Přítomný okamžik, nádherný okamžik

09.02.2014 12:45

Přítomný okamžik, nádherný okamžik

Přítomný okamžik, nádherný okamžik

V naší uspěchané společnosti je občasné vědomé dýchání velkým bohatstvím. Vědomé dýchání můžeme provozovat, nejen když sedíme v meditační místnosti, ale i během práce v kanceláři, nebo doma, při řízení auta, nebo cestujeme-li autobusem, kdekoli a kdykoli během dne.
Je mnoho cvičení, která nám mohou pomoci k vědomému dýchání. Kromě jednoduchého "vdech" a "výdech" můžeme mlčky opakovat následující čtyři řádky, když vdechujeme a vydechujeme:
"Vdechuje, uklidňuji své tělo,
vydechuje, usmívám se,
prodlévaje v přítomném okamžiku,
poznávám, že to je báječný okamžik!"
"Vdechuje, uklidňuji své tělo." Vyslovení tohoto řádku je možno přirovnat k požití chladivého nápoje v horkém dnu - můžete cítit, jak se chlad rozlévá vaším tělem. Když vdechuji a říkám tato slova, pociťuji, jak dech uklidňuje mé tělo i mou mysl.
"Vydechuje, usmívám se." Poznáváte, že úsměv uklidňuje stovky svalů vašeho obličeje. Úsměv ve tváři znamená, že jsme pánem sebe sama.
"Prodlévaje v přítomném okamžiku." Když zde sedím, nemyslím na nic jiného. Sedím zde a přesně vím, kde jsem.
"Poznávám, že je to báječný okamžik." Je radostné sedět zde pokojně a uvolněně a vracet se k svému úsměvu, radosti a pravé přirozenosti, Přítomný okamžik je naší schůzkou se životem. Nebudeme-li mírní a radostní právě nyní, kdy budeme prožívat mír a radost - zítra, pozítří? Co nám brání, abychom byli radostní právě teď? Když sledujeme své dýchání, můžeme prostě říci "zklidnění, úsměv, přítomný okamžik, báječný okamžik".
Toto cvičení není pouze pro začátečníky. Mnozí z nás, kteří prováděli meditaci a vědomé dýchání po čtyřicet nebo padesát let, pokračují stejným způsobem, poněvadž tento druh cvičení je tak důležitý a tak snadný.
Thich Nhat Hanh
Cesta k plnému vědomí a uvedení do metody meditace v chůzi

  

 

—————

Zpět