Proč nejsme schopni tolerovat kritiku

05.11.2017 10:53

Sri Nithyananda Swami
Jednou za mnou přišla paní a stěžovala si, že se cítí zraňovaná i drobnou kritikou, přicházející od ostatních. Řekla, že je velmi citlivá.
Řekl jsem jí, aby přestala používat výraz „citlivá“. Řekl jsem: „Vy nejste citlivá. Opravdu citlivá osoba je natolik porézní, že umožní slovům, aby prošla skrz ní. Jen arogantní lidé se cítí zraňováni. Pokud vás slova zraňují, pochopte prosím, že jste arogantní. Jste tvrdá jako kámen, což je důvod, proč vás slova zraňují.“
Citlivý člověk by umožnil slovům projít skrz, a nikdy by kvůli nim netrpěl. I když je někdo záměrně hrubý, citlivý člověk rozumí, odkud tato osoba pochází, a není defenzivní. Utrpení pochází vždy z arogance, nikdy z citlivosti. Osoba, která je citlivá, nikdy netrpí. Citlivá osoba trpí jedině na účet jiné osoby, která je v nouzi – nikdy sama za sebe.
Trpíte slovy, když je zastavujete, když se jim bráníte, když si je vykládáte po svém. Když nedáváme slovům svůj vlastní význam, netrpíme. Hrajeme si se slovy. Vždy volíme hezká slova, abychom podpořili naše ega. Nechceme říkat, ‚jsem zraňovaný, protože jsem arogantní‘. Vždy používáme nablýskaná slova jako: „jsem zraňovaný, protože jsem citlivý.“ Prosím, nepodvádějte sami sebe slovy. Nefiltrujte slova přes své ego.
Povím vám malý příběh: Jednou chtěl podnikatel darovat sportovní vůz úředníkovi. Úředník odmítl se slovy: „Jsem čestný člověk a nesmí mě ani napadnout přijmout takový dar.“ Podnikatel se ho zeptal: „A co kdybych vám to auto prodal za symbolickou částku?“ Úředník okamžitě odpověděl: „V tom případě budu mít dvě auta!“
Když je lež zabalena do dárkového papíru, zapomenete, že máte problém. Přijmete ji bez reptání. Ale když je pravda prezentována čistá, protestujete. Prezentována čistá, bývá bolestivá. Ego není schopné bez problémů tolerovat pravdu. Máme takovou obavu o politickou a sociální správnost výroků, že již není pro nikoho přijatelné říkat pravdu. Ale zdá se být dokonale přijatelné lhát politicky korektním způsobem.
Rama Krishna říká krásně: „Ať se vaše slova a mysl narovnají.“ Ať už jde o cokoliv, ponechte tomu možnost být vyjádřeno/nabídnuto přímo a bez filtrování. Naučte se přijímat čistou pravdu. Když nic jiného, aspoň budete vědět, že máte problém, který je možné vyřešit.

https://www.novoucestou.cz

—————

Zpět