Probuzení duše a tvoření - Poselství Celestýnských Bílých bytostí přijala Natalie Glasson – 02-01-14

18.01.2014 18:50

 

S velkou láskou vás my, Celestýnské Bílé bytosti, dnes přicházíme pozdravit. Obklopujeme vás láskou, kterou s námi sdílí Stvořitel a která vám umožňuje prohloubit vaše vlastní vyladění a propojení se Stvořitelem. Na Zemi je doba velkých zázraků a kouzel, manifestuje se mnoho významných a mocných příležitostí, které vám nejen umožní navýšit svou vnitřní sílu, ale i vaši víru ve Stvořitele ve vašem bytí i v realitě. Jak společně vstupujeme do nového cyklu roku 2014, povstává ze Stvořitele mnoho energie, které je dobré si všimnout a poznat ji. Tento čas je doba manifestace, realizace a porozumění tomu mocnému prostředku, kterým jste v této současné realitě. Jste žádáni, abyste pokračovali v prožívání Stvořitelovy energie, ale uvědomte si, že jste vyladěni na kosmickou vibraci, která se dá popsat jako kouzelná. Po celý rok 2013 jste připravovali, synchronizovali a usazovali své energie do nového cyklu a éry lásky a to bude pokračovat tak, jak si dovolíte pokračovat v uvolňování starých energií a zvyků, ale je tu i vyšší uvědomění toho, co můžete manifestovat a toho, jak se skutečně projevujete.Začněte si intenzivněji všímat spojení a mostu mezi svým vlastním tělem, způsobu jakým funguje, a mezi realitou, kterou na Zemi prožíváte. Toto může být tak zesíleno, že budete schopni vystopovat manifestace ve své realitě až k pouhým myšlenkám a uvědomíte si, jak jste se cítili a dokonce jak jste vytvořili onu myšlenku, uvědomíte si myšlenkovou formu, její zrození až k manifestaci neboli naplnění ve své realitě. Toto mocné uvědomění, které se bude v průběhu nadcházejících let navyšovat, vybuduje nový základ víry a přijetí či důvěry ve svou vnitřní pravdu, což vás podpoří v probuzení a odemčení nejposvátnějšího pokladu ve vašem bytí. Na Zemi nyní probíhá mocný čas, protože toto je vaše skutečné nové probuzení po přípravách v roce 2013, je čas hledat ve svém bytí, abyste porozuměli tomu, co si vaše duše přeje projevit, abyste rozpoznali sebe sama jako svou pravdu a naplánovali si svou cestu dál skrze zasévání mocných záměrů a záměrů plných energie, které proudí z nejčistšího zdroje vaší duše. Je čas dát své duši povolení a prostor, aby vykročila a tvořila, tkala a pokládala struktury světla, které budou vtěleny do vašeho aurického pole a energetických těl, abyste byli připraveni na další stádia svého vzestupu. Tyto energetické struktury se mohou podobat posvátné geometrii, ale budou z duše, která se bude energeticky ukotvovat do fyzické úrovně vašeho bytí a reality.

Je důležité si uvědomit, že nyní je čas, aby se duše bavila a tvořila z vyšších dimenzí světla v rámci vaší současné vibrace světla a realityDuše se musí nejprve plněji ukotvit, je to stav vtělování duše, vznik energetické struktury, rytiny či formy ve fyzickém těle a aurickém poli. S kombinací praktikování umění záměru a manifestace jste schopni probudit ve svém bytí velkou svobodu, protože si uvědomíte, že nádherné a zázračné příležitosti se mohou manifestovat a můžete je ve své realitě zažívat.Tato víra a zkušenost vám umožní oprostit se od omezení a napojení zejména na minulost, vytvoříte si nádherný stav bytí, který dovoluje a podporuje vaši duši, aby se manifestovala a skrze vaše bytí plněji vytvářela energie vyšších dimenzí ve vaší realitě. Duše v sobě uchovává nekonečné možnosti, na které se můžete jen napojit a zažívat je skrze svou schopnost manifestace a svou vírou v prožívání svého vlastního tvoření. Protože se nacházíte na mostě pochopení, uznání a zakoušení svých schopností manifestovat, otevíráte dveře větším, neohraničeným a hlubokým možnostem, jak semínka světla z vaší duše vstupují do vaší mysli a jsou zhmotněna ve vaší realitě, abyste je mohli prožívat.

