Příchod domů k vaší Duši - Mistr Kuthumi

17.05.2013 21:42

 

Moje láska a mír pro vás v této době jako procházíte posledními fázemi v této vzestupné úrovni. Jen když se zastavíte a podíváte zpět na váš rok vývoje, který je milníkem, uvidíte jak jste v tom procesu pokročily. Samozřejmě to jak se vám dařilo v procesu vás buď podpoří přes velkou bránu Prosince nebo bude stát před vámi jako překážka, kterou je třeba odstranit. Proto vám dám dvě cesty. A přece ať je jasné. Pro ty z vás, kteří mají pokročit dále na vaší duchovní cestě, Já vám říkám, pokud začnete teď vážně, stále můžete projít přes velkou přechodnou bránu, která se připravuje otevřít lidstvu v příchozích týdnech.
 
Pro ty z vás, kteří poslouchali naše slova vedení, vy teď můžete vidět co odpadlo za vámi. V té suti budou vaše staré pojetí času, dřívější vnitřní poznání, dokonce staří přátelé, kteří se rozhodli nepřidat se k vám na vaší cestě v posledních fázích přechodu, a do vyšší úrovně. Teď když se podíváte zpět, chápete proč se všechny tyto události staly. Vyrostli jste nyní mnohem blíže ke Světlu vaší duše a moudrosti v něm obsažené. Během tohoto roku jste uvolňovaly a léčili. Vnitřní emocionální práce, kterou jste snášeli a překonali nebyla vždy lehká. Toto je proto, že ty emoce byly drženy velmi hluboko ve vás. Předtím vaše ego nabízelo spoustu výmluv proč jste nemuseli očistit a léčit ty věci, které jste drželi skryté tak dlouho. Často během životů, můj přítel. Jak jste snášeli mnoho muk a vyteklo mnoho léčivých slz, došli jste do bodu kde jste ochotni propustit, uvolnit. My tady jsme rozradostněný a oslavujeme tento váš proces probuzení.
 
Vyvstává Pocit Svobody
 
 
 
Zbývající prostor umožnil, aby nový pocit svobody vstoupil do vašeho nižšího emocionálního těla. V tomto prostoru jste se dotkli nekonečna. Ano. Viděli jste mnohem větší obraz energie vašeho Vesmíru a vašeho místa v tom rozsáhlém Vesmíru. Vstoupili jste do prostoru vaší duše a uskutečnily slastné spojení. Toto vám následně pomohlo pochopit energii, kterou znáte jako Světlo. Mír, lásku a nekonečnou radost, všechny obsažené ve Světle.
 
Vedl jsem vás jak pracovat s touto Světelnou energií na léčení, čištění a čiření, transmutaci, zmocněni vaší celé bytosti. Pokaždé když jste pracovali s touto energií, dokázali jste udržet něco ze světelné energie v sobě. Po čase se tato nahromadila aby byla měřena jako váš vlastní Světelný kvocient. Vroucně doufám, že chápete důležitost tohoto. Nejen pro vaše fyzické, emocionální a mentální těla, ale také vaši planetu Zemi a všech jejích obyvatel včetně lidí a ven dál do Vesmíru samotného.
 
Víte, že Světelná energie je mocná. Mocnější než si v současnosti uvědomujete nebo chápete. Je to podstatná složka vašeho současného vzestupného procesu. Podstatná. Nepodceňujte důležitost. Dále, jak pokračujete přes poslední dny tohoto roku, je ještě důležitější naplnit vaši bytost Světelnou energií při probuzení každý den.
 
Dělejte to sezením v tichu a spojením s naší říší. Toto je možné provést cítěním, slovem nebo záměrem srdce.
 
Vizualizujte bílé Světlo splývající kolem vás. Představte si bílou mlhu.
 
Pak otevřete naplno vaše náruč a dýchejte hluboce. Jak tak děláte, vězte, že Světlo vstupuje do vašeho fyzického těla dolů do vaší základní čakry, obíhá a vrací se zpět nahoru předtím než vydechnete přes vaše ústa.
 
Udělejte to 3 krát.
 
Uzavřete vizualizací sebe ve velkém bílém balónu.
 
Toto cvičení obnoví každou buňku vaší bytosti na každé úrovni. Naplní vás to vyšším mírem.
 
