Přišel čas být sám sebou

21.07.2013 07:59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je čas být sám sebou.
Je čas být sám za sebe zodpovědný.
Je čas přijmout sebe a svůj život takový jaký je.
Je čas!
Oprostit se od bolestí, zklamání ,pocitů viny.... je čas osvobodit sám sebe .
Sami jsme přišli a sami jednou odcházet budeme, každý bude stát sám za sebe v Pravdě, žádné výmluvy, žádné ohledy, žádné smutky.
Vše v Pravdě, vše jak se událo, vše jak jsme žili ,všechny myšlenky, slova a skutky vše v Pravdě, v čistotě úmyslů a vlastních záměrů.
Tak jak v Pravdě jsme žili, ne jak jsme mysleli, že žijeme, ne jak jsme mysleli, že je správné.
Vše v Pravdě té jediné, té opravdové, podle hlasu duše a podle čistoty úmyslů.
Je čas!
A přitom není třeba se ničeho bát, obávat se, je třeba jen začít opravdově žít podle Vesmírných zákonů podle slova Pravdy.
Je čas sladit svůj dech s prvotním dechem a dechem Přírody,
je čas naslouchat hlasu své duše a hlasu Matky Země a hlasu Velké Matky, hlasu PPRAVDY,
je čas naladit se na sebe, na své nitro, na svou moudrost,
je čas!
Nebojte se být sami sebou, ukázat světu svou pravou tvář, vyjít z iluzí, falší, přetvářek!
Je čas uchopit své emoce, své stinné stránky, pojmenovat je, přijmout je a proměnit svým světlem na lásku, klid, radost, dobro, štěstí.
Je čas projasnit své Světlo.
Pusťte Světlo, které máte ve svých srdcích ven. Ať září a ukazuje cestu ostatním.
A strach z nepřijetí? Strach z nepochopení? Strach z odsouzení? Pusťte svůj strach a slaďte sami sebe s dechem a prvotním dechem, prvotním Vašim nadechnutím.
 
O co jde? O nic, jen nádech a výdech, jen láska a světlo, jen klid a mír!
Odložte všechny strachy a obavy, které Vám brání projevit své pravé JÁ. Už je ten správný čas. Všichni touží se osvobodit a uvolnit se ze sevření a pravd, které dávno neplatí.
Někteří září jako Slunce, žijí radost, štěstí, svobodu, tak proč ne Vy?
Jak krásně a nově začne třeba už ten zítřejší den. Hned, jak vyjdete z domu, zhluboka se nadechněte letního vzduchu, usmějte se na člověka, kterého každé ráno potkáváte. V duchu si snad i zpíváte….. zatančete si, radujte se... život je dar!
Je Vám skvěle. Máte pocit, že Vás nikdo a nic nevyvede "z míry". Úžasný pocit. Prostupuje každou buňkou v těle a rozjasňuje vaše vnitřní Světlo. Už ho nechcete skrývat. Neskrývejte je. Neskrývejte je ani vy, ani vy, ani vy ostatní.
Je čas zářit, být světlem, být radostí, být klidem, být štěstím.
Je čas Světlem prozářit každičkou myšlenku, každé slovo, každý skutek.
Je čas BÝT sám sebou, sám za sebe a přitom v jednotě prvotního dechu!
Je čas….Je čas...Je čas....
 
v lásce úctě a Pravdě Ivana Batová 11.7.2013
 

—————

Zpět