PRAKTICKY V TADY A TEĎ

04.05.2016 18:51

"Pokud si uvědomíte tady a teď, pak vdaném okamžiku víte, co je a není dobré, jak z minulosti, tak z budoucnosti."

Jestliže jste si přečetli mé povídání o "Tady a Teď", tak jste možná něco přijali pro své chápání. Rád bych ještě nabídl několik postřehů o uvědomění "Tady a Teď" v každodenním životě, každodenní situaci.
Jsme, a jsme zde, jsme trojelementární bytosti.
"Když vám někdo řekne, že vše je jen iluze, že reálný svět neexistuje, že vše je jen projekcí mysli, tak mu řekněte, ať si pustí žilou. Pokud si skutečně vezme život, pak věřil své iluzi, pokud ne, tak chce být jen zajímavý."

Žijeme, jsme a naplňujeme svou podstatu božství.
Trojelementárnost našeho těla je: Tělo, mozek, srdce. Jak fungují, někdy, někde, jinde. Dnes jen, obsaďte vrcholy rovnostranného trojúhelníku. Jeden vrchol tělo, druhý vrchol mozek, třetí vrchol srdce. Uzavřený prostor trojúhelníku je místo v němž se zmítá naše duše. Namalujte si na papír tento trojúhelník. Do vrcholů umístěte své: tělo, mozek, srdce. Strany trojúhelníku zdvojte, dejte jim podobu dvou rovnoběžek, pak přidejte šipky na konce, každé z rovnoběžek opačný směr. A máte grafický vzorec své vlastní existence. Doprostřed trojúhelníku napište, já, má duše, duše, já. To, co v danou chvíli vnímáte, že jste. Jak s tím pracovat vám dám, jen dnes by to byla komplikace. Už jen, že jste si to stvořili, mnohým odpoví a nemusí čekat na mne.

Jak poznáme, že jsme v tady a teď?
Velmi často a stále častěji tuto situaci vyhledáváme, jen si neuvědomujeme. Bez uvědomění se "Tady a Teď" stává drogou, mnohdy neovladatelnou. Podstatou je, že vypínáme mozek, především jeho přetížení nashromážděnými negativními emocemi z vnějšku. Mozku, myšlení se budeme věnovat více v trojelementárnosti našeho těla. Dnes jen, že mozek, myšlení pomocí různých podnětů z vnějšku, dokážeme omezit jen na pozitivní. Neztrácíme se v minulosti ani budoucnosti. Toto dokážou jen situace, které obecně nazýváme drogy, neboť se bez uvědomění stáváme často na nich závislí.

Proč?
Jednoduše proto, že dokáží nás odpojit od negativního myšlení na budoucnost, nebo minulost. To je základní úspěšnost jakékoliv drogy. Od alkoholu, po různé psychotropní látky. Jenže drogou se stávají další jevy, jako adrenalinové sporty, gamblerství, další fyzické, či psychické závislosti, jakákoliv situace, kdy se ocitneme v "Tady a Teď" bez uvědomění, třeba rokový koncert, nebo dojemný televizní seriál. Pochopili jste, transformace, je touha po jednotě, ta nás k tomuto již vede, proto jsou tyto jevy stále častější, bohužel zatím bez uvědomění.

Opakovaně: Uvědomění je počátek všeho.

Většinou si uvědomujeme, že začínáme, nebo jsme již závislí a začneme bojovat s touto závislostí. Toto je ovšem boj proti naší přirozené touze žít v Tady a Teď a tak většinou prohrajeme.(více v článku o drogách a závislostech). Pokud si ovšem uvědomíme, že určité věci, jevy, situace u nás vyvolávají okamžitý uvědomělý prožitek a my ho vnímáme s pocitem, ano, teď jsem v Tady a Teď, pak: "oheň se stává dobrým služebníkem, nikoliv pánem".

Droga není naší závislosti a my si umíme řídit a užívat život.

Jak to zvládnout?
1. Jestliže právě teď čtete o uvědomění si "Tady a Teď", už jste zapsali ve své mysli tuto informaci a pokud ji přijmete, již jste učinili první krok. Poznáte to podle toho, že začnete aktivně vyhledávat situace, kdy si to uvědomujete, ano právě jsem v "Tady a Teď".

2. Druhým krokem je poznávání, těchto jednotlivých situací. Uvědomili jste si danou situaci a vědomě sledujte. Prosím, dívejte se na sebe jakoby z vnějšku, a dívejte se dovnitř sebe, co prožíváte. To je velmi důležité, to zapisujete do svého vědomí jen pozitivní prožitky, které pak v budoucnosti se stanou součástí vašeho života, kdy už mysli nebudete muset věnovat pozornost. Půjde to samo. Příklad: Jste na koncertě vaší oblíbené kapely, zpěváka. Atmosféra koncertu vás pohltí, nevnímáte budoucnost, ani minulost, jen současnost. Podaří-li se vám přizvat uvědomění, své pozorování svých prožitků, rázem zjistíte, že jejich intenzita se znásobuje. Jste-li tam s někým blízkým, přibude další efekt, okamžitě se bude naplňovat touha sdílení, budete komunikovat v "Tady a Teď", budete opět násobit prožitek, své emoce sdílením. Výsledkem bude, že tyto mnohokráte znásobené emoce budou zcela jen pozitivní a velmi dobře zapsané ve vaši mysli. Stanou se prostorem z minulosti, do kterého se budete bez obav moci vrátit v budoucnosti, aniž byste v minulosti ustrnuli. Neprojeví se závislosti, jen prostorem, kam se mohu vědomě vrátit, když budu potřebovat. Riziko závislosti prudce začne klesat, protože prožitek vyvolá jen vaše mysl, nikoliv již potřebná droga. Také díky tomu, že množství různých jiných podobných prožitků vaše mysl začne skladovat více a více. Vaše uvědomění těchto emocí v budoucnosti vás zákonitě bude vracet do uvědomělého tady a teď. V tady a teď se budete vědomě rozhodovat, co v dané chvíli chcete prožívat.

