Proč je bolest nezbytnou součástí léčení

06.11.2013 16:11

Otázka na Jennifer Hoffman:
Čtyři roky mám vážný vztah s jedním mužem, a přestože se máme velmi rádi, zdá se, že nejsme schopni být spolu. Vím, že jsme si navzájem učiteli a souhlasili jsme to společně takto provést, ale já už nevydržím bolest spojenou s tímto vztahem. Ačkoliv ho hluboce miluji, a on mne též miluje, zdá se, že v sobě navzájem probouzíme to nejhorší, a přitom zjevně nejsme schopni to ukončit a posunout se dál. Proč je ten vztah tak bolestný a má nějakou naději? Nebo se máme raději rozloučit a zvolit jiné partnery?

Odpověď:
Přemýšlela jste někdy, proč tak často právě člověk, kterého nejvíce milujete, a vztahy, které si nejvíce přejete, jsou příčinou největší bolesti, dysfunkcí a trápení ve vašem životě? Ve vašem případě jsou v činnosti dva faktory, z nichž oba musí být v tomto vztahu zpracovány a vyřešeny, a žádný z nich nepovede k trvalému stavu, ačkoliv, jakmile toto léčení ukončíte, navzájem se od sebe osvobodíte a budete schopni do svého života vpustit nové partnery.

Není možné, abychom si sami ve svém životě vytvořili ten druh bolesti, jež umí vytvořit někdo jiný, protože když do vztahů vstupujeme, zvláště s někým, kdo je nám učitelem v rámci léčení, zaměří se on na naše léčení a vykoná své dílo co možná nejlépe. Právě zde  problémy začínají, neboť my se soustředíme na to, abychom se bolesti vyhnuli. Přestože tedy děláme všechno možné, abychom se vyhnuli bolesti, o jejímž příchodu na úrovni duše víme, náš protějšek se snaží tu bolest vytvořit, abychom se mohli uzdravit a jít dál.

V tomto vztahu se vy pokoušíte zabránit tomu, aby vám on ublížil, a to tím, že jste trpělivá,  laskavá a rozvážná, a vidíte ho ve světle jeho vyléčeného Já – namísto toho, kým on  je právě teď.  On je sám sebou a snaží se vám ukázat, že bez ohledu na to, co uděláte, on se bude rozhodovat dle své svobodné vůle a svých voleb, nikoliv podle těch vyšších aspektů, které by měl ztělesnit dle vašeho přání. Nakonec jeho svobodná vůle zvítězí a vám se ještě mnohokrát vrátí tato lekce, kdy jste  přebírala odpovědnost nebo vinila sebe samu za jeho jednání, i když jste za nic nemohla - to jen on nebyl schopen ztělesnit ten stupeň lásky, kterou byste od něj ráda přijímala.

Chcete-li se uvolnit z této lekce, musíte ho vidět takového, jaký je – právě nyní – se vší energií, kterou zrovna teď ztělesňuje. Musíte přijmout, že tam on prostě je a být chce, a uvolnit se z povinnosti ho  léčit, k níž jste se zavázalaTím největším darem, jenž můžeme někomu věnovat, je vidět ho takového, jaký je – nikoliv takového, jakého bychom si ho my přáli, nebo ve světla nadějí, jež do něj vkládáme.

Je to vaše lekce přijetí, a jakmile ji uznáte a dovolíte sama sobě opustit svou stezku, na níž se snažíte ho vyléčit, přijmete léčení, které on poskytuje vám, což završí jeho úkol ve vašem životě. Poté budete oba schopni se posunout dál, do více naplňujících, radostnějších a vyrovnanějších vztahů, klidných, láskyplných a bezbolestných.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 3. 11. 2013

 

—————

Zpět