Přicházející jaro 2013

03.04.2013 11:52

 

Přicházející jaro 2013

 

Lidé milí,první jarní den ač nastal již nám…

úsměv do tváří nepřinesl nám…

Zima se nás stále drží a my již nemůžeme jíti dál..

V nemocech se trápíme a na sebe se mračíme,

spíše na sebe protivní jsme a negacemi jen oplýváme,

po té do depresí upadáme a sami sobě jen trápení tímto dáváme,

protože v lásce žít zapomínáme.

Lidé milí,úsměv na vašich tvářích my andělé si vidět přejeme

a lásku z vašich srdcí cítit opět chceme…

Když svá srdce opět otevřete,slunce do nich pustíte,

své tělo celé rozsvítíte a i když slunce na obloze neuvidíte,

vy sami zářit budete,

pro ostatní sluncem budete a energie své tímto vyčistíte.

Pozitivum do celého světa vypustíte a úsměv na tvářích mnohých lidí po té spatříte..

Ještě chvíli toto smutné období trvat bude,

energií zde kolem nás velmi mnoho je

a kdo je nezpracuje,nervózní je a po té kope kolem sebe.

Vyčistit své tělo potřebuje a přijímat toto vše kolem sebe lépe bude.

Tento čas pro nás důležitý velmi je,aby se náš svět očistil

a celý do krásné čité lásky zahalen byl,

barvami duhy se po té celý rozsvítil.

Lidé změnu cítí,ale kdo duchovní alespoň trošku není,

velmi špatně jí rozumí.

Po té v sobě se utápí a s nikým o svých starostech nemluví,

toto velmi špatné je a tento člověk ubližuje sám sobě.

Potřebuje dostat se do lásky,přijmout s pokorou vše,ať dobré či špatné to je,to co k němu právě posláno je.

Každý z nás vážit by si všeho velmi měl a děkovat za vše co jemu do života dáno bylo a i špatnými zkušenostmi,

kterými projít musel,zvládnul je,posílen pro další život byl  

a dále s vděkem a láskou k životu v něm opět o schod výše postoupil…

Toto úkol někdy těžký je,když člověku ublíženo je,

ale vše důvod svůj má,každý jsme na tomto světě jen hercem,který má roli nejen ve svém životě,ale i v životech mnoha ostatních….

Naše osudy se potkávají a mnohdy určitá setkání pro nás velkým darem jsou a vždy nás někam posunou…

Zkouškami procházíme a tím si svůj život tvoříme.

Zamyslet se nad vším musíme a s vírou a láskou v srdci,

ke všemu přistupovat musíme,po té lehkým krokem po své cestě půjdeme,lehkost ucítíme,jak andělé se vznášet budeme,

když jen v lásce a pozitivu žít budeme.

Úsměv  na rtech,který přirozený je míti budeme

a to dalším lidem předáme a tím jim pomoc,energii a chuť žít dáme…

Příroda nám za tyto krásné energie děkovat bude a jinak se k nám po té chovat také bude..

Andělé a archandělé Michael a Ariel,

kteří při tomto poselství stáli vám do vašich životů lásku posílají

a o tu vaší,která ze srdce čistého proudit bude,vás žádají…

Lidé milí buďte šťastní,usměvaví a s radostí se na přicházející slunce,jaro a pozitivní energie již těšte…..

 

S láskou vaši andělé a Lenka

—————

Zpět