupit do vaší zkušenosti a podělit se s vámi o vyšší energii, perspektivu a úroveň poznání. Použitím této formulace vlastně vytváří prostor pro ,,nebe na Zemi“.

,,Tvá vůle“ neznamená, že Bůh-Zdroj je v určité situaci nějakou další stranou, že vy ustoupíte a necháte Ho, aby jednal – bez vaší spoluúčasti. To by z vás dělalo služebníka, někoho, kdo nemá na výběr nebo nemá žádnou vlastní moc a sílu, a musí jednat podle božských nařízení. To odporuje zákonu svobodné vůle. Nemůžete být ve svém životě současně sluhou a pánem, následovat něčí příkazy, zatímco zároveň následujete cestu vzestupu a vývoje – dle svého srdce, spolu s lidstvem, Zemí a vesmírem.

Neznamená to ani, že svou vlastní moc a sílu odložíte stranou, abyste nechali Zdroj, vše převzít. ,,Buď vůle Tvá“ bere na vědomí, že jste ochotni nechat v té chvíli své božské světlo zářit  ve své hmotné realitě. Otevíráte srdce Božskému Zdroji, aby s vámi mohl tuto zkušenost sdílet, a namísto toho, abyste tvořili prostřednictvím vůle svého ega,  si volíte zažívat tento okamžik jako Boží Vůli a jako spolu-stvořitel tvořící po boku Božského Zdroje.

,,Buď...“ naznačuje, že jste ochotni nechat svou realitu rozvíjet v dokonalosti Boží Vůle, v dokonalém božském načasování,  přirozené ladnosti a snadnosti, v proudu toho, co je  vaším nejvyšším dobrem.

V tomto nádherném okamžiku jste v souladu  s tím nejvyšším a nejlepším výsledkem, jenž rozpíná vaše lidské vědění a poznání k jeho božské dokonalosti, a jste schopni jej stvořit. Stali jste se spolu-stvořiteli po boku Božského Zdroje,  tím, že jste ve svém egu a vůli (spolu se všemi omezeními třetí dimenze) vytvořili určitý prostor, a uznali jste své božství a dali mu možnost se projevit. V té chvíli je váš životní cíl opětovného spojení a vzestupu naplněn a již jste stvořili nebe na Zemi.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 28. 02. 2013

—————

Zpět