Proč je potřeba transformace...

07.09.2012 10:12

 

Proč je potřeba transformace?

Po tisíciletí lidé potlačovali své opravdové pocity, aby vyhověli potřebám rodinných systémů, požadavkům náboženství nebo společnosti. Tímto jsme se vzdali části své duše a každý si našel způsob jak se s tím vypořádat. Stali se z nás snaživky, manipulátoři, oběti nebo rebelové místo toho, abychom byli ve své síle a jednali podle našeho srdce. Teď je správná doba pro každého člověka, aby přijal a integroval všechny své části. Pak se uzdravíme a celá planeta se vědomě posune do vyšších vibrací. Je důležité, aby každý z nás udělal to nejlepší prosjednocení celého světa, abychom transformovali sebe. Tímto vytvoříme nové vědomí, které respektuje všechny živé formy a zdroje této planety. Je čas, aby si lidé uvědomili skutečné společenství s lidmi, Zemí a celým vesmírem. Čím více ovládáme lekce svého života, tím více se nám vyjevuje plán duše.

Až 21. 12. 2012 vyjde Slunce na oblohu, střed naší galaxie dokončí svou 25 920 let dlouhou cestu kolem pomyslného středu vesmíru neboli velký cyklus zvěrokruhu, v astrologické terminologii nazývaný vesmírný rok. Podle Mayů se „stvoření“ skládá z pěti „sluncí“ neboli světů (epoch). Každé slunce zatím skončilo nějakou katastrofou nebo přechodnou krizí. Víme, že tento zvrat je nezbytným předpokladem pro nastolení nového řádu. Smrt starého a vznik nového. Mayský kalendář předpovídá konec pátého slunce neboli pátého světa na rok 2012. Poslední den Mayského kalendáře představuje bránu, jíž máme projít - časoprostorový portál do nového světa, nového způsobu života, nových možností. Tento přechod je provázen bolestí a nepříjemnými pocity, ztrátou nevinnosti a překážkami, jež nás mohou srazit na kolena. Změníme se, protože nám nic jiného nezbude.

21. 12. 2012 překříží ekliptika (zdánlivá oběžná dráha Slunce, Měsíce a planet) Mléčnou dráhu poblíž souhvězdí Střelce. Vznikne tak kosmický kříž, který dávní Mayové nazvali „posvátný strom“. V samém středu kříže se v tento den bude nacházet Slunce ve slunovratu, které současně dokončí velký cyklus zvěrokruhu, již zmiňovaný vesmírný rok. Kolem tohoto středu rotuje dvacet sedm galaxií, včetně naší Mléčné dráhy. Tisíce proroctví určilo tento den jako začátek zlatého, osvíceného věku, jemuž bude předcházet osm let utrpení (doba mezi dvěma přechody Venuše). Tato planeta zřídka tranzituje Slunce. Pokud k tomu dojde, stane se to dvakrát, a to po osmi letech, například v letech 1874 a 1882. Naposledy se stal tento tranzit 8. 6. 2004 a další bude 6. 6. 2012. V tuto dobu máme možnost vyrovnávat mužskou a ženskou polaritu v nás a umožňuje velkou příležitost pro náš růst a dále urychluje vzestup planety.

V roce 2012 si na hlubší úrovni uvědomíme, že jsme aktivními tvořiteli. O kroku v roce 2012 bylo rozhodnuto před mnoha a mnoha lety, ještě před Atlantidou a Lemůrií. V Peru bude nalezena další křišťálová lebka, která bude mít velký vliv na vědomí v dané oblasti. Tento rok bude mít obecně velký vliv na naše vědomí. Je důležité, aby dostatečné množství lidí bylo otevřeno vědomí 5D a neslo v sobě dostatečně množství světla. 11. 11. 2011 se spoustě lidem otevřou jasnozřivé schopnosti a tito lidé budou potřebovat asistenci. Proto je důležité, aby bylo spousta učitelů a průvodců otevřeno a připraveno k práci.