 

Každý záměr, každý krok a vyladění na Stvořitele je postup a vývoj svobody na mnoha úrovních vašeho bytí, ale také vás napojuje na svobodu duše a tím vám umožňuje skutečně žít v božském proudu Stvořitele. Se svobodou přicházejí neohraničené možnosti a zkušenosti, které vám dovolují přijímat Stvořitele plněji. Vaše duše je připravená na své probuzení a sjednocení s celým vaším bytím. Rozumí novému stádiu vaší reality, do kterého vstupujete a jednoduše vás žádá, abyste se poddali jejímu světlu, lásce a pravdě. Vězte, že se nevzdáváte své síly tím, že se poddáte své duši, ale natrvalo přijímáte a shromažďujete svou sílu, abyste ji rozvedli do celého svého bytí. Vaše duše se více než kdy dříve napojuje na obrovskou síť světla a Stvořitelova vesmíru, její energie cestují široko daleko, aby dosáhla sjednocení a jednoty na vnitřních rovinách, se zvláštním zaměřením na shromažďování nového vědomí. Když se poddáte své duši, dovolujete kouzelným vibracím své duše a jejího rozšířeného chápání a spojení se Stvořitelovým vesmírem, aby zesílila a vlila se hluboko do vašeho bytí, vstupovala a tryskala do celého vašeho bytí a reality.

 

S naším vysvětlením a vaším vlastním prožíváním této božské doby můžete vnímat, že se dějí  mocné posuny v probuzení, nejen ve vašem bytí a realitě, ale pro všechny ve Stvořitelově vesmíru. Je-li na vrcholu vašeho seznamu záměr a proces manifestace, s ohledem na požadované zaměření, vás chceme povzbudit, abyste se stále ptali sami sebe na dvě věci:

 

“Co chci nebo co si přeji nyní manifestovat?”

 

Toto je adresováno vašemu fyzickému já, vašemu tělu, mysli, emocím atd. Pak si položte druhou otázku:

 

“Co chce nebo co si přeje má duše nyní manifestovat?”

 

Toto je adresováno vaší duši, duchu, vyššímu já, Stvořiteli, ve skutečnosti všemu, co je vaším božským já.

 

Mohli byste nám na to říci, že jste jak fyzickou formou, tak duchovní formou a proto není nutné to oddělovat. My bychom rádi, abyste začali tímto postupem a všímali si, zda odpovědi, které dostáváte, jsou stejné nebo rozdílné a vaše duše a fyzické tělo jsou synchronizovány; jsou vaše přání a vedení v harmonii a souladu? Je-li rozdíl mezi přáními vašeho fyzického bytí a vaší duše, dovolte si rozjímat nad tím, jak sem můžete vnést harmonii. Možná by vám pomohlo zaměřit se na povzbuzování vaší duše, aby plněji splynula s vaším fyzickým tělem nebo si představte integraci světla své duše. Vaším cílem je, aby se odpovědi podobaly, abyste si mohli být jisti, až se obrátíte k sobě a požádáte o vedení, že budete vědět a sami sebe si uvědomíte jako sjednocenou bytost, integrující se se svou duší. Pak nebude třeba se na nic ptát a žádat o vedení své fyzické já a své duchovní já, protože budete vědět, mít víru, důvěru i zkušenost, že jsou jedním. Toto potvrzení vyroste z vaší vlastní zkušenosti, z propojení s fyzickým i duchovním já a uvidíte, jak splývají a stávají se jedním. Vězte, že svou duši nemůžete ke splynutí přinutit, ale můžete sledovat, kde vedení energie, myšlenky a emoce jsou čerpány z tohoto procesu, což vás povzbudí k tomu, abyste si uvědomili a rozpoznali ten most svobody, kde je vaše duše schopna vytvářet božské a posvátné, nekonečné a velkolepé možnosti.

 

Mnozí z vás možná řeknou, že je to těžké přijímat, slyšet či uznat své vnitřní vedení, toto je ale víra z minulé doby a je zkrátka třeba se jí zbavit a uvolnit ji; není třeba se na to nějak zaměřovat či tomu věnovat pozornost, ale jednoduše se od této víry odpojit. S důvěrou a vírou v sebe sama, jako v bytí, které je schopné přijímat vedení, se dokážete osvobodit od omezení a vstoupit hlouběji do svobody a vyjádření duše. Skrze vnímání a uznávání vedení ve vás, i když nejprve to budou dvě různé cesty vedení od vašeho fyzického bytí a od vašeho duchovního já, se můžete soustředit na vytváření záměrů, které vyjádří, že již prožíváte to, co si přejete a to je nádherné. Dovolte si nejprve vytvořit dva záměry a sledujte, jak za nějakou dobu začínáte tvořit jeden záměr ze svého jednotného božského já. Možná že ihned nebo postupně přistoupí vaše duše k formování struktur božských záměrů ve vašem bytí a tím zvýší vaši vibraci a vaše intuice také bude proudit jako božský proud Stvořitele.

 

S láskou v tomto mocném čase probuzení
Celestýnské Bílé bytosti

 

Zdroj: https://www.omna.org/Home.htmlPoznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět