Překonání strachu ze Stvořitele

21.06.2013 05:59

od Lady Vessy Andromedy

poselství přijala Natalie Glasson, dne 31.5.2013
Milovaná světelná podstato na Zemi, jsem Lady Vessa Andromeda, andromédská bytost z Andromédské Galaxie v souhvězdí Andromedy. Mohli byste říci, že jsem mimozemská bytost, ale jsem ze stejného světla a Stvořitelovy podstaty jako vyV současné době podporuji a dohlížím na služby desátého paprsku světla perleťové vibrace a na její sjednocení se Zemí. Jsem oddaná sloužit duším inkarnovaným na Zemi, mým největším přáním je, aby všichni mohli zažít hlubokou jednotu a radost ve svém spojení se Stvořitelem. Ve vibraci jednoty se prožívá obrovský prostor svobody. Ustoupí vše, co se zdálo důležité, podstatné nebo mělo velký význam, a člověk je schopný cítit uvnitř sebe skutečnou rezonanci a větší prožitek expanze. V přítomnosti jednoty a s ní, to může být jako když se člověk posouvá ze své současné dimenze do různých vibračních, mentálních, emočních a duchovních dimenzí, i když zůstává přítomný ve své aktuální realitě.
Jako bytost na Zemi jste schopni propojit se s vibrací a proudícím proudem Stvořitelova světla, které se řine skrze vaši bytost. S prožitkem jednoty a jejím přijetím jste schopni prožívat všechny plynoucí proudy Stvořitele a jeho celý síťový systém a hojnost přítomnosti. Udržuji vibraci jednoty, protože vím, že to může vašemu bytí přinést potěšení a dokonalé štěstí, které si přejete prožívat. Dokážete-li si představit Stvořitele jako nekonečný a expanzivní proud výživy, jakmile se na tento proud napojíte, budete schopni dovolit, aby výživa věčně proudila skrze vaši bytost, a nikdy už nebudete čekat nebo potřebovat nic jiného, abyste podpořili své bytí, protože vše, co žádáte, bude přirozeně proudit vaší bytostí.
Moje touha vytvořit jednotu je také spojená s přinesením aspektů Stvořitele spolu do sjednocení a harmonie. Jste si vědomi prasklin a oddělení, která se na Zemi vyskytují, ale toto se také vyskytuje ve Stvořitelově vesmíru, jsme všechny aspekty Stvořitele, všichni si přejeme porozumět, učit se a růst, což někdy znamená, že se může objevit určitý aspekt nerovnováhy, aby mohla panovat rovnováha. Nerovnováha se často projevuje strachem, zejména strachem z neznámého, neidentifikovatelného a cizího. Strach se může projevit z důvodu pocitu nejistoty, malé podpory nebo nedostatku kontroly. S vibrací jednoty jste schopni vymazat všechny tyto pocity, existující v lásce, ve vibraci lásky, dokonce i když jste sami ve svém prožívání nebo realitě. Spojení s neznámými energiemi nebo vstoupení do nich nebo neznámé prožitky častokrát způsobí, že osoba spustí strach nebo stáhne svoji pozornost ignorováním své božské energetické přítomnosti v sobě.Na desátém paprsku světla v této současné době Nanebevzetí pomáhám mnohým duším inkarnovat se na Zemi a vnitřních rovinách, aby překonaly svůj strach z neznámého, cizího a neidentifikovatelného ve spojení se Stvořitelem. Cítím, že je velmi cenné zaměřit se na toto téma, zejména, když mnoho lidí je žádáno vtělit vše, co je Stvořitel, aby sloužili svému procesu nanebevzetí.
Pravdou je, že my všichni nejsme schopni uvědomovat si Stvořitele úplně, zejména pokud jsme ve fyzickém těle a prožíváte fasádu oddělení. Stvořitel, pokud ho sledujete svojí myslí nebo svým intelektem, je neznámou energií a vibrací, kterou lze těžko interpretovat nebo dokonce vyjádřit slovy, aby se projevilo vysvětlení. Stvořitel se jeví jako neznámý, cizí a nedefinovatelný a dokonce je něco ve vás, co vás žene hledat bližší spojení se Stvořitelem, dokonce, když si nejste zcela jistí tím, s čím se spojujete. Můžete si v mysli vytvořit osobní obrázek nebo vysvětlení, abyste se zaměřili na Stvořitele a dali mu osobnost, dokonce i když zde žádná osobnost přítomná není. Osobní popis nemůže obsáhnout celou pravdu, ale nabízí vám zdroj vedení a soustředěný záměr se na něj koncentrovat. V realitě, kdy vše má tvar, nálepku a účel, může být nemyslitelné, že nějaký zdroj energie, který nemá z tohoto všeho nic, by mohl být vaší originální podstatou, vaší pravdou a toho, co se z ní odvozuje. Říkáme vám, že vše, co prožíváte, jakkoliv je to pevné, je zrcadlo a výtvor z vaší bytosti, realita je tudíž iluzí.Namísto toho vás žádáme, abyste se zaměřili na něco, co nemůžete uchopit, skutečně pochopit nebo kategorizovat.Po pravdě řečeno, toto je klíč k prožívání a rezonanci a jednoty se Stvořitelem, je to chvíle odevzdání.
