Prohlášení Zelených Rytířů

30.07.2013 22:38
 
 
"Peníze mají být prostředkem k zajištění šťastného života, nikoliv cílem. Člověk má mít všechno co potřebuje, ale musí vědět, co mu stačí. Jenom tak může směřovat svého ducha k vyšším cílům, jsa zbaven představy, že musí peníze hromadit. S sebou na "onen svět" si stejně nic nevezme - odejde nahý, tak jak na svět přišel. Jen své skutky ponese s sebou...
 
Vliv peněz jako prostředku k ovládání lidí změnil vztahy lidí mezi sebou a vztahy ke společnosti. Dovršenou formou je pak peněžní forma směnné hodnoty, peníze jak kapitálové, tak i úrokové. Peníze se tak stávají mnohdy příčinou neštěstí spousty lidí, kromě nemocí, zejména civilizačních.
Peníze se staly pevným poutem mezi lidmi a podstatou jejich nejreálnější pospolitosti a nestrpí žádnou jinou formu, jež by stála nad nimi.
Peníze, to je dnešní uměle vytvořený bůh, který vedle sebe nestrpí jiné hodnoty. 
Peníze degradují všechny lidské hodnoty a mění je ve zboží. Staly se i pákou v ovládání lidských citů. Jsou všeobecnou hodnotou věcí, hodnotou, která se ustavila sama pro sebe.
Peníze se staly univerzálním prostředkem veškeré moci, která je v dnešní době v celém světě uplatňována. Jejich ovládání je spolehlivě anonymní a prostřednictvím této anonymity je spolehlivě anonymní i moc jimi vykonávaná.
Peníze zbavily celý svět i přírodu jejich přirozené hodnoty a kouzla. Staly se odcizenou hodnotou lidského jsoucna a tato cizí podstata, zlem implantovaná, člověka ovládá a člověk se jí koří. Zatímco politika je zdánlivě nadřazena peněžní moci, stala se ve skutečnosti její nevolnicí.
Peníze vypověděly válku celému lidstvu. Již kdysi dávno bylo napsáno: "Neodejdeš odtud, dokud nesplatíš poslední haléř."
Jenom poctivě získané peníze, peníze vydělané poctivou prací lidských rukou a mozků přinášejí pak štěstí a blahobyt a slouží k dobrým účelům.
Zdroj veškerého neštěstí, zkázy a zmaru jsou nepoctivé peníze, ať už se jedná o jednotlivce nebo o celá společenství či národy.
Vždyť máme-li jich málo, tak jako přespříliš, jsme navždy nešťastni. Čiňme proto vše tak, abychom se mohli zařadit na tu správnou stranu lodi"
Řád Zelených Rytířů
(v roce 1991 zapsal Jaroslav Tůma)

—————

Zpět