3. Třetím krokem je, jak jinak, než vědomé pochopení. Co to znamená? Pochopením si otevřete dveře do každodenního "Tady a Teď". Opět nejlépe příklad: Zůstaneme u našeho oblíbeného koncertu. Na koncertě jsme byli v tady a teď, koncert se stal drogou. Nejsme závislí, do té doby, dokud nás opět nenavštíví naše oblíbená skupina. Silná závislost by vznikla, kdybychom podlehli a následovali se skupinou celé koncertní turné. Další závislost se může projevit, pokud nekontrolovatelně začneme poslouchat tuto hudbu ze záznamu a nedokážeme již prožívat jiné životní situace.
 

Otevření dveří "Tady a Teď" v našem reálném životě, bez závislosti se pokusíme pochopit takto: Jdeme po ulici, potkáme přítelkyni, přítele, s nímž jsme byli na koncertě. V tady a teď si povídáme a znovu prožíváme bez drogy, bez závislosti, emoce jsou stejně silné, zůstává-li s námi uvědomění. Rozhovor o minulosti nás přivedl k prožitku v současnosti. Jdeme dál, nastoupíme do hromadného dopravního prostředku, je plno, tlačenice, nepříjemné tady a teď, jenže my jsme již uvědomělí, vzpomeneme si, že minule když jsme jeli, tak jsme z okna na ulici viděli hezkou dívku, mládence. Jsme v tady a teď, koukáme z okna a vnímáme pouze současné dění na ulici. Tato emoce nás opět z minulosti přivede do současnosti. Zapomeneme na tlačenici, jen vnímáme a čekáme, zda náhodou opět něco hezkého neuvidíme. Jejda, aniž jsme vnímali čas, už vystupujeme. A ono začne pršet, nemáme deštník, mokneme. Nenadáváme, máme své uvědomění "Tady a Teď". Okamžitě se nám vybavuje, jak v loňském suchu trpěla naše milovaná zahrádka, jak nám žloutla tráva, a usychaly keře, protože nebyl dostatek vody na zalévání. A máme silnou emoci. Když konečně přišel déšť, cítíme, jak jsme vyběhli ven a stejně jako naše trpící rostliny hltali každou kapku vody do úplného promočení. Krásná silná emoce. No a opět nepostřehli jsme čas a jsme promočeni doma. Máme své uvědomění a negativní emoce, že to musíme nějak usušit či vyprat, už nemají šanci. Naše mysl tentokrát z budoucnosti přináší zpět do současnosti úžasnou emoci pocitu dobře vykonané práce, krásného voňavého, čistě vypraného prádla. Přidáme i pocit, kdy si to opět velmi rádi zase oblékneme. Chápete? To jsou otevřené dveře do pochopeného uvědomělého "Tady a Teď", které již nikdy nebudete chtít zavřít.
Kdo chce žít v negativitě? Pravda… někteří, si tam ještě libují, neboť si myslí, že jsou zajímaví, ale stále přibývá těch, co jich to vůbec nezajímá. Až budou nezajímaví pro všechny, pak se promění.

 

Snad přispělo trochu k lepšímu pochopení a odkrylo realitu života v "Tady a Teď". Děkuji.

 

P.S. Pro úsměv na vaši tváři, přidám ještě jeden konkrétní, zcela realistický příklad, kdy se ocitáte v "Tady a Teď" a to zcela pravidelně, každodenně, aniž si to uvědomujete. Z trojelementárnosti naší existence si ukážeme, jak naše tělo, stejně jako droga, dokáže odstřihnout mozek od minulosti i budoucnosti. Jsou to naše základní životní potřeby. Jednou z nich je i potřeba se občas vyprázdnit, jak se lidově říká "jít na velkou". Pokud tělo vyšle tuto informaci mozku, pak s narůstající potřebou se dostáváte kosmickou rychlostí do "Tady a Teď". Přestává vnímání vnějšího světa a pozornost se soustřeďuje pouze na realizaci této potřeby. Můžete vidět, slyšet cokoliv zajímavého, nic nedokáže vás od této pozornosti odvést. Vnímáte jen svou potřebu a její realizaci. Tak až to příště na vás přijde, jen si uvědomte, tak to je to skutečné "Tady a Teď" a úleva po spokojené realizaci je tou opravdovou, nejprostší pozitivní emocí, kterou máte v sobě zapsanou.

Snad jste pochopili, že "Tady a Teď" je součást vašeho každodenního života, žádná meditace, žádné uvědomělé cvičení, jen prosté uvědomění si okamžité reality. Děkuji.

 

 

 

 

 

Zdroj: https://selskyfilosof.blog.cz/

—————

Zpět