Jak ovlivní věk Vodnáře fyzický, mentální a duchovní vývoj lidstva? Získáme plné vědomí a schopnosti komunikovat s tvořivými silami, budeme si vědomi svého spojení s těmito silami, a možnosti jejich využití v materiálním světě. Jen ti, kdo přijmou jednotu všeho, tedy propojenost na jemnohmotné úrovni, si budou uvědomovat, co se s nimi děje. Nacházíme se na vzestupné, a tedy i víceduchovní straně evolučního bloku. Duch je životmysl je stavitel a hmotný svět  je výsledkem jejich tvoření. Na fyzické úrovni se měníme z bytostí na uhlíkovém základě se dvěma řetězci DNA (s dvojitou šroubovicí DNA) na krystalické bytosti, které budou mít nakonec až 1024 řetězců DNA, protože na vyšších energetických úrovních mohou existovat jen krystalické látky.

Po roce 2012 by mělo začít dlouhé období, během něhož by se měl vrátit přirozený řád – moudrost, mír, harmonie, láska a vyšší stav vědomí. 21. 12. 2012 začne vyšší oktáva stejného slunce. Půjde o vyšší úroveň existence, vyšší sféru možností a schopností. Přechod z jedné éry do druhé. Konec světa starého, jakého známe, světa založeného na dualitě a oddělenosti. Nahradí ho společné vědomí a jednota zlatého, osvíceného věku. Návrat přirozeného řádu věcí – úcty, respektu, tolerance, což jsou přirozené lidské vlastnosti, a budou mít šanci se plně projevit, naproti tomu zmizí bojovný a agresivní postoj, které jsou naučeným způsobem chování. Návrat Ježíše Krista jako stav vědomí, jehož může dosáhnout úplně každý. Kristovo vědomí je uvědomění si daru lásky a soucitu, jehož člověk získá odevzdáním se nejvyššímu, Zdroji. Je to stav odpuštění a blaženosti, života věnovaného službě vyššímu principu.

Lidstvo se blíží uvědomění, že všichni společně ovlivňujeme celosvětové dění tím, že do něj promítáme své vnímání skutečnosti, které nemusí být vždy pravdivé. Jakmile přijmeme svou odpovědnost za své činy, naladíme se na přirozenou synchronicitu, na rytmus přítomného okamžiku, který vibruje frekvencí zhruba 40 cyklů za sekundu, což odpovídá mozkovým vlnám označovaným jako vyššíbeta nebo zen sjednocení. Vše, co spolu rezonuje, se spojuje. Jednoduše řečeno, síla přítomného okamžiku spočívá v návratu do přirozeného stavu jasnosti a vědomého uvědomění, v němž se spojují polarity a vznikají holony (holon vznikne v okamžiku, kdy se opačné síly začnou navzájem podporovat a spolupracovat, aby společně něčeho dosáhly, ačkoli jsou každá úplně jiná).

Je třeba najít radikální střed. Většina dětí si toto uvědomuje od narození. Přirozeně vnímají a využívají kolektivní vědomí, kolektivní paměť, kolektivní sny,myšlenky a zájmy a naslouchají hlasům – jako shluk buněk v obrovském mozku, jenž je součástí vesmírného mozku, který je součástí obrovské mysli. Lidé si začnou uvědomovat, že zlo (temnota negativity) nemůže být nikdy zničeno ani přemoženo. Jediný způsob, jak zlo a to, co se zdá být zlem, odzbrojit, je jednoduše otevřít své srdce. Nic jiného nikdy nefungovalo a ani fungovat nebude.

Jako duše nejsme ve spojení se zdrojem vázány žádným kalendářem. Nevyřešené a nedokončené záležitosti nás od něj oddalují, ale láska a odpuštění nás osvobozují a tomuto sjednocení přibližují, díky nim pomalu přestáváme být oběťmi a postupně se stáváme strážci velkého plánu. Nové pohledy na evoluci ukazují, že stvoření probíhá v cyklech, dlouhé úseky souvislého růstu jsou přerušovány náhlými propady, po propadu následuje vždy další růst, po čase přerušený dalším propadem, a znovu další růst. A při každé krizi se objeví Noe, který přežije a začne nový cyklus.

Na přijmutí nového vědomí nám pomůže práce s krystaly.

Některé poznatky převzaty od Diany Cooper a P. M. Atwater.

Článek byl převzat z:
https://www.lightworker.cz

—————

Zpět