Proč je nyní VELICE důležité soustředit se

12.12.2012 18:16

 

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit

Obzvláště nyní je VELICE důležité zaostřit se fokusem své pozornosti na to, co si přejete a pokud možno se soustředit jen na to, co je příjemné krásné a povznášející (nikoliv na to, co si nepřejete), neboť čím blíže jsme k protnutí galaktického rovníku (čili nulového bodu - času), tím rychleji se každá myšlenka (a z ní se rodící osobní přesvědčení, z kterých se tvoří mentální představy) stává vaší osobní pravdou a vámi prožívanou realitou!

Galaktický nulový bod funguje jako červí díra, která spojuje všechny světy a jejich reality do jednoho nekonečného nyní - tady a teď. Přes tento nulový bod se každý (nejpozději při jeho protnutí) dostane do takové dimenze, či do takového paralelního světa a takových jeho realit, které odpovídají tomu, čemu dotyčný věří a s čím svými vnitřní osobními frekvencemi souzní. Proto si nenechte nakukat nic, co nesouzní s tím, co si přejete, snažte se setrvávat v klidu, pohodě a harmonii sami se sebou a se všemi a vším ostatním a vytvářejte si ve svých představách obrazy toho, kam (do jakého světa a jeho realit) se chcete přes tuto galaktickou červí díru dostat - promítnout. 

Nenechte se nikým a ničím vytočit a setrvávejte pokud možno stále ve vnitřním klidu a pohodě. Toho se dá celkem snadno docílit tím, že se napojíte na sloup harmonizujícího světla (nebo rovnou přesuňte své osobní vědomí do svého duchovního srdce) a staňte se pouhými pozorovateli všeho, co může být (pokud to dovolíte) nějak nepříjemné. Toto je velice důležité, neboť čím více budete v pohodě a harmonii sami se sebou a se všemi a vším ostatním, tím na vyšší frekvenci budete rezonovat a čím vyšší frekvence budete v sobě obsahovat, tím snadněji projdete celou transformací, která vyvrcholí transmutací do vyššího, světelného projevu hmotné existence. Takže, chcete-li vzestoupit do páté či ještě vyšší dimenze společně s touto planetou, tak se této vzestupující planety držte jak opička :-) své mámy a nepouštějte se jí, kdyby se kolem vás dělo nevím co. 

Uvědomte si, že příjemné emoce obsahují harmonické frekvence a proto jsou konstruktivní, kdežto nepříjemné emoce obsahují disharmonické frekvence a proto jsou destruktivní a to v daleko větší míře než si vůbec dovedete představit. Je tomu tak z toho důvodu, že emoce fungují jako "střelný prach", který dodává mentálním představám energi potřebnou k tomu, aby se mohly projevit - zkrystalizovat do hmotného projevu existence. Z toho naprosto jasně vyplývá, že příjemné emoce a jejich harmonické frekvence tvoří, kdežto nepříjemné emoce a jejich disharmonické frekvence boří! Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: elektro-magnetismus (což je podstata pro tvoření dualitních projevů existencí), který je uveden ZDE, (jde o úryvek z knihy - Země plejádské klíče k Živé knihovně, od Barbary Marciniak.)

Proto se nenechte vtáhnout do žádného emocionálního dramatu, čili do ničeho, co je nepříjemné a vysává energii. Vytvořte si smír (nebo alespoň emocionální netečnost) s naprosto všemi a vším. Svou emocionální netečností a smírem se všemi a vším vyanulujete veškeré své disharmonické vazby, čímž zpřetrháte veškerá vaše disharmonická pouta (karmu), která vás udržují v dualitních projevech existencí, které sahají až do nejvyšší 4.D. Vše, co vytváří emocionální dramata je destruktivní hra světů v projevu 3. a především 4.D, která vyvolává v zúčastněných zlost a deprese, kdežto tvoření (všeho co je příjemné, radostné a povznášející) je konstruktivní hra světů 5.D, vytvářející překrásné "ráje", ve kterých je radost pobývat či žít pro všechny zúčastněné, neboť v nich všichni prožívají příjemné, euforické až extatické pocity. Takže se máme na co těšit. :-) 

PS: Chápete už, o co se snaží všichni ti, kteří vám podsouvají všemožné polopravdy, či se vás snaží rovnou všemožnými způsoby vykolejit nebo dokonce vyděsit? Podrobnosti o tom, jak vás mohou neškodné, či dokonce zdánlivě prospěšné informace přivést na scestí, naleznete v článku s názvem: Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky, který je uveden ZDE

Autor: Zlaté Světlo (pseudonym)

Zdroj článku: https://inner-light.ning.com/forum/topics/proc-je-nyni-velice-dulezite-soustredit-se-na-to-co-si-prejete-se

—————

Zpět