Proč je dobré mít čisté srdce….

22.03.2013 16:32

 

Krásný den plný LÁSKY :-)

Včera jsme si s Janem povídali dlouho do noci....

 

Proč je dobré mít čisté srdce….

 

Včera za mnou přišel před spaním syn Jan, že si chce povídat…

Mluvili jsme spolu o všem možném, spoustu nádherných myšlenek a pocitů nám přicházelo a došlo i na úvahu, proč je dobré mít čisté srdce.

Chtěl po mně, abych mu to přiblížila, srozumitelně vysvětlila, k čemu je to dobré J))

Před duchovním zrakem se mi objevil křišťálový džbán plný průzračné, křišťálové vody, stál na stole ozářen poledním sluncem a já s úsměvem a nadšením, že se mi objevil tak nádherný obraz pro mého syna k lehkému pochopení, jsem mu na tak jednoduchém a krásném příkladu lehce vysvětlila, proč mít průzračně čisté srdce. Protože ač přímo na něj zářilo polední slunce, nevrhal žádný stín. Paprsky lehce prošly průzračnou hmotou, nestavělo se jim nic na odpor…a s tím, jak se posléze začal džbán zakalovat, jeho hmota se zhušťovala, začala klást odpor, paprsky nemohly pronikat a džbán začal vrhat stín. Nejprve sotva viditelný, až posléze na stole stál těžký, kameninový, zcela neprůhledný džbán, plný kalu….a za ním se objevil temný stín…

Krásné podobenství. Přesně tak je to i s námi lidmi…

Čistý, křišťálově průsvitný člověk, se může pohybovat v jakékoliv společnosti, aniž by jeho světelné tělo, prozářené Láskou Krista kladlo odpor…Průzračnost rovná se neutrálnost….

A tak je názorně na tomto příkladu ukázané, že čistý člověk, s čistým srdcem, nevrhá žádný stín…nestaví Světlu nic do cesty, nechá se jím zcela prozářit a stává se pánem všech situací….Tvůrcem svého životního příběhu…

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uzří Boha.

Uzří obraz Božství ve svém vlastním nitru… Tak je to myšleno…Setkají a sjednotí se s Bohem ve svém duchovním Srdci….

Stanou se KRISTEM, synem, dcerou Boží…plně si to uvědomují a žijí…   

Stín je už neděsí, pochopili a porozuměli jednoduché pravdě – stavím li cokoliv neprůzračného, jako jsou všechny druhy negativních vlastností, světlu do cesty, začnu vrhat stín…vynoří se moji vlastní démoni, ze kterých mám tak velký strach a začnou mě obtěžovat…

Čistému vše čisté J))

Můj syn se usmál, objal mě a řekl : „No jo, je to tak ! Mám Tě moc rád“

A prožili jsme  setkáni s Bohem skrze dvě milující srdce.     

 

přijala, napsala: Drahomilka Č.

—————

Zpět