Procházíme procesem auto - "vypínání" se ....

18.12.2013 18:36
Ilona Pálušová :
 
Jednoduše bychom mohli říct , že prochází procesem auto - " vypínání " se - co se týká bezúčelovosti , bezperspektivnosti , chilli toho co není pro nás pozitivní . Což se pochopitelně děje individuálně . Globální nastupuj změny fyzikálních zákonu a tím se i mění pravidla , na které jsme si zvykli a považovali je za neměnných Součást našeho života. Je to vlastně všechno co známé . I voda , která na " pokyn " teče z kohoutku . Světlo , které rozsvítíme . Plyn , kterým ohříváme a pomocí ní vaříme ... všechno co jsme brali jako samozřejmé . I to , že se ráno vzbudíme do ranních červánků a večer s tmou opět Úlehla . Kolotoč ve kterém doposud s rychlostí blesku rotujeme . Z našeho pohledu na jednom stereotypním místě času, čili reality ve které jsme si doposud na všechno Své zvykli . Nedostává se nám prostředků, které k žití potřebuje, nebe lásky, kreré si představovat i práce , která by nás naplnila radostí . Celé naše žití prochází Hloubkově Léčení i více - méně dočišťování emocí . Abychom snadněji " vpluli " do nového , pro nás zatím neznámého i když kdysi dávno poznaného a milovaného . Muži, kteří se k Mist rovnováhy vracejí energeticky i fyzicky náročnější cestou / právě oni mají větší problém s emocemi , protože emoce jim nejvic byla zneviditelňování / pociťují bolesti, tlaky v hlavě , solární čakry a POkud zaryté nové energie odmítají - pak je to i problém se srdcem . Opět tlak na hrudi , dušnost , pocity pálení a ruzne způsobem se projevující nerovnováha. Ženám zase poletují "motýlí " křidélka v místě fyzického srdce a duchovního srdce . Extrasystolicky poskakujícím pulzem mezi jednou i druhou realitou světla . Té , ve které se fyzicky nacházejí a té druhé , kteří magneticky k matce zemi i našemu bytí přitahuj . Jak jinak , než láskou . Emocí . Chilli i častějším pláčem . Pochopitelně nejintenzivnější emoce je bezpodmínečná láska matek . Některých tápeme kolem sebe, hledající , snažíc se pochopit co se to k čertu vlastně děje . Není to " jen " lineární čas, který Rovněž " usíná " jiným programem světla a mění i geometrické tvary , které máme v sobě zafixované . Tým , že se obvodové části Čtverce kvadratické časoprostorové sítě prodlužují / Různí rychlostí se natahujícími strunami / od jednoho magnetického bodu vesmíru k druhému. Mění se magnetizmem planety . Protože změna magnetismu je důležitých pro celkové změně . Tým i planetárního vědomí a vědomí populace. Je to především Procitnutí , prohlédnutí , rozhlédnutím se kolem sebe ... Pochopením všeho i všech / co / i kterej nám scházejí ce Skutečná prociťování osobního štěstí . To se děje rozpouštění umělosti , chilli všeho neupřímný Vucine sobě i okolí . Narústající Potřebujete Mít ve své blízkosti / a přitom bez snahy vlastnit / ty , které Skutečně milujeme a jsou Základem pro znovu se vracející rovnováhu, harmonii . Je to návrat k lásce . Vším tým a temi , od čeho / kterej / byla naše pozornost odpoutávána . Manipulace citu , jejich narústajícím deficitem . Vytváření umělých představ o lásce a tým i partnerství , to znamená io rodině - primární Bunce společnosti . O lidském , člověčenském života. Abychom neprozřeli . Odklánění pozornosti od důležitosti " kořeny " života . Od předků . Nánosy prožití emocí , které naše dráhy meridiánu zamotali do nepřehledného klubko / s CIMZIA mají momentálně lékaři problém při stanovení diagnózy / se probíhající Léčení planety i nás znovu dostávají na své místo . I když nás to bolí, cloumat s nervovou soustavné a takříkajíc - dělá si to s námi co chce. Je to jiné vlnění energií z Centrálního Slunce - jiná rozměrovost frekvence zvuku i světla . Množil nemáme chuť ani snahu se zajímají o vše co lidský , planetární , Kosmická Probíhá . Obzvláště - POkud by nám jakákoliv změna , Vystoupení z rytmu, mohlo přehodit výhybku na kolej , které cestu neznámé. To je smršť kosmických , galaktických energií Metatron na které se připravujeme . Spánkem omámení . Usíná naše Doposud funkční vibrace těch struktur vědomí , kterým jsme tvořili méně , zda více zdárně svou realitu. Co se pozitivity tyče. Přicházející více a více synchronizujícím světlem Znovuzrození , znovuzviditelnění , globální aktivace . Což je i změna mřížky mikro a makroreality , na kterém jsme byli vzhledem na elektromagnetismus planety napojení a tým i tvůrčí a tvořičeTipy . Dle stupňů / hladiny .. vrstvy .. / vědomí - tého osobní cesty evolučně , kterým každý z nás kráčí . Ison Planetary , trigonometrické proces nastartovala dohodou vesmíru. Dá se říct - souhlasem našeho duchovního srdce i srdce galaxie . Aby Přijetí světla na které planeta i lidská Populace čeká , bylo miliardami světelných částeček / které fyzicky nevidíme a přesto k nám Proud / co nejdokonaleji připraveny. Ke prospěchu země i člověka . Jako i všeho bytí .
 
 
Zdroj : https://www.facebook.com/robert.pazak/posts/796527590372625

—————

Zpět