Přijměte své kristovské vědomí

27.12.2012 19:36

 

/album/fotogalerie/a318580-169055443185912-100002443712522-309905-587622399-n-jpg1/

 

Jennifer Hoffman

Jsou Vánoce, a (kromě neoddělitelných dárků, setkání, spousty světel a oslav) je to čas, kdy slavíme narození Ježíše Krista. Tento rok, s načasováním Slunovratu, konce čtvrtého cyklu  Mayského kalendáře a s cyklem vzestupu, jenž dokončujeme, nabírají Vánoce zcela nový význam, protože vstupujeme do nové éry lidského vědomí  a můžeme v plné míře přijmout své kristovské vědomí.

Dosud a z dálky jsme to vnímali jako vědomí Krista, onu nejvyšší úroveň, jež byla  - během jeho pobytu na Zemi - ztělesněna velkým učitelem, jímž byl Ježíš Kristus. Kristus učil o posílení sebe sama, o naší schopnosti mít přímé spojení s Božským Zdrojem, o božské podstatě člověka a o naší vlastní schopnosti dělat zázraky. Často též říkal, když byli lidé udiveni jeho schopnostmi: ,,Toto i vy můžete činit, a ještě více...” Náboženská učení za  celá stolení toto učení odosobnila a způsobila, že jsme uvěřili, že jsme bezmocní, nehodní a  nezasloužíme si takovéto schopnosti. To se však nyní změnilo.

Zrození Ježíše nám také přineslo potenciál sladit se a spojit s naším vlastním kristovským vědomím, přijmout sebe sama jako jiskry božského vědomí a plně včlenit učení Krista do lidské úrovně naší bytosti. Nejde o to, abychom se snažili být jako on, ve smyslu: ,,co by Ježíš učinil”. Jde spíše o integraci aspektů našeho vlastního kristovského vědomí, tedy co bychom my dělali ve svých životech s touto úrovní duchovního uvědomění, sebedůvěry a přesvědčení. Ježíš nám v tomto směru byl příkladem, a nám trvalo tisíciletí, než jsme došli k bodu, kde bychom mohli začít připouštět a uznávat, že jsme schopni získat přístup k této úrovni existence.

Kristovské vědomí je dalším stupněm energetické frekvence, završením naší cesty vzestupu, jež zahrnovala postup od primitivnějších forem bytí k duchovnímu člověku. Kristovské vědomí ztělesňujeme, jestliže víme, že sami jsme součástí božství, že si to zasloužíme, že jsme silní, máme svou hodnotu a jsme bytostmi bez hranic.

K onomu vyrovnání, sladění či spojení s naším kristovským vědomím dochází tehdy, když  jsme schopni bez většího úsilí používat svou schopnost spolutvoření po boku Božského Zdroje, když uznáváme své spojení s Ním a spojení mezi námi všemi,  a když jsme schopni se stát jedním s energetickým prouděním, jež je tímto Vesmírem. Jsme svrchovanými vládci ve svém životě  i na této planetě, a pokud žijeme, jednáme, myslíme a ,,jsme” prostřednictvím svého kristovského vědomí, můžeme stvořit svět, kde vládne bezpodmínečná láska, mír a dobrá vůle – pro všechny a mezi všemi.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 26. 12. 2012

—————

Zpět