Dokážete-li si představit, že se držíte a opravdově věříte ve vše, co je vaše pevná a fyzická realita, ale rozhodnete se nadechnout se zhluboka a při výdechu nechat odeznít spojení s vaší realitou, dovolíte si odevzdat se. V okamžiku před odevzdáním můžete pociťovat strach z neznámého. V okamžiku, když dýcháte skrze stracha přijímáte proces odevzdávání se, najdete mír. Víra v neznámé sama o sobě je iluze; znáte vibraci Stvořitele více než jste ve své fyzické realitě. Strach z neznámého je jen výsledkem nedůvěry ve stálou a věčnou podporu Stvořitele.Pokud věříte, že Stvořitel je ve vás a neustále vás podporuje, pak už nebudete mít potřebu spouštět strach, protože jste si vědomi a máte hlubokou znalost toho, že jste neustále podporováni ve všem a všemi způsoby. Je to vaše víra ve fyzickou realitu a váš nedostatek důvěry ve Stvořitele, který je příčinou strachu z neznámého. Možná zjistíte, že podobné strachy se projevují ve vašich fyzických zážitcích, to vám pomáhá v překonání strachu z odevzdání Stvořiteli a všemu, co Stvořitel je.
Dovolte si pozorovat svoji realitu; bojíte se změny, nedůvěřujete lidem, cítíte, že potřebujete mít svoji realitu pod kontrolou, nejste schopni otevřít svoji mysl existenci (bytí), které je něco více než Země?Pozorujte své malé strachy ve svém každodenním životě a jednou zjistíte, že vám dají možnost odevzdat se Stvořiteli, což je ve skutečnosti uvědomit si a přijmout, že jste vždy byli podporováni a věčně podporováni budete.
Odevzdat se znamená přijmout, že jste vždy byli podporováni.
Uvědomění si Stvořitele jako lásky je nejsnazším způsobem vidět Stvořitele.
Mnoho lidí se obává lásky, protože to znovu znamená věřit téměř nadpozemsky něčemu, co nelze být určeno, uchopeno nebo vzato do rukou. Jsou to změny vašeho bytí a rozšíření nebo svobody, které můžete zažívat, které zapínají strach, tedy prožitek není pod kontrolou. Jste připraveni zjistit, že jste nikdy neměli kontrolu nad svojí realitou a zážitky, a přece jste vždy byli tvůrci své reality a prožitků? Kontrola a tvorba jsou různé vyjádření, pokud něco kontrolujete, omezujete to a věříte, že máte nejlepší znalosti. Když tvoříte, projevujete/manifestujete z energie, podstaty, pravdy uvnitř své bytosti, spojeni s volně proudícím proudem Stvořitelovi vibrace a hojnosti, která je vám vždy poskytována a nikdy nebude vzata zpět.Je důležité uvědomit si, že pokud máte strach pustit věci zpod kontroly nebo máte strach z neznámých změn, které mohou nastat, pokud můžete/dokážete sami sobě dovolit žít v Lásce Stvořitele a žít jako Láska Stvořitele, pak láska je vše, co přitahujete a vytváříte, prožívajíc stále větší lásku uvnitř své bytosti a realita se stane nevyhnutelná. Jak se tato láska projevuje je možná neznámé, ale stává se vzrušující cestou nádherných prožitků, jste vedeni a podporováni v každém okamžiku své reality.
Je na čase rozpustit iluze strachu a oddělení, protože vám již déle neslouží, protože pokračujete v přijímání všeho, co je Stvořitel. Přála bych si vás pozvat, abychom se spojili v meditaci nebo ve stavu hlubokého spánku v ašrámu desátého paprsku na vnitřních rovinách, abych vás podpořila v rozpouštění strachu z neznámého, změny a odevzdání a jiných strachů spojených s jednotou se Stvořitelem. Nyní je čas dovolit sami sobě největší dar bytí v jednom se Stvořitelem každým dechem, který nadechujete a vydechujete. Jednoduše udržte záměr před tím, než budete meditovat nebo než půjdete spát tím, že řeknete:
"Lady Vesso Andromedo, vyzývám tvoji podporu a přítomnost, jakož i podporu i přítomnost desátého paprsku světla, prosím, pracuj s mojí energií, protože umožníš svému světlu a světlu desátého paprsku proudit přes mé bytí a skrze něj, a rozpouštět, léčit a uvolňovat strachy z neznámého, změny a odevzdání a všech dalších strachů spojenými s jednotou se Stvořitelem. Přijímám jako dar od sebe realitu bytí v jednotě se Stvořitelem s každým dechem, který vdechuji a vydechuji. Děkuji."
Umožněte si nějakou dobu prožívat energie, pozorovat posuny a uskutečnění, které mohou pokrývat a zaměřovat se na vaši jednotu se Stvořitelem.
Jsem zde, abych vás podpořila v tomto velmi důležitém léčivém procesu.
Lady Vessa Andromeda
© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět