Pravda a Láska ve všech srdcích

02.03.2014 17:58
Přeji si s celého srdce aby konečně mocipáni přestali vykořisťovat obyvatelstvo a odstoupili ze svých postů, Ať lidé převezmou vedení a vládu nad svým životem a také zodpovědnost, P řeji si ať zavládne MÍR na celém světě ať jednají lidé SOUCITNĚ a LÁSKYPLNĚ, Ať se lidé zaměří na INTUICI a přes INTUICI která je PORTÁLEM vnitřní komunikace přijímají LÁSKYPLNÉ informace z vyšších DIMENZÍa realit od STVOŘITELE a TĚCH BYTOSTÍ které CTÍ A DODRŽUJÍ ZÁKONITOSTI ŽIVOTA A DUCHOVNÍ PRINCIPY EXISTENCE, Přejme si abychom jsme vykročili na c estu POZNÁNÍ pravého našeho významu a smyslu naši existence, Mějme SENZITIVNÍ VNÍMÁNÍa VĚNUJME POZORNOST našemu vnitřnímu VEDENÍ  A VEDENÍ SKRZ INTUICI našeho MILUJÍCÍHO SRDCE v našem NITRU, Jsme vnitřně naladěni na Stvořitele tu PRAVDU V NÁS a v KAŽDÉM ČLOVĚKU  a  všech bytostech všude ve VESMÍRU a všech nekonečných VESMÍRECH a DIMENZÍCH,

VE SVÉM MILUJÍCÍM SRDCI MÁME poznání naši PODSTATY, tam nalézáme ten skutečný náš potenciál nekonečnosti a nesmrtelnosti a SVOBODY a NEZÁVISLOSTI, Jsme DUCHOVNÍ BYTOSTI HVĚZD A NEKONEČNÝCH VESMÍRŮ. Lidé potřebují si rozpomenout na svůj PŮVOD odkud přišli, LIDÉ potřebují ZNÁT PRAVDU, LIDÉ potřebují převzít MOC nad svými ŽIVOTY, LIDÉ potřebují dát Vládníkům a mocipánům MAT a neživit svými daněmi jejich nekale aktivity a korupční jednání a kamufláž, Lidé potřebují konečně otevřít svoji náruč POZITIVNÍM MIMOZEMŠTANŮM a SDÍLET SVÉ LÁSKYPLNÉ SRDCE S JEJICH LÁSKYPLNÝM SRDCEM, LIDÉpotřebují se VZDĚLÁVÁT  v DUCHOVNÍ OBLASTI a o V ESMÍRNÝCH ZÁKONECH STVOŘENÍ, Lidé potřebují konečně začít ŽÍT NAPLNO PRAVDU KTEROU MAJÍ VE SVÉM SRDCI a tou PRAVDOU JE NEKONEČNÁ A NEPODMÍNEČNÁ LÁSKA = STVOŘITEL.

LÁSKA JE NEJLEPŠÍ LÉK NA VŠECHNY PROBLÉMY LIDSTVA, Láska je odpovědí na všechny otázky, LÁSKA je SVĚTLO NADĚJĚ PRO TENHLE SVĚT, Láska je NEJDULEŽITEJŠÍ ČÁST NÁS VŠECH, LÁSKA je KRÁLOVNÁ MÍRU, Láska je MILOSRDENSTVÝ A ODPUŠTĚNÍ, Láska je ABSOLUTNÍ POZNÁNÍ, LÁSKA je VĚRNÁ a TOLERANTNÍ, Láska je SOUCITNÉ MILUJÍCÍ SRDCE STVOŘITELE, LÁSKA je spolehlivý RÁDCE na CESTĚ < /span>ŽIVOTEM, Láska je vidět v očích DĚTÍ, Láska je CÍTIT V SRDCÍCH DĚTÍ, LÁSKA je CÍTIT V SRDCI MILUJÍCI MATKY, LÁSKA Ať je nejdůležitější OSNOVOU našeho školství, Láska je POCHOPENÍ NĚKONEČNA, Láska je MOUDROST NAŠEHO SRDCE, LÁSKA je na DUCHOVNÍ CESTĚ tou CESTOU správním směrem, Ó lidéMILUJÍCÍ A MOUDRÍ pohleďte k nebesům k  těm výšinám nekonečnosti VESMÍRŮ jak ŽIVOT MOUDRÝ  A DOBROTIVÝ STVOŘITEL ŘÍDÍ A TVOŘÍ a jak vás VŠECHNY NEKONEČNĚ MILUJE, LÁSKA JE SMYSLEM našeho ŽIVOTA, a PROTO prosím mějte se RÁDI aLÁSKU DENNĚ projevujte BLIŽNÍM SVÝMspan style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; color: #31849b;">, LÁSKA VÁS OSVOBOZUJE a DÁVÁ MOUDROST A INTELIGENCI, LÁSKA vás VŠECHNY NEKONEČNĚ MILUJE, LÁSKA JE V KAŽDÉM SRDCI ČLOVĚKA – LÁSKA JE ŽIVOT VĚČNÝ V KAŽDÉM ČLOVĚKU, JSME SOUČÁSTÍ LÁSKY – JSME VĚČNÉ BYTOSTI DUCHOVNÍHO PŮVODU.

Děkuji a přeji LÁSKYPLNÝ den, Ať vaše VSTAHY jsou naplněné LÁSKOU vašich MILUJÍCÍCH SRDCÍ.

Petr – Facebook – Valentýn Láskyplný - 

 

—————

Zpět