Pro ty na jiné cestě, kteří se ještě úplně neprobudili, prosím dělejte tak rychle. Cvičení, které jsem právě dal by nesmírně pomohlo při probuzení a před tím než jdete spát. Meditace je také podstatná. Vaše vyšší já, spojené tak blízko s vaší duší, přednese cokoliv je třeba uvolnit z vašeho emocionálního těla. Víte, nemůžete si vzít staré emoce, ublížení atd. s sebou když se lidstvo otevře vyšším oktáv Světla a vyššímu účelu. Proto říkám, začněte nyní. Začněte vážně s jasným záměrem očištění nejhlubších koutů vaší mysli. Mluvil jsem o důležitosti tohoto hodně krát. Snad teď vidíte proč. Je to čištění vašich emocí, které je důležité. Pokud se vaše cesta zdá náročná, je to protože vaše duše touží abyste předstoupili a rychle očistili vaši minulost.
 
Myšlenky
 
 
 
Nezáleží na jejíž cestě v současnosti jste, je nezbytné držet stráž nad vaším mentálním tělem - vašimi myšlenkami a slovy. Všichni musí dodržovat tento zvyk. Energie vstupující do vaší atmosféry jsou velmi silné a Já vám mohu říci, že budou získávat větší sílu každý den do otevření velké brány 3-Prosince letos. Brána nabídnuta v té době lidstvu bude jen na velmi krátkou dobu. Takže je nutné být ostražitý a rychle vykročit vpřed. Tato velká brána bude vzácná příhoda ve vašem lineárním čase a sladí se s třemi velkými pyramidami v Egyptě. Tyto pyramidy byly vybdované jinou rasou, která se snažila obývat Zemi. Chápali více Vesmírné rasy a energie jako lidstvo dnes. Avšak v meditaci hodinu před úsvitem Egyptského času získáte záblesk budoucnosti, přicházejícího domova pro Světlo a poznání vaší duše.
 
Vyšší Oktáv
 
 
 
Vaše duše je rozpínavá a stále se zvětšuje když se sloučí s velkou Nad Duší. Jako ryba v oceánu planety, jste odděleni a přece částí většího rozpínání. Mnozí toto volají velká Nad Duše Bůh.
 
Rozpínání energie je to co mnozí Pracovníci Světla Země zažívají as čím se spojují. Jsou to jen ti, kteří pozorovali minulé zkušenosti a učení a rozpínání duše, kteří pracovali a drželi Světlo uvnitř, kteří jsou nyní připraveni a schopni začít přijímat a pracovat s vyšší oktávou energie Světla. Ti teď vyrostly z nižších mentálních a emocionálních těl.
 
Ti zažili mnohé změny ve svých fyzických tělech. Jejich vlákna DNA se rozšířily s novými Světelnými energiemi. Nová předloha se formovala ve vás během předchozích čtyřiceti let, což se značně zrychlilo během posledních osmnácti měsíců. Říkám těm z vás, kteří zažíváte únvau, bolesti ve fyzickém a snášíte různé náhlé emoce, abyste dýchali. Jednoduše dýchejte Světelnou energii velmi hluboko. Udržujte Světlo v sobě. Toto vám velmi pomůže během této vzestupné fáze.
 
Říkám vám znovu, že to je to o čem je celá tato doba Prosinec 2012. Vzestup na další vyšší úroveň. Zvyšování vašeho vědomí. Příprava na nové vyšší učení a zkušenosti. Učení žít ve "vylepšeném" fyzickém těle. Pohyb dále do vyšší mentální úrovně zatímco přijímáte vyšší emocionální úroveň existence. Práce s novými vyššími, jemnějšími vibračními úrovněmi. Toto je před vámi.
 
Rok Světelného Uvědomění
 
 
 
Ano. Váš nový rok 2013 bude opravdu rokem učení se žít a existovat s vyšší úrovní uvědomění a všem co to obnáší. Vaše výše kanály komunikace budou nesmírně růst (jasnozrak a jasnoslyłení). Mnozí začnou komunikovat s milovanými, kteří přešli na druhou stranu. Začnete procházet vyšší dimenze s lehkostí. Vaše Světelné energie zažehnou ostatních, kteří stále zápasí, a přece chtějí novou cestu vpředu. Vaše Světelná energie poskytne "spínač", který potřebují, aby jejich potlačil dopředu. Toto je před vámi.
 
Pochopte, nemůžete si s sebou vzít vaši starou zátěž, vaše staré strachy a ublížení, ne. Tak Já vás prosím, každého jednoho z vás, zkoumejte své emocionální tělo. Zapojte své vyšší Já, aby vás vedlo na cestě závěrečného čištění. Propusťte a zažívajte pravou svobodu, která je dostupná pouze prostřednictvím světla vaší vlastní duše. Můj bratr Buddha řekl,
 
"Vaše smutky a ublížení jsou vyléčeny jen když se jich dotknete se soucitem."
 
Mistr Kuthumi
 
 

—————

Zpět