Prichádzajúca vlna svetla a Brána Leva 2013 v čase 26.07.-12.08.2013

15.07.2013 12:58
Zpráva od bytostí vyšších planetárních systémů k nadcházejícímu období:
 
Plejádskej ráda světla, Sírianské vyslanci Archandělská ligy světla, Strážci světelných bran a bytosti světelných řádů
 
Světelné bytosti Síria spolupracují v tomto čase s vaší Matkou Zemí as inkarnovaní bytostmi země, které se vědomě rozhodli pomáhat v sestupu. Vy všichni jste v tomto čase přijímači a vysílači energie zároveň. Na zem přicházejí ve zvýšeném množství světelné energetické kódy, přes které se aktivuje vaše světelná brána ve vás, přes vaše srdce do vašeho duchovního srdce. Centrální Slunce je ve spojení se sluncem-srdcem vašeho duchovního středu. Aktivují se buněčné membrány, které přinášejí rozpomenutiu na věci potřebné v této době tady a teď. Těmito kódy se načítá vaše osobní Merkaba s Merkabou planetárního vědomí. Galaktický střed je středem vědomí, přes polarizační a informační zářič světla ve vás. Pretransformováva všechny potřebné částice buněk DNA, které se obnovují na svou původní matrici. Matrice země i vaše osobní matrice se načítá do své původní podoby, struktury. Každý jeden z vás, jestli s tím souhlasí, nebo ne, je tím ovlivněn. Je to doba aktivních změn. Mnozí zaznamenávají a pociťují velké tlaky v emočních úrovních. Je to léčení přes lásku v srdci, přes duchovní srdce a srdce Stvoření. Vše v jednom. Jste Jednota a Vědomí. Vše je již připraveno, aby změny mohly proběhnout. Tento proces začal.
 
Rada nejvyšších bytostí federace světla, bytosti Síria a Plejádskej světelné soustavy v této době aktivují světelné brány, které procházejí vašim galaktickým středem. Světelná Plejádskej soustava a Sírianské vyslanci legií světla jsou vám v maximální možné míře nápomocný. Planetární seskupení je příznivé pro tyto změny právě v tomto čase. Každý, kdo v této době požádá o svou osobní aktivaci světelného kódu, potřebnou v tomto čase pro dané evoluční období, dostane ve svém vědomí nové potřebné informace. Spojujte se se svým duchovním srdcem přes své srdce. Tímto navážete spojení. Vyšlete záměr o svou osobní aktivaci světelného kódu, potřebnou v tomto čase. Bude vám poskytnuty potřebné vedení. Vše probíhá přes vaše srdce a vaše osobní světelné tělo. Matrice se načte do vědomí jako nová informace. Ve vhodném čase přijde k potřebným změnám způsobem přiměřeným vašemu vývoji.
 
Nadcházející období od 26.7. - 12.08.2013 je zvláště na to vhodné. Jsou v tomto čase nastaveny všechny světelné systémy, které jsou nápomocné Matce Zemi a její zde inkarnovaným bytostem. V tomto čase nastává deaktivace všech vadných programů v databázi buněčné paměti lidstva. Dešifrují se všechny kódy, které jsou potřebné k osobnímu transformačnímu růstu jedince i planety jako živé bytosti. Buňky se překalibrujte způsobem načítání nové buněčné paměti a obnovením DNA znovu překalibrovat všechny zatím ještě Neobnovené své vlákna. Vadné načítání, které byly provedeny násilně po celé eóny času bytostmi temna se překalibrujte způsobem, který je znovu přenese na úroveň potřebnou pro celé kolektivní vědomí. Aby všichni v tomto nastávajícím čase, kteří to cítí, mohli vytvořit dostatečný frekvenční proud světla, potřebný k vzestupu na úroveň Kristova vědomí.
 
Je to očekávaný příchod Krista ne jako fyzické osoby, ale jako Vědomí, Světelné bytosti aktivované v každém z vás. Je to ta dlouho očekávaná doba. Pro ty, kteří se brání přijmout světlo je to doba strachu. Pro připravených je to čas změn, zázraků, zvyšování vibrací v maximální míře právě v tomto čase pro vás. Přes Kristovo srdce do galaktického středu ve vás samotných. Světelná mřížka země je natolik posílena, že je plně nápomocná v tomto procesu. Matka Země je si vědoma své účasti právě v tomto čase. Obyvatelé duté země jsou nápomocný. Všechny křišťálu země jsou plně aktivovány. Vy, kteří jste vědomými strážci křišťálů, máte nyní spoustu práce. Vědomě žádejte Centrální Slunce o zvýšený přísun energie do těchto křišťálů. Vy, kteří jste vědomými strážci portálů, žádejte o ochranu těchto portálů. Přes Kristovo Vědomí přijímejte to, co vaše duše, vaše srdce, vaše Vyšší Já-Vědomí může přijmout. Stáváte se VĚDOMY JEDNOTY.
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 12.7.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět